Natečaj 2012!

Družba TAM-TAM v sodelovanju z Zavodom Big išče vsebinsko in idejno atraktivne rešitve za nadgradnjo funkcionalnosti oglasnih panojev CITY®.

Družba TAM-TAM v sodelovanju z Zavodom Big išče vsebinsko in idejno atraktivne rešitve za nadgradnjo funkcionalnosti oglasnih panojev CITY®.

Leta 1996 je podjetje TAM-TAM v sodelovanju s Quadrat designom in g. Vladimirjem Pezdircem ustvarilo tip plakatnih panojev, ki je danes poznan pod imenom CITY®. Panoji predstavljajo standard na področju mestnega plakatiranja. Objekti so vidni na ulicah mest in krajev po vsej Sloveniji.

Izhodišče za natečaj je zavedanje o kvaliteti urbanega okolja ter dejstva, da postavljeni tristranski CITY® panoji predstavljajo funkcionalni potencial (neizrabljen volumen, oblika, itd.) za prebivalce in obiskovalce mesta. Z natečajem želimo pridobiti sveže ideje, kako ga preudarno in uporabno izrabiti brez dodatnega obremenjevanja okolja.

Zasnova razpisa je že bila predstavljena na arhitekturni konferenci junija 2012 v Ljubljani, ko so kreativne nadgradnje panoja idejno zasnovali člani društva študentov arhitekture in oblikovanja MEDS.

Kdo lahko sodeluje

Na razpis se lahko prijavijo oblikovalci, arhitekti, inštitucije, šole in študentje ter ostali, ki pripravijo predlog za nadgradnjo funkcionalnosti oglasnih panojev.

 

Vsebinska navodila

Primarno je predmet natečaja volumen tristranske izvedbe, sekundarno pa tudi manjši volumen eno, dvostranske ter stenske izvedbe panoja. CITY® pano je avtorsko delo in je zaščiteno pri Uradu RS za intelektualno lastnino, kar pomeni, da se ne sme posegati v zunanji izgled objekta. V kolikor bi idejna rešitev vseeno posegala v zunanji izgled, bo o morebitni izvedbi odločal avtor projekta. Za boljšo predstavo prilagamo slike z  izvedbenim načrtom, iz katerega so razvidni tehnični podatki (spodaj).

Prijavna dokumentacija

1. predlogi morajo biti poslani v elektronski obliki
2. vsak predlog naj vsebuje šifro
3. ime in priimek avtorja, kraj
4. morebitno kratko obrazložitev

Posameznik lahko odda večje število predlogov, vsak predlog naj ima drugačno šifro. Materiali so lahko posredovani v obliki skic, opisov, računalniških risb, fotografij itd.

Merila za ocenjevanje

Kriteriji ocenjevanja:

– obogatitev urbanega prostora,
– izvedljivost predloga,
– urbana ustreznost,
– koristnost za okolje (prostor, prebivalci, turisti)
– okoljevarstvenost.

Komisija bo obravnavala vse prijave, ki bodo pravočasno prispele na elektronski naslov natecaj@tam-tam.si. Poslan predlog na navedeni naslov pomeni avtomatično prijavo na razpis.

Ocenjevalna komisija

Člani komisije:

– Janez Koželj (univ. dipl. inženir arhitekture, redni profesor na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, podžupan Mestne občine Ljubljana);
– Vladimir Pezdirc (redni profesor na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani),
– Tomaž Drozg (direktor podjetja TAM-TAM),

Ocenjevalna komisija bo podala pisno obrazložitev odločitve o izboru zmagovalnega elaborata. Žirija bo zasedala predvidoma 26. 9. 2012. Komisija si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad in ne uvrsti del na razstavo. V tem primeru bo podala pisno obrazložitev.

Rezultati natečaja

Obvestilo o izidu natečaja bodo vsi udeleženci prejeli najkasneje en teden po zasedanju žirije po elektronski pošti. Končni rezultati izbora bodo na spletni strani www.tam-tam.si objavljeni 1. 10. 2012 in se nanje ne bo mogoče pritožiti.

Podatki o nagradi

Avtorji zmagovalne rešitve ter drugo in tretje uvrščeni prejmejo denarne nagrade:

1. nagrada: denarna nagrada v višini 500,00 EUR
2. nagrada: denarna nagrada v višini 300,00 EUR
3. nagrada: denarna nagrada v višini 200,00 EUR

S strani komisije narejen izbor avtorskih del bo predstavljen na razstavi v sklopu Meseca oblikovanja, od 18.10. do 18. 11. 2012, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Izmed prispelih predlogov bo TAM-TAM izbral projekt/e, ki bi lahko bili izvedeni in z avtorji predlogov sklenil ustrezno pogodbo.

Avtorske pravice

Avtorske pravice se zagotavljajo v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. V primeru izvedbe bo morala vsaka rešitev upoštevati morebitne pripombe in usmeritve ocenjevalne komisije. Sodelujoči na razpisu pristanejo na objavo na spletni strani www.tam-tam.si, v drugih medijih ter v elektronskih novicah družbe TAM-TAM in Zavoda Big.

Rok prijave

Prvotni rok prijave (5. 9. 2012) podaljšan do vključno 17. 9. 2012.

Naslov

TAM-TAM d.o.o., Verovškova ulica 55b, 1000 Ljubljana

Informacije

Vprašanja v zvezi z natečajem posredujte na elektronski naslov natecaj@tam-tam.si do 14. 9. 2012.