H&M – 360 stopinj!

Nagovarjanje mimoidočih iz vseh smeri.

Nagovarjanje mimoidočih iz vseh smeri.

H&M je za plakatno akcijo pripravil kreative s šestimi različnimi motivi iz letošnje poletne kolekcije. Da bi poudarili celovitost ponudbe smo po 3 ali 6 plakatov skupaj nameščali na istih lokacijah. Še posebej so prišli do izraza plakati na tristranskih panojih, saj so nagovarjali mimoidoče v radiju kar 360 stopinj. S plakati na stenskih panojih, nameščenih en zraven drugega, pa smo ustvarili prave izložbe zapeljivih produktov.

Slovenske oglaševalske agencije s pridom izkoriščajo možnosti oglaševanja na tristranskih plakatnih panojih v središčih mest. V zadnjem mesecu smo na TAM-TAMu realizirali tri akcije, ki so z dodatnimi elementi usmerjale, izstopale in bile vidne iz vseh smeri.