Anika Dziewior Pavlin: Beauty and the Bike / Lepotica in kolo

Poleti bo v Ulični galeriji Layerjeve hiše in TAM-TAMa v Kranju gostovala razstava plakatov, ki se tematsko navezujejo na osrednji dogodek kulturne četrti Kranja, Živo ulico. Tema:  bicikliranje in mestna kolesa.

Z Beauty and the Bike (Lepotica in kolo) se v ulični galeriji predstavljajo razmišljanja oblikovalke in grafične animatorke Anike Dziewior Pavlin, ki žensko na kolesu vzame kot enoto za merjenje stopnje kvalitete bivanja v različnih državah po svetu.

Dziewior Pavlin v maniri infografik osvetli nekatera manj poznana dejstva in jih v novih kontekstih relativizira. Kolo kot izum postavi v središče stigmatizacije družbene skupine, t.j. žensk, družbene mehanizme prepovedi ženskega kolesarjenja pa na periferijo neslavne zgodovine. A, žal, le pri nas, in še to z nedoločljivim rokom trajanja. Vzhodno in južno od Zahoda pa še vedno znajo vzrok zmanjšani plodnosti in povečani histeričnosti pripisati kolesarjenju med dekleti.

Anika Dziewior Pavlin je grafična animatorka, ki se v svojem delu osredotoča na tolmačenje kompleksnih idej skozi podobe in gibanje. V Krakovu je študirala politično novinarstvo in diplomirala iz teme gender mainstreaminga. Prihaja iz Poljske in živi v Kranju.

Anika Dziewior Pavlin (foto: Uroš Frelih)

Odprtje: sobota, 24. junij 2017, ob 12:00 | Na ogled: 31. julij 2017 | Mergentalerjeva / Ulična galerija Layerjeve hiše in TAM-TAM.

Organizacija Layerjeva hiša & TAM-TAM.

Ustvarjanje v Ulični galeriji Layerjeve hiše in TAM-TAMa v Kranju podpira Tektonik kraft pivovarna. Strogo resno pivo.

Podpornik projekta Ulična galerija ~ Tektonik kraft pivovarna (foto: Uroš Frelih)

Živa ulica ~ Tomšičeva v Kranju (med Jenkovo in Gasilskim trgom)