Informiranje volivcev na lokalnih volitvah

Ob volitvah in referendumih morajo občine po zakonu zagotoviti osnovno brezplačno informiranje volivcev in tokratne lokalne volitve niso izjema.

Da so vsi kandidati lahko predstavljeni na enem mestu na enakopraven način – tako po formatu kot količini – smo poskrbeli v družbi TAM-TAM z začasno postavitvijo najetih tristranih panojev, zagotovljenim sprotnim vzdrževanjem, tiskom in povrnitvijo lokacije v prvotno stanje.