City pano

city_vizualizacije.jpg

City pano je registriran kot 3D blagovna znamka, zaščitena pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Pano odlikujejo vrhunski design, izredna funkcionalnost in primernost za raznovrstne ambiente.

TAM-TAM oglasi

Datoteke

Radijski oglas 26 sec (.wav / 4,7MB)
Radijski oglas 8 sec (.wav / 1,5MB)

Zmagovalec 8. Plaktivata!

Osmi natečaj  za oblikovanje mestnega plakata na temo Poženi se v tek (v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije - Združenje športnih zvez ~ OKS-ZŠZ), se je uspešno zaključil. Na natečaj je bilo prijavljenih 81 plakatov. Žirija je med 15 finalisti izbrala  zmagovalni plakat z naslovom “Dober tek”.  Ustvarila sta ga Blaž Ritmanič (Formitas BBDO) in Katja Ložar.

Večina prijavljenih del prihaja iz Slovenije, nekaj pa tudi iz tujine. Žirija, ki so jo sestavljali Gal Erbežnik - Zavod za besede in misli, Ana Ivandić - Edition Digital, Matija Kocbek - Pristop, Miha Bevc - BPCS, Tine Lugarič - LUNA \ TBWA, Taja Škorc - OKS-ZŠZ in Blaž Gregorin - TAM-TAM, je po pregledanih predlogih med finaliste uvrstila kreativne rešitve naslednjih avtorjev:

 • Marko Stojković - Mark
 • Petra Rodman, Metka Bačar in Polona Pongračič (BELA design)
 • Roman Rus
 • Sara Badovinac in Peter Zabret (Prapesa)
 • Brigita Starešinič
 • Tamara Ćetković
 • Anja Polh
 • Zmago Žnidaršič (komunikacijska agencija Zadrga).

Zmagovalni mestni plakat bo natisnjen in javno objavljen na 500 TAM-TAM plakatnih mestih po Sloveniji ter prijavljen v tekmovalne dele festivalov Slovenski oglaševalski festival SOF in Bienale vidnih sporočil Slovenije.

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje, finalistom in zmagovalcema pa iskreno čestitamo.

plaktivat_pozeni.jpg

Blaž Ritmanič (Formitas BBDO) in Katja Ložar

Plaktivat GO! Poženi se v tek

gibanje_tek.jpg
 
TAM-TAM v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) objavlja osmi natečaj PLAKTIVAT za oblikovanje mestnega plakata na temo:
 
POŽENI SE V TEK
 
Razvoj sodobne družbe in tehnološka revolucija omogočata ljudem življenje z manj vloženega telesnega napora pri opravljanju vsakodnevnih dejavnosti kot nekoč. Takšen življenjski stil pa ima pogosto negativne posledice za njihovo počutje in zdravje ter povečuje možnost kroničnih ne-nalezljivih bolezni, debelosti in psihičnih težav. 
 
Pri spopadanju z vsemi temi problemi se ljudje raje zatekajo k jemanju farmacevtskih zdravil in odpravljanju posledic, namesto da bi »zdravili« vzrok. Pri tem pa imamo v Sloveniji na voljo učinkovito in popolnoma »naravno« zdravilo –  izjemno pokrajino, ki večini Slovencev ponuja široke možnosti športnih dejavnosti, ne daleč od  njihovih hišnih vrat in deluje preventivno. To je velika naravna danost, ki jo sicer izkorišča veliko Slovencev, saj sta hoja v naravi in tek med našimi najpogostejšimi športnimi aktivnostmi. Pa vendar se cca. 440.000 Slovencev nikoli ne ukvarja s športom. OKS-ZŠZ se je zato odločil, da bo čim več teh ljudi premaknil iz sedečega položaja in jih spravil v gibanje. Spomladi, ko nas še najbolj vleče ven, želi s komunikacijsko akcijo spodbuditi teh 22% prebivalcev Slovenije, ki se nikoli ne ukvarjajo s športom, k hoji in teku v naravi.
 
Ne poznamo sicer natančnih razlogov, ki odvračajo ljudi od intenzivnejšega ukvarjanja s športom, lahko pa predvidevamo, da gre za slabe navade, mentalno lenobo, zasvojenost s tehnologijami ipd... (pri tem ne računamo na ljudi, ki jih ovirajo zdravstvene težave ali visoka starost).
 
PREDMET IN CILJ NATEČAJA:
Kampanja naj aktivira neaktivne in jih po možnosti  izzove še na preizkus Cooperjevega testa s pomočjo aplikacije OKS-ZŠZ, ki je dostopna na naslovu www.olympic.si. Kreativna rešitev naj poziva oz. usmerja k akciji in ne samo prikazovanju problema!
 
KDO LAHKO SODELUJE:
Prijava na natečaj je brezplačna. Natečaj je namenjen vsem ustvarjalcem, tako posameznikom kot agencijam oz. pravnim osebam, ki želijo soustvarjati svoj življenjski prostor. Z oddajo plakata na natečaj ustvarjalci pristanejo na vsa njegova določila, tako tista, ki so razvidna iz natečaja kot tista, o katerih je mogoče sklepati.
 
NATEČAJNA DOKUMENTACIJA:
Kreativna rešitev mora biti ustvarjena za format TAM-TAM plakatnih mest. Še posebej imejte v mislih, da so mestni plakati zunaj, na ulici, zato plakat oblikujte tako, da bo v množici vidnih stimulacij, ki jih srečamo na ulici, le-ta opazen, čitljiv in sporočilen. Razmislite, kaj pomeni, da mestne plakate običajno opazimo najprej z razdalje nekaj metrov (približamo se jim kasneje), koliko besedila plakat prenese, kako pritegniti pozornost, itd. 
 
Prav tako je potrebno upoštevati celostno podobo projekta PLAKTIVAT ter na predviden način vključiti predpisane logotipe (Priloga: Grafični elementi za natečaj, navodila za pripravo datotek). 
 
Plakat mora vključevati navedbo spletne strani WWW.OLYMPIC.SI, kjer bo dostopna aplikacija za Cooperjev test, ter navedbo Evropskega tedna športa z zapisom #BEACTIVE. Velikost pisave teh dveh napisov naj na formatu datoteke 27,6 × 40,2 cm znaša najmanj 17pt (torej 85pt na dejanskem, 5× večjem plakatu).
 
Priložene datoteke:
 • grafični elementi za natečaj, navodila za pripravo datotek,
 • komunikacijski brief za oblikovanje plakata,
 • pravilnik o delu komisije.
Vsa dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh: http://tam-tam.si/slo/plaktivat.
 
PRIJAVNA DOKUMENTACIJA:
Oddaja oblikovanih plakatov je hkrati prijava na natečaj in je možna izključno preko spleta v elektronski obliki na naslov: plaktivat@tam-tam.si z naslovom »Natečaj – PLAKTIVAT 8 - naslov ali šifra plakata«.
 
Hkrati z datoteko plakata za tisk (v formatu PDF – glej predlogo – navodila – tisk) je potrebno priložiti:
 • različico plakata v formatu JPG brez avtorskega podpisa (zaradi anonimnosti pri ocenjevanju – glej predlogo – navodila – žiriranje)
 • naslov oz. šifro plakata,
 • ime in priimek prijavitelja, prijaviteljev - z naslovi in telefonskimi številkami (v primeru, da se na natečaj prijavlja skupina, seznam članov z naslovi …),
 • izjavo o avtorstvu plakata.
Prijavitelj lahko odda tudi več plakatov.
 
OCENJEVALNA KOMISIJA:
7. člansko ocenjevalno komisijo sestavljajo:
 • Gal Erbežnik - Zavod za besede in misli - Jury President,
 • Ana Ivandić - Edition Digital,
 • Matija Kocbek – Pristop,
 • Miha Bevc – bPCS,
 • Tine Lugarič - LUNA \ TBWA,
 • Taja Škorc – OKS-ZŠZ,
 • Blaž Gregorin - TAM-TAM.
MERILA ZA OCENJEVANJE:
 • tehnična ustreznost (razpisne zahteve),
 • upoštevanje specifike TAM-TAM plakatnih mest,
 • izvirnost,
 • inovativnost,
 • komunikacijska jasnost,
 • pozitivnost sporočila.
Pravilnik o delu komisije je objavljen na spletnih straneh http://tam-tam.si/slo/plaktivat
 
ROKI IN DODATNE INFORMACIJE
Natečaj se začne z objavo razpisa preko elektronske pošte, z objavo na: www.facebook.com/plakatiranje in https://twitter.com/TamTamSLO ter drugih podpornih institucij.
 
Rok za oddajo plakatov je 7. april 2017 do 24:00 ure. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo oddane v predpisanem roku. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so dosegljive preko elektronskega naslova plaktivat@tam-tam.si do vključno 31.3.2017. 
 
NAGRADE:
 • zmagovalni plakat bo natisnjen in javno objavljen na 500 TAM-TAM plakatnih mestih po Sloveniji; 
 • prijavljen bo v tekmovalne dele festivalov Slovenski oglaševalski festival SOF in Bienale vidnih sporočil Slovenije; 
 • zmagovalec prejme Plaktivatov MEGAFON in zmagovalno plaketo
 • vsi prijavitelji prejmejo plaketo o sodelovanju, ki jo podeli organizator Plaktivata, družba TAM-TAM.
Komisija si pridržuje pravico, da izbere tudi dve ali več zmagovalnih rešitev.
 
Rezultat natečaja bo objavljen v drugi polovici meseca aprila 2017 na www.facebook.com/plakatiranje in twitter.com/TamTamSLO.
 
AVTORSKE PRAVICE:
Avtorji in udeleženci natečaja ohranijo na svojih delih moralne avtorske pravice in se strinjajo, da se njihova prijavljena dela lahko uporabijo ob morebitnih predstavitvah projekta PLAKTIVAT (na medmrežju, konferencah, predavanjih, promocijskih dogodkih in gradivih ter drugih objavah v okviru projekta PLAKTIVAT). Avtorji plakatov soglašajo z morebitnimi objavami svojih imen in plakatov v medijih.
 
Ljubljana, 06.03.2017

Zmagovalec 7. natečaja Plaktivat

V času nakupovalne mrzlice: mestni plakat za alternativo potrošništvu.

Znan je zmagovalec 7. natečaja za oblikovanje mestnega plakata Plaktivat, ki je v središče postavil (ne)odgovorno potrošništvo ter alternativne načine oskrbe. Žirijo je prepričal absolvent Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Nal Klemen, ki s svojim mestnim plakatom odpira nov pogled na nam že tako samoumevno potrošništvo. Prikazuje, kako smo vsi ujeti v zapleten labirint potrošništva in kako zelo se moramo potruditi, da sploh spoznamo alternativo in najdemo izhod. Materialne dobrine so namreč postale naš statusni simbol in le redko se vprašamo, v kakšnih razmerah so bile proizvedene.

Tema je bila po odzivu sodeč zelo aktualna, projekt pa se je prvič tudi internacionaliziral: prispelo je kar 120 del iz 10 držav. Tokratni natečaj je TAM-TAM pripravil v sodelovanju s Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj Umanotera, podprl pa ga je tudi slovenski fotograf in popotnik Arne Hodalič.

Zmagovalni mestni plakat bo k razmišljanju spodbujal na 500 TAM-TAM plakatnih mestih po Sloveniji.

zmagovalec_umanotera.jpg

Zmagovalna kreativa - avtor: Nal Klemen

Plaktivat GO! Alternative potrošništvu

TAM-TAM v sodelovanju z UMANOTERO,  Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj, objavlja sedmi natečaj PLAKTIVAT za oblikovanje mestnega plakata na temo ALTERNATIVE POTROŠNIŠTVU.

Razmislek o našem zadnjem nakupu: smo odgovorni potrošniki? Prekomerno potrošništvo je postalo naš življenjski slog, materialne dobrine naš statusni simbol. Le redko se vprašamo, kje in kako so bile stvari proizvedene, najpogosteje pa kupujemo brezglavo in neetično. Postali smo atomizirana družba, v kateri nakupovanje ne zahteva odnosov s soljudmi, posameznikova oskrba pa je neodvisna od skupnosti, v kateri živi. 

Vsak naš nakup vpliva na življenje ljudi in ostalih živih bitij po vsem svetu ter na stanje planeta. Današnji mednarodni trgovinski sistem spodbuja izkoriščanje ljudi in vodi v vedno večjo neenakost. Znaten delež dobrin, ki jih porabimo, izdelajo ali pridelajo najrevnejši, ki delajo v nečloveških razmerah. V zadnjem poročilu Oxfama* beremo šokantne podatke, da je 1 % najbogatejših bogatejši od ostalega prebivalstva sveta.
 
To zavedanje kliče po prilagoditvi načinov proizvodnje in potrošnje in prihajajoči decembrski čas nebrzdanega potrošništva in obdarovanja je kot nalašč za razmislek o tem, kaj v resnici potrebujemo in česa ne. Kakšno je odgovorno potrošništvo in, kateri so alternativni načini oskrbe, kaj lahko souporabljamo, izmenjujemo, ponovno uporabimo, si izposodimo?
 
*62 people own same as half world – Oxfam: http://bit.ly/1Pl0RS7
 
PREDMET IN CILJ NATEČAJA:
Kampanja je namenjena razmisleku o prekomernem potrošništvu, še posebej v času decembrskih obdarovanj, ter spodbudi k uporabi alternativnih oblik oskrbe z dobrinami. Kreativni izziv sodelujočih se nanaša na to, kako dati alternativni oskrbi pozitivno družbeno podobo. 
 
KDO LAHKO SODELUJE:
Prijava na natečaj je brezplačna. Natečaj je namenjen vsem ustvarjalcem, tako posameznikom kot agencijam, ki želijo soustvarjati svoj življenjski prostor. Z oddajo plakata na natečaj ustvarjalci pristanejo na vsa njegova določila, tako tista, ki so razvidna iz natečaja kot tista, o katerih je mogoče sklepati.
 
NATEČAJNA DOKUMENTACIJA:
Kreativna rešitev mora biti ustvarjena za format TAM-TAM plakatnih mest. Še posebej imejte v mislih, da so mestni plakati zunaj, na ulici, zato ga oblikujte tako, da bo v množici vidnih stimulacij, ki jih srečamo na ulici, vaš plakat opazen, čitljiv in sporočilen. Razmislite, kaj pomeni, da mestne plakate običajno opazimo najprej z razdalje nekaj metrov, približamo se jim kasneje, koliko besedila prenese, kako pritegniti pozornost, itd. 
Prav tako mora upoštevati celostno podobo projekta PLAKTIVAT ter na predviden način vključiti logotipe projekta PLAKTIVAT in partnerja Umanotera (priloge oz. navodila v nadaljevanju). 
Plakat mora vključevati navedbo spletne strani www.umanotera.org/alternative, kjer bodo dostopni primeri alternativ potrošništvu.
 • Tehnična navodila za pripravo datoteke za izdelavo plakata,
 • Komunikacijski brief za oblikovanje plakata,
 • Pravilnik o delu komisije (objavljen bo naknadno).
Vsa dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh: http://tam-tam.si/slo/plaktivat.
 
PRIJAVNA DOKUMENTACIJA:
Oddaja oblikovanih plakatov je hkrati prijava na natečaj in je možna izključno preko spleta v elektronski obliki na naslov: plaktivat@tam-tam.si z naslovom »Natečaj – PLAKTIVAT 7 - naslov ali šifra plakata«. покрывало на кровать
 
Hkrati z datoteko plakata je potrebno priložiti:
 • različico plakata brez avtorskega podpisa (zaradi anonimnosti pri ocenjevanju),
 • naslov oz. šifro plakata,
 • ime in priimek prijavitelja, prijaviteljev - z naslovi in telefonskimi številkami (v primeru, da se na natečaj prijavlja skupina, seznam članov z naslovi …),
 • izjavo o avtorstvu plakata.
Prijavitelj lahko odda tudi več plakatov.
 
OCENJEVALNA KOMISIJA:
 • Gal Erbežnik - Zavod za besede in misli - predsednik ocenjevalne komisije
 • Ana Ivandić - Edition Digital
 • Matija Kocbek - Pristop
 • Miha bevc - bPCS
 • Tine Lugarič - LUNA \ TBWA
 • Gaja Brecelj - Umanotera
 • Tomaž Drozg - TAM-TAM
 
MERILA ZA OCENJEVANJE:
 • tehnična ustreznost (razpisne zahteve),
 • upoštevanje specifike TAM-TAM plakatnih mest,
 • izvirnost,
 • inovativnost,
 • komunikacijska jasnost,
 • pozitivnost sporočila.
Pravilnik o delu komisije je objavljen na spletnih straneh http://tam-tam.si/slo/plaktivat
 
ROKI IN DODATNE INFORMACIJE
Natečaj se začne z objavo razpisa preko elektronske pošte, z objavo na: www.facebook.com/plakatiranje in https://twitter.com/TamTamSLO ter drugih podpornih institucij.
 
Rok za oddajo plakatov je 24. november 2016 do 24:00 ure. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo oddane v predpisanem roku. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so dosegljive preko elektronskega naslova plaktivat@tam-tam.si do vključno 18.11. 2016. 
 
NAGRADE:
 • Zmagovalni plakat bo natisnjen in javno objavljen na 500 TAM-TAM plakatnih mestih po Sloveniji;
 • prijavljen bo v tekmovalne dele festivalov Slovenski oglaševalski festival SOF in Bienale vidnih sporočil Slovenije;
 • zmagovalec prejme Plaktivatov MEGAFON in zmagovalno plaketo;
 • vsi prijavitelji prejmejo plaketo o sodelovanju, ki jo podeli organizator Plaktivata, družba TAM-TAM. 
Komisija si pridržuje pravico, da izbere tudi dve ali več zmagovalnih rešitev.
 
Rezultat natečaja bo objavljen v prvi polovici meseca decembra 2016 na www.facebook.com/plakatiranje in https://twitter.com/TamTamSLO.
 

AVTORSKE PRAVICE:
Avtorji in udeleženci natečaja ohranijo na svojih delih moralne avtorske pravice in se strinjajo, da se njihova prijavljena dela lahko uporabijo ob morebitnih predstavitvah projekta PLAKTIVAT (na medmrežju, konferencah, predavanjih, promocijskih dogodkih in gradivih ter drugih objavah v okviru projekta PLAKTIVAT). Avtorji plakatov soglašajo z morebitnimi objavami svojih imen in plakatov v medijih.

Ljubljana, 24. 10. 2016

Zmagovalka 6. Plaktivata je ...

Strokovno žirijo 6. natečaja ‪#‎Plaktivat‬ za oblikovanje mestnega plakata na temo sovražni govor, je s svojim delom najbolj prepričala absolventka arhitekture Ana Kompara.

Natečaj je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja, prejeli pa smo rekordno število prijavljenih del - 111.

Veseli smo, da smo s 6. natečajem spodbudili k razmisleku na temo sovražnega govora – tako pri sodelujočih, kot tudi v širši družbi. V družbi za spremljanje in analizo medijev Kliping d.o.o. so namreč v manj kot mesecu dni po najavi natečaja zabeležili skoraj še enkrat več medijskih objav (667) na temo sovraženega govora, kot v dveh mesecih pred tem (324). Skupaj torej premikamo meje v glavah in stremimo k boljši družbi.

Komisija je pri ocenjevanju sledila sledečim kriterijem:

 • tehnična ustreznost (razpisne zahteve),
 • upoštevanje specifike TAM-TAM plakatnih mest,
 • izvirnost,
 • inovativnost,
 • komunikacijska jasnost,
 • pozitivnost sporočila.

Temo novega natečaja Plaktivat bomo objavili predvidoma meseca maja.

Čestitke in hvala za vsako idejo, ki ste nam jo posredovali!

plaktivat_sovrazni_govor_a.jpg

Plaktivat GO! Sovražni govor

TAM-TAM pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja objavlja šesti natečaj PLAKTIVAT za oblikovanje mestnega plakata na temo "SOVRAŽNI GOVOR"

V Sloveniji smo soočeni s stopnjevanjem sovražnega govora. Zlasti pogosto je bil sovražni govor v zadnjem času zaznati v povezavi z migranti in istospolno usmerjenimi, tudi sicer pa se z njim srečujemo pogosteje kot kdaj prej.

Zaskrbljujoče je, da je sovražni govor v družbi vse bolj prisoten, toleranca do tega, kaj je popolnoma samoumevno in dovoljeno, pa je vse višja. S stopnjevanjem imunosti družbe na sovražni govor pa se zmanjšuje kultura komunikacije ter sobivanja.

Sovraštvu dajejo zagon predsodki, pomanjkanje vedenja ter manipulacija. Sovražni govor pa se opravičuje s sklicevanjem na svobodo govora oziroma s pravico do svobodnega izražanja, ki jo zagotavlja slovenska ustava. Pri tem pa se ignorira tisti del ustave, ki omejuje vsakršno spodbujanje nestrpnosti in sovraštva v povezavi z narodnostjo, raso, vero ali osebno usmeritvijo.

»Rožljanje z besedami je začetek nasilja in vseh malih in velikih vojn. Zato moramo biti v javni besedi vsi previdni, vsak posameznik pa mora biti pozoren, če in ko se v družbi razširi sovražni govor. Takrat je potrebno takoj poskrbeti za to, da se okrepijo vse tiste sile, ki znajo s strpnostjo premagati skušnjavo, da bi sovražni govor prevladal,« je v enem od svojih govorov povedal predsednik Pahor.

Plaktivat se zato pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja zavzema za ničelno toleranco do sovražnega govora in želi z oglaševalsko akcijo spodbuditi Slovenke in Slovence k bolj kritičnemu in odgovornemu odnosu do tega problema.

PREDMET IN CILJ NATEČAJA:
Neizpodbitno je, da sovražni govor v družbi spodbuja sovraštvo, nasilje ali nestrpnost do posameznika ali skupine ljudi; ustvarja ozračje strahu, zastraševanja, nadlegovanja in diskriminacije proti rasnim, verskim ali drugim skupinam ljudi ter javno spodbuja razdor, nestrpnost in neenakopravnost.

Sovražni govor je velika nevarnost za družbo, ki ne ogroža samo prizadetih posameznikov in skupin, temveč temeljne človeške vrednote. Je tudi izredno slab vzgled otrokom in vsem naslednjim generacijam.

Zmanjšati želimo toleranco Slovencev do sovražnega govora. Spodbuditi moramo dialog argumentov in tolerance drug do drugega. Zavedati se moramo, da ima sovražnost destruktivno moč, ki je ne upraviči noben cilj. 

KDO LAHKO SODELUJE:

Prijava na natečaj je brezplačna. Natečaj je namenjen vsem ustvarjalcem, tako posameznikom kot agencijam oz. pravnim osebam. Z oddajo plakata na natečaj ustvarjalci pristanejo na vsa njegova določila, tako tista, ki so razvidna iz natečaja kot tista, o katerih je mogoče sklepati.

NATEČAJNA DOKUMENTACIJA:

Kreativna rešitev mora biti ustvarjena za format TAM-TAM plakatnih mest, dimenzijsko se mora ujemati z digitalno tiskarsko tehniko. Upoštevati mora zakonitosti oblikovanja dobrega zunanjega oglaševanja in specifike TAM-TAM oglasnih površin. Prav tako mora upoštevati celostno podobo projekta PLAKTIVAT ter na predviden način vključiti logotipa projekta PLAKTIVAT in častnega pokrovitelja predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja (priloge oz. navodila v nadaljevanju).

 • Tehnična navodila za pripravo datoteke za izdelavo plakata,
 • grafični elementi za natečaj 'Sovražni govor'
 • komunikacijski brief za oblikovanje plakata,
 • pravilnik o delu komisije.

Vsa dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh: http://tam-tam.si/slo/plaktivat.

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA:

Oddaja oblikovanih plakatov je hkrati prijava na natečaj in je možna izključno preko spleta v elektronski obliki na naslov: plaktivat@tam-tam.si z naslovom »Natečaj – PLAKTIVAT 6 - naslov ali šifra plakata«.

Hkrati z datoteko plakata je potrebno priložiti:

 • različico plakata brez avtorskega podpisa (zaradi anonimnosti pri ocenjevanju),
 • naslov oz. šifro plakata,
 • ime in priimek prijavitelja, prijaviteljev - z naslovi in telefonskimi številkami (v primeru, da se na natečaj prijavlja skupina, seznam članov z naslovi …),
 • izjavo o avtorstvu plakata.

Prijavitelj lahko odda tudi več plakatov.

OCENJEVALNA KOMISIJA:
Izbor najboljšega plakata na razpisano temo bo izbrala strokovna žirija v sestavi:

 • Blaž Ritmanič, Formitas
 • Blaž Vuk, Pristop
 • Drago Mlakar, Bruketa&Žinić OM
 • Gsus Ajax, Ajax studio
 • Maja Gspan, Cankarjev dom
 • Miha Grobler, Ekipa2
 • Mitja Petrovič, predsednik žirije
 • Špela Vovk, Urad predsednika Republike Slovenije
 • Petra Krulc, Grey
 • Tomaž Drozg, TAM-TAM
 • Vital Verlič, Futura

MERILA ZA OCENJEVANJE:

 • tehnična ustreznost (razpisne zahteve),
 • upoštevanje specifike TAM-TAM plakatnih mest,
 • izvirnost,
 • inovativnost,
 • komunikacijska jasnost,
 • pozitivnost sporočila.

Pravilnik o delu komisije bo naknadno objavljen na spletnih straneh http://tam-tam.si/slo/plaktivat.

ROKI IN DODATNE INFORMACIJE
Natečaj se začne z objavo razpisa preko elektronske pošte, z objavo na: http://tam-tam.si/slo/plaktivat, www.facebook.com/plakatiranje in https://twitter.com/TamTamSLO ter drugih podpornih institucij.

Rok za oddajo plakatov je 12. februar 2016 do 24:00 ure. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo oddane v predpisanem roku. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so dosegljive preko elektronskega naslova plaktivat@tam-tam.si do vključno 09. 02. 2016.

NAGRADE:
Zmagovalni mestni plakat bo natisnjen in javno objavljen na 500 TAM-TAM plakatnih mestih po Sloveniji, prav tako bo zmagovalni plakat prijavljen v tekmovalne dele festivalov Slovenski oglaševalski festival SOF in Bienale vidnih sporočil Slovenije. Zmagovalec prejme Plaktivatov MEGAFON in zmagovalno plaketo. Vsi prijavitelji prejmejo plaketo o sodelovanju, ki jo podeli organizator Plaktivata, družba TAM-TAM.

Komisija si pridržuje pravico, da izbere tudi dve ali več zmagovalnih rešitev.

Rezultat natečaja bo objavljen v drugi polovici meseca februarja 2016 na  http://tam-tam.si/slo/plaktivat, www.facebook.com/plakatiranje in https://twitter.com/TamTamSLO.

AVTORSKE PRAVICE:
Avtorji in udeleženci natečaja ohranijo na svojih delih moralne avtorske pravice in se strinjajo, da se njihova prijavljena dela lahko uporabijo ob morebitnih predstavitvah projekta PLAKTIVAT (na medmrežju, konferencah, predavanjih, promocijskih dogodkih in gradivih ter drugih objavah v okviru projekta PLAKTIVAT). Avtorji plakatov soglašajo z morebitnimi objavami svojih imen in plakatov v medijih.

Ljubljana, 11. 01. 2016

Znan je zmagovalec 5. Plaktivata!

Peti družbeno-odgovorni projekt Plaktivat se je tokrat odvil v sodelovanju z Mirovnim inštitutom, v središče pa je postavil migrante. Na razpis je prispelo 36 odlično pripravljenih in zasnovanih del. Žirijo je med vsemi prispelimi plakati najbolj prepričal Boris Kralj, art direktor in oblikovalec v agenciji AV studio.

Po besedah žirantov je plakat izstopal zaradi minimalističnega pristopa: »Avtor je podal jasno in razumljivo sporočilo brez odvečnih besed in moralne filozofije. Plakat kliče k akciji, obenem pa širi sporočilo miru. Kot je rekel Antoine de Saint-Exupery: Popolnost ni dosežena takrat, ko ni več kaj dodati, temveč takrat, ko ni več česa odvzeti.« Pri ocenjevanju del so sledili predvsem kriterijem pozitivnosti sporočila, komunikacijske jasnosti, inovativnosti, izvirnosti, upoštevanja specifik plakatnih mest ter tehnične ustreznosti poslanega dela.

Žirija je zasedala pod okriljem veterana oglaševalskega sveta Mitje Petroviča, sestavljali pa so jo Blaž Ritmanič (Formitas), Blaž Vuk (Pristop), Drago Mlakar (Bruketa&Žinić), Gsus Ajax (Ajax studio), Maja Gspan (Cankarjev dom), Miha Grobler (Ekipa2), Neža Kogovšek Šalamon (Mirovni inštitut), Petra Krulc (Grey), Tomaž Drozg (TAM-TAM) in Vital Verlič (Futura DDB).

Na TAM-TAMu bomo še naprej spodbujali k ustvarjanju in razmisleku o družbeno-relevantnih tematikah ter k izražanju mnenja na inovativen način, ki je vsem na očeh: z mestnimi plakati. Nov poziv k pozitivnim premikom v družbi pa pričakujemo v decembru.

zmagovalec.jpg

Zmagovalec 5. natečaja Plaktivat na temo 'MIGRANTI'. Prijavitelj in avtor dela: Boris Kralj. Agencija: AV studio.

Žirija petega Plaktivata na temo migranti

 • Blaž Ritmanič, Formitas
 • Blaž Vuk, Pristop
 • Drago Mlakar, Bruketa&Žinić
 • Gsus Ajax, Ajax studio
 • Maja Gspan, Cankarjev dom
 • Miha Grobler, Ekipa2
 • Mitja Petrovič, predsednik žirije
 • Neža Kogovšek Šalamon, Mirovni inštitut
 • Petra Krulc, Grey
 • Tomaž Drozg, TAM-TAM
 • Vital Verlič, Futura

Plaktivat GO! Migranti

TAM-TAM v sodelovanju z Mirovnim inštitutom objavlja peti natečaj PLAKTIVAT za oblikovanje plakata na temo "MIGRANTI"

V svetu je skoraj 60 milijonov beguncev, od tega jih je 86% nastanjenih v državah v razvoju, medtem ko jih v Evropo prispe le peščica. Kljub temu smo sodeč po vsebinah množičnih medijev sredi »najhujše begunske krize« po drugi svetovni vojni, vsak dan smo priča novim objavam, da je v Evropo v letu 2015 čez Sredozemsko morje prišlo »že« 250.000 beguncev, Evropa, ki ima 508 milijonov prebivalcev, pa se že mesece ukvarja z vprašanjem preselitve 60.000 ljudi in kvotnega sistema, po katerem bi Slovenija sprejela »kar« 250 beguncev. Tovrstno navajanje številk povzroča popolno dehumanizacijo, zaradi katere ne vidimo več posameznikov z dostojanstvom, utemeljenimi razlogi za beg in hrepenenjem po varnosti, hkrati pa tovrstna medijska panika ustvarja strah in krepi predsodke.
 
Osredotočanje na »migracijske tokove« in »upravljanje z migracijami« zamegljuje vzroke za migracije, ki so tesno povezani z vlogo Evrope (in ostalih delov sveta, ki sodijo v globalni sever) pri neokolonialističnih apetitih, »izvažanju« demokracije, kapitalistični globalizaciji in vojnah v »tretjem« svetu, ki so hkrati vir zaslužka v »razvitem« svetu. Migracije so pogosto estetizirane kot fenomen, migranti pa so viktimizirani na način, da ne vzbujajo sočutja ampak odpor, s čimer se predsodki nadalje krepijo. Hkrati je opaziti popoln izostanek dejstva, da migranti uživajo pravico do enakosti, da so vsi ljudje enaki. Razlike med ljudmi se ustvarjajo umetno, prek državnih politik in sil kapitala v mednarodnem prostoru, ki nekatere države obravnava kot prvorazredne in drugorazredne. Posledično potni listi držav globalnega severa odpirajo vsa vrata in je z njimi mogoče potovati povsod (kar v delu sveta povzroča hipermobilnost), potni list držav globalnega juga pa potovanj ne mogoča, kar ljudi sili v izbiranje nevarnih, neregularnih poti, od česar imajo koristi predvsem organizirane mreže tihotapcev z ljudmi. Migracije se vse bolj kriminalizirajo, vse pogosteje vključujejo kaznovalne elemente, kar posledično povzroča kaznovanje migrantov na različnih področjih, vključno z odvzemom svobode gibanja in zapiranja v centre za pridržanje – in sicer ne zato, ker bi bili spoznani za krive kaznivega dejanja, ampak izključno zaradi svojega migrantskega statusa.  
 
Sporočilo, ki v vseh teh diskurzih največkrat umanjka, je, da smo vsi ljudje rojeni svobodni in enaki. V javnem prostoru je tako potrebna reprezentacija migrantov kot enakopravnih in polnopravnih članov skupnosti vseh posameznikov, ne glede na njihovo poreklo, barvo kože, državo rojstva ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi ljudje, ne glede na to, ali so migranti ali ne, imajo pravico do samouresničitve, svobode, zasledovanja svojih sanj in sreče. To sporočilo je potrebno podati brez viktimizacije ali kulpabilizacije migrantov, temveč uporabiti rights-based approach.
 
Slovenski odnos do priseljencev se ne razlikuje veliko od odnosa katerekoli skupnosti v Evropi. Največje ovire so nepoznavanje, strah pred neznanim, majhna izpostavljenost ljudi drugim kulturam, pa tudi odkrito nasprotovanje priseljencem z izgovori, da imamo preveč »naših« ljudi, ki potrebujejo pomoč in podobno. Nekateri kot izgovor izpostavljajo tudi nevarnost za slovenski jezik in kulturo, vnašanje novih navad, strah pred drugimi veroizpovedmi, itd.
 
Sporočilo plakata naj bo torej v duhu: Vsi ljudje smo rojeni svobodni in enaki, VSI, ne samo nekateri.
 
PREDMET IN CILJ NATEČAJA:
Spremeniti želimo stališče Slovencev do vprašanja migrantov, predvsem pa do sprejetja 250 migrantov v naši državi.
 
KDO LAHKO SODELUJE:
Prijava na natečaj je brezplačna. Natečaj je namenjen vsem ustvarjalcem, tako posameznikom kot agencijam oz. pravnim osebam. Z oddajo plakata na natečaj ustvarjalci pristanejo na vsa njegova določila, tako tista, ki so razvidna iz natečaja kot tista, o katerih je moč sklepati.
 
NATEČAJNA DOKUMENTACIJA:
Kreativna rešitev mora biti ustvarjena za format TAM-TAM plakatnih mest, dimenzijsko se mora ujemati z digitalno tiskarsko tehniko. Upoštevati mora zakonitosti oblikovanja dobrega zunanjega oglaševanja in specifike TAM-TAM oglasnih površin. Prav tako mora upoštevati celostno podobo projekta PLAKTIVAT ter na predviden način vključiti logotipa projekta PLAKTIVAT in aktualnega oglaševalca, v tem primeru MIROVNI INŠTITUT (priloge oz. navodila v nadaljevanju).
 • Tehnična navodila za pripravo datoteke za izdelavo plakata (Digital),
 • komunikacijski brief za oblikovanje plakata,
 • logotip in pravila uporabe logotipa Plaktivat,
 • logotip Mirovni inštitut,
 • pravilnik o delu komisije.

Vsa dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh: http://tam-tam.si/slo/plaktivat.

 PRIJAVNA DOKUMENTACIJA:
Oddaja oblikovanih plakatov je hkrati prijava na natečaj in je možna izključno preko spleta v elektronski obliki na naslov: plaktivat@tam-tam.si z naslovom »Natečaj – PLAKTIVAT 5 - naslov ali šifra plakata«.
 
Hkrati z datoteko plakata je potrebno priložiti:
 • različico plakata brez avtorskega podpisa (zaradi anonimnosti pri ocenjevanju),
 • naslov oz. šifro plakata,
 • ime in priimek prijavitelja, prijaviteljev - z naslovi in telefonskimi številkami (v primeru, da se na natečaj prijavlja skupina, seznam članov z naslovi …),
 • izjavo o avtorstvu plakata.
Prijavitelj lahko odda tudi več plakatov.
 
OCENJEVALNA KOMISIJA:
Izbor najboljšega plakata na razpisano temo bo izbrala strokovna žirija. Sestava žirije bo objavljena naknadno.
 
MERILA ZA OCENJEVANJE:
 • tehnična ustreznost (razpisne zahteve),
 • upoštevanost specifike TAM-TAM plakatnih mest,
 • izvirnost,
 • inovativnost,
 • komunikacijska jasnost,
 • pozitivnost sporočila.
Pravilnik o delu komisije bo naknadno objavljen na spletnih straneh http://tam-tam.si/slo/plaktivat.
 
ROKI IN DODATNE INFORMACIJE
Natečaj se prične z objavo razpisa preko elektronske pošte, z objavo na : http://tam-tam.si/slo/plaktivat, www.facebook.com/plaktivat in https://twitter.com/plaktivat ter drugih podpornih institucij.
Rok za oddajo plakatov je 27. september 2015 do 24:00 ure. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo oddane v predpisanem roku. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so dosegljive preko elektronskega naslova plaktivat@tam-tam.si do vključno 23.09.2015.
 
NAGRADE:
Zmagovalni plakat bo natisnjen in javno objavljen na 500 TAM-TAM plakatnih mestih po Sloveniji, prav tako bo zmagovalni plakat prijavljen v tekmovalne dele festivalov Slovenski oglaševalski festival SOF in Bienale vidnih sporočil Slovenije.
Komisija si pridržuje pravico, da izbere tudi dve ali več zmagovalnih rešitev.
Rezultat natečaja bo objavljen v prvi polovici meseca oktobra 2015 na www.tam-tam.si/plaktivat, www.facebook.com/plaktivat in https://twitter.com/plaktivat.
 
AVTORSKE PRAVICE:
Avtorji in udeleženci natečaja ohranijo na svojih delih moralne avtorske pravice in se strinjajo, da se njihova prijavljena dela lahko uporabijo ob morebitnih predstavitvah projekta PLAKTIVAT (na internetu, konferencah, predavanjih, promocijskih dogodkih in gradivih ter drugih objavah v okviru projekta PLAKTIVAT). Avtorji plakatov soglašajo z morebitnimi objavami svojih imen in plakatov v medijih.
 
Ljubljana, 30.08.2015

 

Zmagovalka 4. Plaktivata je »Anita«!

Zmagovalec 4. natečaja družbeno-odgovornega projekta Plaktivat, ki je tokrat v središče postavil spletno zasvojenost, je plakat »Anita«. Žirijo sta prepričala tekstopiska Katja Petrin Dornik in oblikovalec Petar Perčić iz agencije LUNA\TBWA.

Z izbrano temo želi Plaktivat v sodelovanju z Društvom LogOut opozoriti starše, da ocenijo vedenje svojih najstniških otrok in v primeru prepoznavanja znakov odvisnosti poiščejo pomoč. Kot je povedal član žirije Drago Mlakar iz agencije Publicis, pri iskanju tokratnega zmagovalca ni bilo težko izbrati finalistov, saj bi vsako od teh del v odsotnosti ostalih zasluženo zmagalo, je bilo pa zato toliko težje izbrati najboljšega med najboljšimi:»Zmagovalno delo na zanimiv način pokaže resnost problema spletne zasvojenosti in predstavi enostavnost njegove rešitve,« je pojasnil sogovorec. O relevanci tematike in projekta priča tudi rekordno število prijavljenih del, saj jih je na natečaj prispelo kar 80.

Ocenjevalno komisijo, ki je imela težko delo, saj je v finalnem žiriranju obravnavala 3 izjemno izenačena dela, so sestavljali: Blaž Ritmanič (Formitas), Blaž Vuk (Pristop), Drago Mlakar (Publicis), Gsus Ajax (Ajax studio), Maja Gspan (Cankarjev dom), Miha Grobler (Luna), Petra Krulc (Grey), Mitja Petrovič, Petra Belina (Društvo Logout), Tomaž Drozg (TAM-TAM) in Vital Verlič (Futura).

TAM-TAM bo kot organizator družbeno-odgovorne akcije Plaktivat zmagovalni plakat prijavil tudi na tekmovalni del Slovenskega oglaševalskega festivala (SOF) in na Bienale vidnih sporočil Slovenije (Brumnov bienale).

Plakat »Anita« bo od petka, 29. maja, predstavljen na TAM-TAM plakatnih mestih po vsej Sloveniji.

plaktivat_4.jpg

Plaktivat GO! Spletna zasvojenost

PLAKTIVAT v sodelovanju z Društvom LOGOUT objavlja natečaj za oblikovanje plakata na temo SPLETNA ZASVOJENOST

 
Mobilni telefoni so že dolgo del vsakdanjega življenja, še posebej pa to velja za generacijo, ki se je rodila v digitalni svet. Raziskave Evropske unije kažejo, da se uporaba mobilnih in predvsem pametnih telefonov v starostni skupini od 9 do 16 let hitro povečuje; v povprečju so otroci v raziskanih državah Evropske unije internet prvič uporabili pri osmih letih, mobilni telefon dobili pri devetih, pametni telefon pa so začeli uporabljati pri dvanajstih letih, starost prvega stika z internetom in napravami pa se iz generacije v generacijo niža. Približno dve tretjini vseh mladostnikov imata profil na enem izmed družbenih omrežij, pri tem pa so večinoma prepričani (tako jih zatrjuje 79%), da uporabo pametnega mobilnega telefona obvladajo bolj kot njihovi starši.
 
Raziskave kažejo nevarnost realnega tveganja, da se določen odstotek mladostnikov (med 10% in celo 30%) postane pretirano navezan na uporabo interneta oziroma mobilnih naprav. Tako je slaba četrtina mladostnikov že pozabila na hrano ali se je odpovedala spanju zaradi spleta, 52 % mladostnikov pa je že poskušalo zmanjšati uporabo pametnega mobilnega telefona - neuspešno. Dostopne slovenske raziskave pa nam razkrivajo, da tretjina mladih družbena omrežja uporablja več kot 2 uri in pol na dan.
 
Seveda pa niso ogroženi vsi mladostniki enako. Podatki organizacij, ki se ukvarjajo z odvisnostjo od spletnih aktivnosti, kažejo na naslednje rizične skupine otrok:
•    introvertirani,
•    osamljeni (najbolj rizični),
•    mladostniki, ki kažejo znake anksioznosti ali depresivnosti,
•    nizko samospoštovanje, nizka samopodoba,
•    nepriljubljeni mladostniki (oblikovanje novih identitet),
•    sramežljivi (strah pred nesprejetostjo),
•    tisti, ki trpijo za drugimi vrstami odvisnosti,
•    čustveno nestabilni,
•    zdolgočaseni mladostniki, s katerimi se nihče ne ukvarja.
 
Pri tem so bistveni naslednji dejavniki tveganja za nastanek zasvojenosti:
•    nenadzorovani prvi stiki z napravo/telefonom,
•    naprava/računalnik je že zelo zgodaj last otroka in se nahaja v otroški sobi,  
•    slabi zgledi v družini,
•    v družini ni jasnih stališč glede namena in rabe naprave/računalnika,
•    neusklajenost obeh staršev,
•    kaotične družinske navade na sploh,
•    premalo/nič pogovora o vplivih naprav/računalnikov,
•    premalo skupnih online aktivnosti, ki bi zbliževale,
•    neaktivno preživljanje prostega časa,
•    mladostnik nima družinskih zadolžitev,
•    dolgčas,
•    nerazvite strategije soočanja z obremenitvami/stresom,
•    slabi medosebni odnosi,
•    nekonstruktivno reševanje težav, ipd.
 
PREDMET IN CILJ NATEČAJA: Predmet natečaja je oblikovanje plakata na temo SPLETNA ZASVOJENOST, s katerim želimo opozoriti starše, da ocenijo vedenje svojih najstniških otrok in v primeru prepoznavanja znakov odvisnosti poiščejo pomoč.
 
KDO LAHKO SODELUJE: Prijava na natečaj je brezplačna. Natečaj je namenjen vsem ustvarjalcem, tako posameznikom kot agencijam oz. pravnim osebam. Z oddajo plakata na natečaj ustvarjalci pristanejo na vsa njegova določila, tako tista, ki so razvidna iz natečaja kot tista, o katerih je moč sklepati.
 
NATEČAJNA DOKUMENTACIJA: Kreativna rešitev mora biti ustvarjena za format TAM-TAM plakatnih mest, dimenzijsko se mora ujemati z digitalno tiskarsko tehniko. Upoštevati mora zakonitosti oblikovanja dobrega zunanjega oglaševanja in specifike TAM-TAM oglasnih površin. Prav tako mora upoštevati celostno podobo projekta PLAKTIVAT ter na predviden način vključiti logotipa projekta PLAKTIVAT in aktualnega oglaševalca, v tem primeru Društvo LOGOUT (priloge oz. navodila v nadaljevanju).
 
PRIJAVNA DOKUMENTACIJA: Oddaja oblikovanih plakatov je hkrati prijava na natečaj in je možna izključno preko spleta v elektronski obliki na naslov: plaktivat@tam-tam.si z naslovom »Natečaj – PLAKTIVAT 4 - naslov ali šifra plakata«. Hkrati z datoteko plakata je potrebno priložiti različico plakata brez avtorskega podpisa (zaradi anonimnosti pri ocenjevanju), naslov oz. šifro plakata, ime in priimek prijavitelja, prijaviteljev - z naslovi in telefonskimi številkami (v primeru, da se na natečaj prijavlja skupina, seznam članov z naslovi …), izjavo o avtorstvu plakata. Prijavitelj lahko odda tudi več plakatov.
 
OCENJEVALNA KOMISIJA: Izbor najboljšega plakata na razpisano temo bo izbrala strokovna žirija v sestavi:
Blaž Ritmanič (Formitas), Blaž Vuk (Pristop), Drago Mlakar (Publicis), Gsus Ajax (Ajax studio), Maja Gspan (Cankarjev dom), Miha Grobler (Luna), Petra Krulc (Grey), Mitja Petrovič, Petra Belina (Društvo Logout), Tomaž Drozg (TAM-TAM) in Vital Verlič (Futura).
 
MERILA ZA OCENJEVANJE: tehnična ustreznost (razpisne zahteve), upoštevanost specifike TAM-TAM plakatnih mest, izvirnost, inovativnost, komunikacijska jasnost, pozitivnost sporočila. Pravilnik o delu komisije je objavljen na spletnih straneh http://tam-tam.si/slo/plaktivat.
 
ROKI IN DODATNE INFORMACIJE: Natečaj se prične z objavo razpisa preko elektronske pošte, z objavo na : http://tam-tam.si/slo/plaktivat, www.facebook.com/plaktivat in https://twitter.com/plaktivat ter drugih podpornih institucij.
Rok za oddajo plakatov je 24. april 2015 do 12:00 ure. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo oddane v predpisanem roku. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so dosegljive preko elektronskega naslova plaktivat@tam-tam.si do vključno 17.04.2015.
 
NAGRADE: Zmagovalni plakat bo natisnjen in javno objavljen na 500 TAM-TAM plakatnih mestih po Sloveniji, prav tako bo zmagovalni plakat prijavljen v tekmovalne dele festivalov Slovenski oglaševalski festival SOF in Bienale vidnih sporočil Slovenije. Komisija si pridržuje pravico, da izbere tudi dve ali več zmagovalnih rešitev. Rezultat natečaja bo objavljen v prvi polovici meseca maja 2015 na www.tam-tam.si/plaktivat, www.facebook.com/plaktivat in https://twitter.com/plaktivat.
 
AVTORSKE PRAVICE: Avtorji in udeleženci natečaja ohranijo na svojih delih moralne avtorske pravice in se strinjajo, da se njihova prijavljena dela lahko uporabijo ob morebitnih predstavitvah projekta PLAKTIVAT (na internetu, konferencah, predavanjih, promocijskih dogodkih in gradivih ter drugih objavah v okviru projekta PLAKTIVAT). Avtorji plakatov soglašajo z morebitnimi objavami svojih imen in plakatov v medijih.
 
Ljubljana, 23.03.2015
 
 
 

Plaktivatov 1. rojstni dan!

Že dobro leto je odkar smo prvič predstavili družbeno-odgovorni projekt Plaktivat. Za nami so trije razpisi na katera smo prejeli več kot 150 rešitev. Pri realizaciji smo sodelovali s tremi organizacijami: Mladinskim svetom Slovenije ('Beg možganov'), Gasilsko zvezo Slovenije ('Bodi gasilec') in UNICEF-om Slovenija ('Nasilje med mladostniki').

V letu 2014 smo na 1.500 TAM-TAM plakatnih mestih po Sloveniji predstavili 7 zmagovalnih plakatov, ki so na lep odziv naleteli tako med strokovno kot laično javnostjo. Zmagovalci prvega Plaktivata (sklop 'Cankar - Kosovel – Prešeren') pa so na 23. Slovenskem oglaševalskem festivalu SOF prejeli Veliko nagrado žirije v tekmovalni skupini 'zunanje oglaševanje'.

Vseh sedem plakatov je še vedno v prodaji. Cena za velikost B1 (70 x 100 cm) je 7 EUR + 2 EUR stroški pošiljanja (ali prevzem na sedežu TAM-TAM, Slovenčeva 253, Ljubljana). Naročila sprejemamo na: plaktivat@tam-tam.si.

Vse najboljše Plaktivat!

1_leto.jpg

Zmagovalec 3. Plaktivata

Enajstčlanska komisija je odločila. Zmagovalec tretjega Plaktivata na temo 'Nasilje med mladostniki' je serija plakatov z naslovom 'Če potožiš, ne zatožiš' agencije Yin + Young (avtorji: Domen Husu, Samo Muhič, Borut Haclar, Pavel Nekoranec).

sestavljeni_b1_z_logotom_tt.jpg

Poudarki

 • Obrazložitev žirije

  Obrazložitev žirije

  Zmagovalna kreativna serija plakatov Jokica stokica, Tožibaba in Špeckahla z otroškim žargonom in duhovitimi ilustracijami, na skoraj zabaven način komunicira zelo resno temo. Zato jo bodo mladostniki nedvomno opazili in se z njo poistovetili. Še bolj pomembno je, da sporočilo opogumlja žrtve, da premostijo glavno psihološko oviro, to pa je občutek krivde, ki ga pogosto imajo, če spregovorijo o mobingu. Kreativna rešitev je zato izjemno relevantna, tako zaradi tona komuniciranja, kot tudi zaradi življenjske resnice - insighta iz katerega je inspirirana.

Žirija 3. Plaktivata

V teku je tretji Plaktivat na temo nasilja med mladostniki. Skupaj s partnerjem UNICEF Slovenija bomo do 15. novembra zbirali prijave. Sedaj je tudi čas za razkritje žirije, ki bo ocenjevala prispela dela in izbrala zmagovalca.

Žirijo tvorijo strokovnjaki in praktiki iz mnogih ustvarjalnih, komunikacijskih in kreativnih področij. Veseli smo tudi zelo dobre zastopanosti predstavnikov vodilnih slovenskih marketinških agencij. 
 
Žirantje 3. Plaktivata so:

Blaž Ritmanič, Formitas
Blaž Vuk, Pristop
Drago Mlakar, Publicis
Gsus Ajax, Ajax studio
Maja Gspan, Cankarjev dom
Miha Grobler, Luna
Petra Krulc, Grey
Simon Šketa, Telekom Slovenije
Tomaž Bergoč, UNICEF Slovenija
Tomaž Drozg, TAM-TAM
Vital Verlič, Futura

Plaktivat GO! Nasilje med mladostniki

Objavljamo natečaj za tretji Plaktivat na temo "Nasilje med mladostniki" v sodelovanju z UNICEF Slovenija. Rok za prijavo: 15. november 2014.

Zmagovalna rešitev bo vidna na 500 TAM-TAM plakatnih mestih in prijavljena na tekmovalni del Slovenskega oglaševalskega festivala (SOF) in na Bienale vidnih sporočil Slovenije (Brumnov bienale).

Dregni nas na plaktivat@tam-tam.si in spremljaj Facebook in Twitter.

Nakup zmagovalnega plakata "Bodi gasilec"

Tudi zmagovalni plakat drugega Plaktivata "Bodi gasilec" je odslej možno kupiti.

gasilec_web.jpg

Plakat je natisnjen v formatu B1 (70 x 100 cm). Cena plakata znaša 7,00 EUR, poštnina po Sloveniji 2,00 EUR, skupaj 9,00 EUR. Cena vključuje DDV.

Hkrati je na voljo tudi še nekaj plakatov zmagovalcev prvega Plaktivata "Beg možganov". Komplet plakatov zmagovalcev prvega in drugega Plaktivata pa je na voljo po ceni 20,00 EUR + 2,00 EUR poštnine, skupaj 22,00 EUR.

plaktivat_1_zmagovalec.jpg

KAKO NAROČIM PLAKAT?

Pošljite E-naročilo, v katerem navedete število, naslov plačnika ter naslov dostave (če je drugačen od naslova plačnika). Prejem naročila vam bomo potrdili po elektronski pošti.

Po prejemu plačila bomo plakat s pošto poslali na vaš naslov. Ličnemu tulcu, v katerem bodo varno shranjeni zmagovalni plakati, bo priložen tudi račun.

Plačilo se izvede na:

TAM-TAM, Slovenčeva ulica 153, 1000 Ljubljana

TRR SI56 3300 0993 2387 741; BIC banke HAABSI22 (Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.).

Znan je zmagovalec drugega Plaktivata

Pod nagrajen plakat so se podpisali avtorji Domen Husu, Samo Muhič, Jure Ljubeljšek in Marin Bulog iz agencije Yin + Young.

Čestitamo zmagovalcem, vsem sodelujočim pa se zahvaljujemo za sodelovanje v drugem Plaktivatu.

Podrobnosti lahko preberete v priloženem sporočilu za medije.

Ljubljana, 12. junij 2014

Fotogalerija

Datoteke

Sporočilo za medije (.pdf / 111,7kB)

Poudarki

 • Odločitev strokovne žirije

  Odločitev strokovne žirije

  Na drugi Plaktivat, ki smo ga pripravili z Gasilsko zvezo Slovenije in temo Bodi gasilec, smo prejeli 42 kreativnih del. Žirija je tokrat delovala v okrnjeni sestavi, pet članov pa je svoje delo opravilo strokovno in v skladu s pričakovanji organiztorja.

  »Duhovito poigravanje z besedo, s katero se zlahka poveže vsak srednješolec, daje »špricanju« nov pomen. Pravi junaki so torej tisti, ki špricajo po šoli. Sporočilo povedno v jeziku ciljne skupine, uspešno odgovarja izhodiščem v briefu. Zato ima plakat dobre možnosti. da angažira in aktivira mlade.«

Plaktivat GO! Bodi gasilec

Objavljamo natečaj za drugi Plaktivat na temo "Bodi gasilec" v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije. Rok za prijavo: 15. maj 2014.

Dregni nas na plaktivat@tam-tam.si in spremljaj Facebook in Twitter.

Datoteke

Razpis natečaja PLAKTIVAT 2 (.pdf / 169,1kB)

Nakup zmagovalnih plakatov prvega Plaktivata

Zaradi izrednega povpraševanja je komplet treh plakatov "Beg možganov" odslej možno tudi kupiti.

Plakati so natisnjeni v formatu B1 (70 x 100 cm).

Cena kompleta treh plakatov znaša 15,00 EUR, poštnina po Sloveniji 2,00 EUR, skupaj 17,00 EUR. Cene vključujejo DDV.

plaktivat_1_zmagovalec.jpg

KAKO NAROČIM PLAKATE?

Pošljite E-naročilo na naslov plaktivat@tam-tam.si, v katerem navedete število kompletov, naslov plačnika ter naslov dostave (če je drugačen od naslova plačnika). Prejem naročila vam bomo potrdili po elektronski pošti.

Po prejemu plačila bomo plakate s pošto poslali na vaš naslov. Ličnemu tulcu, v katerem bodo varno shranjeni zmagovalni plakati, bo priložen tudi račun.

Plačilo se izvede na:

TAM-TAM, Slovenčeva ulica 153, 1000 Ljubljana

TRR SI56 3300 0993 2387 741; BIC banke HAABSI22 (Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.).

Imamo zmagovalca!

Prvi natečaj Plaktivat je zaključen.

Prejeli smo kar 50 odličnih plakatov, strokovna komisija pa je med njimi izbrala zmagovalni sklop treh plakatov "Prešeren - Cankar - Kosovel" agencije Publicis, pod katere so se podpisali Gregor Čeferin (oblikovalec, ilustrator in tekstopisec), Toni Tomašek (kreativni direktor), Miha Bevc (kreativni direktor) in Drago Mlakar (tekstopisec).

Zmagovalne plakate si bo lahko javnost od torka, 28. januarja, ogledovala na plakatnih mestih TAM-TAM po Sloveniji.

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za zavzetost in odziv, ki je presegel pričakovanja. K temu je zagotovo pripomogla zanimiva tematika natečaja »Beg možganov«, ki smo ga zasnovali skupaj z Mladinskim svetom Slovenije.

Že v mesecu marcu bomo objavili temo naslednjega natečaja Plaktivat. Spremljaj nas na Facebook in Twitter.

 

Fotogalerija

Poudarki

 • Odločitev strokovne žirije

  Odločitev strokovne žirije

  Strokovno komisijo so sestavljali Blaž Vuk, Miha Grobler, Mitja Petrovič, Tea Jarc, Tomato Košir in Tomaž Drozg. Med prejetimi 50 kreativnimi zasnovami na razpisano tematiko »beg možganov« se je komisija odločila za sklop treh plakatov, ki so jih zasnovali v agenciji Publicis.

  »Zmagovalna serija treh plakatov je podala izredno premišljen odgovor na nereševanje problematike bega možganov, ob enem pa je v svoji interpretaciji odlično zajela medij plakata. Ker smo Slovenci narod brez kraljev, osvajalcev in generalov (z izjemo Rudolfa Maistra), so uporabljeni literati, Ivan Cankar, France Prešeren in Srečko Kosovel, v očeh vsakega Slovenca nesporne in skoraj edine avtoritete narodne identitete. In tu nas prešine misel, kaj bo s Slovenijo čez eno ali dve generaciji, če bomo izgubili svoje prihodnje velikane. Prav zato je kreativna rešitev agencije Publicis najbolje zajela predmet razpisa«, so svojo odločitev komentirali člani strokovne komisije.

Plaktivat GO!

Objavljamo natečaj za prvi Plaktivat na temo "Beg možganov" v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije. Rok za prijavo: 10. januar 2014.

Dregni nas na plaktivat@tam-tam.si in spremljaj Facebook in Twitter.

Datoteke

Natečaj PLAKTIVAT 1 (.pdf / 163,5kB)
 
 
 
PLAKTIVAT = družbeno odgovorni projekt na 500 plakatnih mestih TAM-TAM po Sloveniji.
 
NAŠA VIZIJA = fuzija dobre družbeno odgovorne ideje, kreativnih presežkov in javnega medija. Spodbujamo pozitivne premike v naših glavah in hkrati opozarjamo na poseben kontekst, učinkovitost ter družbeno vlogo in odgovornost, ki jo lahko zavzema mestni plakat kot izjemno razširjen in hkrati najstarejši medijski format z velikim vplivom na javno mnenje.
 
PLAKTIVAT FAQ 3 = vsako leto bomo najmanj 4 družbeno odgovorne teme izpostavili na 500 plakatnih mestih TAM-TAM po Sloveniji. Teme pripravljamo skupaj z zaupanja vrednimi partnerji, ki svojo misijo opravljajo odgovorno in zavzeto.
 
PLAKTIVAT FAQ 2 = K sodelovanju vabljeni ustvarjalni posamezniki in agencije. Žirija bo zmagovalne kreative izbirala izmed prispelih del po načelu natečaja. Teme natečaja in roki bodo sproti objavljeni. Zmagovalne rešitve bo TAM-TAM prijavil na tekmovalni del Slovenskega oglaševalskega festivala (SOF) in na Bienale vidnih sporočil Slovenije (Brumnov bienale).
 

PLAKTIVAT FAQ 1 = Informiraj se. Podaj svoje mnenje! Bodi odločen. Dregni nas in mi te bomo nazaj. Za začetek z rednim obveščanjem o PLAKTIVATU. Oglasi se na: plaktivat@tam-tam.si.

STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.