Predstavitev kataloga in odprtje razstave študentov ALUO

S tipografijo so se srečali tudi študentje Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Izbrana dela so v soboto, 2. 3. predstavili v kranjski Ulični galeriji Layerjeve hiše in TAM-TAMa. Ob odprtju je bil prvič na ogled tudi katalog del minule sezone, posvečene stripu.

Odprtje razstave – foto: Črt Štrubelj

Za umetniške in oblikovalske prakse so značilne intelektualna brezmejnost in kritična odzivnost. Umetniki s svojimi stvaritvami vseskozi pomembno reflektirajo družbene probleme in pomagajo pri njihovem razumevanju. Aktualen primer, ki v najširšem smislu opozarja človeštvo na izčrpavanje planeta, na katerem migriramo, je izjava slovite performerke Marine Abramović: „We’re all in the same boat”. Z izjavo je jeseni 2018 obeležila 50. tržaško regato Barcolana in razplamtela politične strasti. Na eni strani so izjavo v avantgardnem likovnem jeziku prepoznali kot politično propagando in jo označili za nesprejemljivo, na drugi strani so naročniki izjavo trdno zagovarjali kot univerzalno sporočilo in jo ohranili za namene promocije regate. Umetnica ni odstopila od svoje ideje in ostala nedosegljiva za komentarje.

Foto: Črt Štrubelj

Pri predmetu Tipografija II smo v zaključni nalogi obravnavali strateško rabo tipografije. Provokativno izjavo ustvarjalca vizualiziramo zgolj s tipografskimi sredstvi, brez uporabe slikovnega gradiva na pokončnem DIN formatu plakata. Ob nalogi z jasnimi izhodiščnimi zahtevami se seznanimo še z obravnavanim avtorjem in soočamo z interpretacijo vsebine na podlagi razumevanja širših družbenih kontekstov in lastnih nazorov. Tokrat izbrana izjava odpira občutljivo temo, ki se dotika aktualnih vprašanj okolja, migracij, odnosa posameznika do skupnosti in obratno. Zato je nujen premislek o mnogih plasteh obravnavanega sporočila. Z ulično razstavo ALUO [TIPTIH] želimo opazovati, kako so se nanj odzvali študenti na programu oblikovanja vizualnih komunikacij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani.

Foto: Črt Štrubelj

Nalogo je pod mentorstvom izr. prof. Domna Frasa uspešno zaključilo 26 študentov 2. letnika vseh treh smeri študijskega programa Oblikovanja vizualnih komunikacij.

Foto: Črt Štrubelj

Izbor vodilne podobe razstave ALUO [TIPTIH] (avtorica: Betsabea Vernik) in desetih del za ulično galerijo (avtorji: Žiga Anderlić, Eva Bevec, Metka Knap, Zala Križ, Taja Oblišar, Nika Rupar, Angela Stojkovska, Pika Terpin, Lea Topolovec in Sabrina Vukalić) so opravili kuratorji Jernej Kejžar, Tamara Smolej in Miha Marenčič (Layerjeva hiša).

Foto: Črt Šturbelj

Odprtje: sobota, 2. 3. 2019 ob 12:00 | Na ogled: 31. 3. 2019 | Mergentalerjeva / Ulična galerija Layerjeve hiše in TAM-TAM.

Organizacija Layerjeva hiša & TAM-TAM Inštitut.

Ustvarjanje v Ulični galeriji Layerjeve hiše in TAM-TAMa v Kranju podpira Tektonik kraft pivovarna. Strogo resno pivo.

Foto: Črt Štrubelj