Novi kolektivizem: Pro et Contra

V petek, 28. maja, smo v TAM-TAMovi plakatni galeriji Figovec odprli razstavo oblikovalskega kolektiva Novi kolektivzem. Razstavni projekt, ki je nastal v soorganizaciji TAM-TAM Inštituta in Društva NSK Informativni center, prikazuje razvoj političnega plakata skoraj 40-letnega kolektiva.

foto: Katja Goljat

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je v slovenskem prostoru pričelo odpirati polje za nove fenomene v likovni umetnosti. Del tega in eden izmed motorjev ustvarjanja nove paradigme v polju umetnosti je bilo tudi leta 1984 ustanovljeno gibanje Neue Slowenische Kunst.

foto: Katja Goljat

Z namenom usklajevanja celostne podobe gibanja NSK so tri ustanovne skupine (Laibach, Irwin in Gledališče sester Scipion Nasice) iniciirale oblikovalski kolektiv Novi kolektivizem, v katerem je bil tudi po en član iz ostalih skupin: Dejan Knez, Miran Mohar, Darko Pokorn in Roman Uranjek. Povezovanje, sodelovanje, nenehen pretok idej med skupinami NSK je izoblikovalo gibanje, ki je že na začetku rušilo meje likovne umetnosti, velik pečat pa je pustilo tudi v širšem polju kulture ter zelo aktivno poseglo tudi na druga družbena področja. Brez dvoma je ključno vlogo za poseg v realni socialni in politični prostor odigral prav Novi kolektivizem, ki je, tako kot ostale skupine, kot osnovno metodo delovanja uporabljal t. i. retroprincip, ki pomeni poseganje v izbrane motive, njihovo apropriiranje in reinterpretacijo.

foto: Katja Goljat

foto: Katja Goljat

foto: Katja Goljat

Projekt Pro et Contra, ki ga je Novi kolektivizem razvil v sodelovanju s  TAM-TAM Inštitutom, prikazuje razvoj političnega plakata oblikovalskega kolektiva, in sicer z izborom 20 plakatov, ki so nastali med letoma 1985 in 2020. Pričujoči pregled političnega plakata Novega kolektivizma omogoča vpogled v njihovo precizno strategijo delovanja, hkrati pa se kaže tudi kot specifičen prerez nevralgičnih točk širšega družbenega konteksta v preteklih štiridesetih letih. (Tevž Logar)

foto: Katja Goljat

Organizacija razstave: TAM-TAM Inštitut
Soorganizacija razstave: Društvo NSK Informativni center
Razstavišče omogoča: Mestna občina Ljubljana
Postavitev razstave je omogočil: Fotoformat

foto: Katja Goljat