Cenik najema in drugih storitev

Najem plakatnih površin
Mestne občine

Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto

  • cena najema plakatne površine je 4,20 EUR na dan,
  • nadomestilo dajatev za opravljanje dejavnosti je 1,11 EUR na dan,
  • nameščanja plakatov so ob torkih in petkih,
  • osnovni termin plakatiranja je 7 dni.
Ostale občine

Brežice, Črnomelj, Domžale, Gornja Radgona, Kamnik, Krško, Litija, Ljutomer, Logatec, Mengeš, Metlika, Sežana, Škofja Loka, Trzin, Vransko, Vrhnika,

  • cena najema plakatne površine je 3,75 EUR na dan,
  • nadomestilo dajatev za opravljanje dejavnosti je 0,99 EUR na dan,
  • nameščanja plakatov so ob ponedeljkih,
  • osnovni termin plakatiranja je 7 dni.
Druge storitve
Izbor lokacij

Izbor konkretne lokacije oziroma površine s strani naročnika;

Cena: 1 EUR / na plakatno površino na dan

Nameščanje bele podlage

Bela podlaga je bela površina oz. plakat, ki se namešča na plakatno površino velikosti 140 × 200 cm.

Cena: 5,60 EUR / belo podlago

Nameščanje prilepk

Prilepka je del plakata, s katerim se prekrije napačna ali zastarela informacija. V ceni ni upoštevana cena tiska prilepke, ki je odvisna od njene velikosti.

Cena nameščanja: 1,20 EUR / prilepko

Distribucija plakatov (manipulativni stroški)

Skladiščenje, sortiranje, pakiranje in razpošiljanje plakatov.

Cena: 14,10 EUR / kraj

Preverjanje ustreznosti plakatov (velikost, tehnična ustreznost, kakovost in pravilni potek papirja), če naročnik sam poskrbi za tisk.

1-25 plakatov = 4 EUR / kos
26-50 plakatov = 3 EUR / kos
51-100 plakatov = 2,5 EUR / kos
101… plakatov = 2 EUR / kos

Zlaganje plakatov (če naročnik sam poskrbi za tisk in dostavi nezložene plakate)

Cena: 5 EUR / kos

Vse cene so brez DDV-ja.

Cenik velja od 1. januarja 2023.

Cenik do 31. 12. 2022 >>