Ljubljana je dobila novo plakatno galerijo na prostem

V središču Ljubljane, na Slovenski ploščadi (Figovec), je plakatna galerija končno dobila svoje mesto. Namen novega razstavišča na prostem je prikazovanje in spodbujanje plakatne umetnosti.

Trenutno je na ogled razstava plakatov na temo koronavirusa. Galerija je sicer gostila že dve razstavi, konec preteklega leta mednarodno razstavo Strpnost – Poster Tolerance Show, v začetku novega pa razstavo družbeno-odgovornih plakatov na temo »Človek, čuvaj svoje mesto.«

Foto: Asiana Jurca Avci

Dela, ki so trenutno razstavljena, so nastala v prvem valu epidemije v okviru projekta Plaktivat. TAM-TAM Inštitut je pozval slovenske agencije, oblikovalce in oblikovalke, naj s kreativnostjo pomagajo zmanjšati negativne posledice koronavirusa, okrepiti sporočila zdravstvenih strokovnjakov in ljudem na preprost način sporočiti, da v boju proti koroni niso sami. Razstavljenih je 20 od skupno 245 plakatov. Razstavljena dela so prispevale oglaševalske agencije, med drugimi Formitas, Innovatif, andGustav, Pristop, MayerMcCann, Grey, Futura DDB, Luna\TBWA, AV studio, Herman & partnerji, Kraft&Werk, Weekendesigners,… Natisnjena pa niso le v formatu mestnega plakata, saj so vsa prispela dela v okviru javnega poziva našla svoje mesto v tiskani zbirki plakatov. Katalog »Plaktivat: Koronavirus«, ki ga je izdal TAM-TAM Inštitut, bo nekoč prav poseben zgodovinski dokument in opomin na korona čase. Naročila so odprta za vse, več informacij o katalogu najdete tukaj.

Foto: Asiana Jurca Avci

Razstavišče sestavlja 20 plakatnih mest. Organizator razstav je TAM-TAM Inštitut, ki deluje v javnem interesu na področju kulture, družba TAM-TAM pa z infrastrukturo in podpornimi aktivnostmi  skrbi za izvedbo. Pri razstavnem projektu sodeluje tudi Mestna občina Ljubljana, ki omogoča prostorsko umestitev ter različni sponzorji, ki prispevajo finančni vložek za kritje materialnih stroškov. Pokrovitelj trenutne razstave je Mercator.

Foto: Asiana Jurca Avci

Razstavišče na Slovenski ploščadi pred Figovcem bo postavljeno vse do konca leta 2021.

Foto: Asiana Jurca Avci