Občine ozaveščajo s plakati na temo koronavirusa

Nekatere občine so prepoznale plakate, ki so nastali v okviru Plaktivatovega poziva na temo koronavirusa, kot pomemben vir osveščanja.

S plakatno akcijo je najprej začela Mestna občina Kranj. Meščanke in meščane z mestnimi plakati nagovarja k odgovornemu ravnanju.

Avtorica plakata: Urška Čuk; Kranj; foto: TAM-TAM

Pridružile sta se ji še Mestna občina Ljubljana in Mestna občina Maribor.

Avtorica plakata: Metka Fornazarič; Ljubljana, foto: TAM-TAM

Avtor plakata: Miha Grobler, Weekendesgners, Maribor; foto: TAM-TAM