Cenik najema in drugih storitev

Najem plakatnih površin
Mestne občine

Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto

 • cena najema plakatne površine je 3 EUR na dan,
 • dajatve 28%, razen v Novi Gorici in Novem mestu 30%,
 • nameščanja plakatov so ob torkih in petkih,
 • osnovni termin plakatiranja je 10/11 dni.
Ostale občine

Brežice, Črnomelj, Domžale, Gornja Radgona, Kamnik, Krško, Litija, Ljutomer, Logatec, Mengeš, Metlika, Sežana, Trzin, Vransko, Vrhnika,

 • cena najema plakatne površine je 2,5 EUR na dan,
 • dajatve 28%,
 • nameščanja plakatov so ob ponedeljkih,
 • osnovni termin plakatiranja je 7 dni.
Druge storitve
Predhodna izdelava medijskega načrta

25% na vrednost najema plakatnih površin

Izbor lokacij
 • Ljubljana: 10 EUR na plakatno površino na termin (10/11 dni)
 • Ostale mestne občine (Kranj, Celje, Maribor, Koper, Nova Gorica, Novo mesto, Murska Sobota): 5 EUR na plakatno površino na termin (10/11 dni)
 • Ostale občine (Brežice, Črnomelj, Domžale, Gornja Radgona, Kamnik, Krško, Litija, Ljutomer, Logatec, Mengeš, Metlika, Sežana, Trzin, Vransko, Vrhnika): 2 EUR na plakatno površino na termin (7 dni)
Nameščanje bele podlage

Bela podlaga je bela površina oz. plakat, ki se namešča na plakatno površino velikosti 140 × 200 cm v primeru, če so plakati naročnika manjši od B1 velikosti (70 × 100 cm).

Cena: 2,60 EUR / belo podlago

Nameščanje prilepk

Prilepka je del plakata, s katerim se prekrije napačna ali zastarela informacija. V ceni ni upoštevana cena tiska prilepke, ki je odvisna od njene velikosti.

Cena nameščanja: 1,20 EUR / prilepko

Distribucija plakatov (manipulativni stroški)

Skladiščenje, sortiranje, pakiranje in razpošiljanje plakatov.

Cena: 11,40 EUR / kraj

Preverjanje ustreznosti plakatov (velikost, tehnična ustreznost, kakovost in pravilni potek papirja), če naročnik sam poskrbi za tisk.

1-25 plakatov = 4 EUR / kos
26-50 plakatov = 3 EUR / kos
51-100 plakatov = 2,5 EUR / kos
101… plakatov = 2 EUR / kos

Zlaganje plakatov (če naročnik sam poskrbi za tisk in dostavi nezložene plakate)

5 EUR / kos

Vse cene so brez DDV-ja.

Novi cenik stopi v veljavo z dnem 6. november 2020.