Specialisti za mestne plakate

V družbi TAM-TAM že več kot 30 let postavljamo standarde na področju infrastrukture, upravljanja in zakupa mestnih plakatov.

Mestni plakati, po meri ljudi in mesta

Odgovornost do javnega prostora dokazujemo z razvojem in uporabo kakovostne infrastrukture. Plakate nameščamo na prepoznavne, za odlično oblikovanje nagrajene TAM-TAMove panoje (DIDA 1999), ki so se v številnih mestih uvrstila v nabor urbane opreme.

Mestni plakati predstavljajo sestavni del mestnega jedra in krajevnih središč, saj sodijo med prve medije na prostem, ki meščane neprenehoma, že od konca 19. stoletja, obveščajo, razglašajo in vabijo na dogodke. S preverjenim in premišljenim izborom lokacij TAM-TAMovih panojev in zanimivo vsebino mestnih plakatov želimo prispevati h kakovostnejšemu življenju meščanov ter soustvarjanju bogatejšega mestnega utripa.

Preverjene lokacije po vsej Sloveniji

Z več kot 1.000 plakatnimi mesti na preverjenih lokacijah  pokrivamo celotno območje Slovenije, zato zagotavljamo tako nacionalno pokritost kot izvedbo manjših akcij lokalnih naročnikov.

 

Mestni plakat je skozi razvoj mesta, v katerem se nahaja, zasedel nekatere najbolj frekventne lokacije, ki so pomembne predvsem njegovim prebivalcem. Tako ga danes najdemo pred številnimi interesnimi točkami, kamor večji plakati ne (z)morejo. Šole, vrtci, fakultete, dijaški in študentski domovi, kulturne inštitucije, koncertne dvorane, trgovine, zdravstveni domovi, kioski, železniške in avtobusne postaje… so samo del bogatega nabora interesnih točk, kjer vsak dan dosežemo mimoidoče in mimovozeče.

Smo zanimivi za aktivno ciljno skupino

  • 1.000plakatnih mest v neposredni bližini interesnih točk (postaje, parki, trgovine, fakultete, kulturne ustanove, itd.)
  • 35.000ljudi je dnevna frekvenca obiskovalcev Slovenske ceste v Ljubljani, kjer smo prisotni z mestnimi plakati (podatek za leto 2014, vir: Mestna občina Ljubljana)
  • 97 €na leto državljani Slovenije povprečno namenijo za kulturo (podatek za leto 2015, vir: Statistični urad RS).

TAM-TAMovi mestni plakati z lokacijami in vsebinami dosegajo aktivno ciljno skupino s srednjo in višjo izobrazbo, ki se giblje v mestnih središčih (pešci, kolesarji, potniki v počasnem prometu), sodi v srednji in višji dohodkovni razred ter je dovzetna za novosti.

S TAM­-TAMovimi mestnimi plakati se na ulicah srečujemo »iz oči v oči«. Z mestnimi plakati ponujamo raznolike, kreativne in aktualne vsebine, ki pri mimoidočih sprožijo pozitiven in angažiran odziv. Aktivna ciljna skupina, ki se bodisi službeno, bodisi v prostem času giblje v krajevnih središčih, tako odkriva nove informacije, ki jih sicer v vse bolj zamejenem spletnem informacijskem mehurčku  verjetno sploh ne bi srečali.

Soustvarjamo mestni utrip

Vsebina mestnih plakatov prinaša informativno, kulturno, lokalno, intelektualno in drugačno vrednost, nenazadnje tudi z našimi projekti kot so Plaktivat, Ulična galerija in »Petarde? Ne, hvala!«!