Ob sedemdesetletnici Delavske enotnosti

Začasna postavitev panojev v Miklošičevem parku.

V Miklošičevem parku v Ljubljani smo za Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije pripravili priložnostno razstavo, sestavljeno iz petih tristranskih panojev. Na petnajstih plakatnih površinah je bil na ogled izsek iz 70-letnega pisanja Delavske enotnosti. Priložnostna razstava je bila na ogled do 27. januarja.

Foto: Tomaž Drozg