Navodila za pripravo za tisk

Vaš mestni plakat bo natisnjen v tehniki digitalnega tiska, za kar potrebujemo:

  • datoteko dimenzije 27,2 × 39,8 cm (dejanska dimenzija plakata bo 5× večja – 136 × 199 cm),
  • CMYK barvni model,
  • PDF ali JPG format (visokoresolucijski – rastrski elementi naj bodo v ločljivosti 300 DPI),
  • črkovne elemente v datoteki pretvorjene v krivulje,
  • 2 mm dodatka za porezavo.

Plakati se tiskajo v enem kosu na »blue back side« 120 g/m2 papir.

Za tisk lahko uporabimo tudi vašo obstoječo kreativo za B1 (70 × 100 cm) plakate, če je pripravljena dovolj kvalitetno za potrebno povečanje.

 

ENG: POSTER PRINTING

 

File preparation for digital print of a City poster:

  • advert dimension 27, 2 x 39, 8 cm (printed poster dimensions: 136 x 199 cm);
  • CMYK colour model;
  • high resolution .pdf or .jpg format;
  • resolution under 300 dpi;
  • all texts have to be made in curves.

Posters are printed at once on the “blue back side” 120 grms paper.