Mestni plakati platna lokalnih umetnikov

V okviru projekta “Kulturo na cesto!” so umetnice s Krasa v živo ustvarjale na naših plakatnih mestih v Sežani.” Na prvem dogodku so se predstavile 4, 4 pa se še bodo v ponedeljek.

foto: Maša Pušnik

Ustvarjalke s Krasa, ki so se predstavile na dogodku, opažajo, da v Sežani in sorodnih manjših mestih primanjkuje prostorov, kjer bi se lahko lokalni kulturno-umetniški ustvarjalci zbirali in delili svoje ideje ter opravljali in razstavljali svoje delo. V mislih imajo delavnice oz. ateljeje, “co-working” pisarne, razstavne in prodajne prostore … Verjamejoo, da bi tovrstni prostori omogočili, da najdejo svoje mesto v skupnosti in skupaj snujejo projekte, ki bi obogatili lokalno in širše dogajanje. Obenem pa bi mladi tako čutili manjšo potrebo po migriranju v večja mesta, saj bi svoje somišljenike lahko našli že v svojem domačem kraju.

V sklopu prvega dogodka so na plakatnih mestih ustvarjale Jovana Đukić, Urša Mahnič, Zala Reberc in Kresna Dara Valečič.

foto: Maša Pušnik

foto: Maša Pušnik

V ponedeljek, 7. 6., pa bodo na platna slikale: Ana Batistič, Maja Koder, Ana Stevanovski in Maša Pušnik.

Projekt sta zasnovali grafični oblikovalki in ustvarjalki s Krasa, Maša Pušnik in Jovana Đukić, s podporo Kosovelovelovega doma Sežana, Klubom študentov Sežana in Mladinskim centrom Podlaga.