Ljubljanska občina v akciji proti plastičnim vrečkam

Plastične vrečke so (še vedno) problem, saj jih Slovenci v povprečju vsako leto uporabimo med 150 in 300, za razgradnjo pa potrebujejo 100 let.

Da bi opozorili na to problematiko in obenem ponudili rešitev, je mestna občina Ljubljana v sodelovanju z Javnim podjetjem Ljubljanska parkirišča in tržnice najemnikom stojnic razdelila 127.000 biološko razgradljivih vrečk. Le-te so iz koruznega škroba in biološko razgradljive, zato ne obremenjujejo okolja.

Za opazno označitev dogodka so organizatorji najeli TAM-TAMov tristrani pano, na katerem so kupci in mimoidoči lahko pridobili več informacij o akciji.