Ločevalnik uličnih odpadkov

Pri Gospodarskem razstavišču postavljen še tretji plakatni pano z novo funkcionalnostjo.

S postavitvijo tretjega funkcionalno obogatenega plakatnega panoja zaključujemo realizacijo nagrajenih rešitev natečaja »Nove funkcionalnosti TAM-TAM plakatnih panojev«. Tokrat smo ob Dunajski cesti v Ljubljani, v neposredni bližini vhoda na Gospodarsko razstavišče, predali namenu plakatni pano – ločevalnik uličnih odpadkov.

Dve stranici tristranskega panoja sta tako namenjeni oglaševanju, na tretji pa so nameščeni kovinski koši, v katere lahko odvržemo cigaretne ogorke (siva barva), papir (modra barva) in embalažo (rumena barva). Odpadki se ločeno zbirajo v notranjosti panoja, odstranjevanje pa bo potekalo dvakrat tedensko.

S tako preoblikovanim urbanim pohištvom, prvotno namenjenim ‘le’ oglaševanju, smo brez dodatnega obremenjevanja okolja obogatili kakovost življenja v mestnem središču.

Preostali dve postavitvi nagrajenih rešitev: