Bicike(LJ) in TAM-TAM

Da so lokacije naših plakatnih panojev skrbno načrtovane, dokazuje tudi postavitev samopostrežnih postaj Bicike(LJ).

Da so lokacije naših plakatnih panojev v Ljubljani izjemno skrbno načrtovane, priča tudi dejstvo, da se v njihovi posredni in neposredni bližini nahajajo samopostrežne postaje Bicike(LJ). Sistem izposoje koles, ki so ga v Ljubljani po vzoru nekaterih evropskih in svetovnih mest uvedli pred tremi meseci, na dan beleži med 2300 in 2700 izposoj. Do 25. julija pa je bilo registriranih že 17.156 uporabnikov!