Plakatna kampanja za Evropske statistične igre

TAM-TAM je za Statistični urad Republike Slovenije (SURS) pripravil plakatno kampanjo za 3. Evropske statistične igre za srednje šole. Cilj kampanje je aktivirati in spodbuditi dijake in njihove učitelje (mentorje) k prijavi na tekmovanje.

Poleg osnovnega poslanstva slovenskega statističnega urada, ki je zagotavljanje statističnih podatkov o stanjih in gibanjih na ekonomskem, demografskem in socialnem ter okoljskem področju, SURS organizira tudi dijaško tekmovanje v statistiki. Cilj plakatne kampanje je namreč aktivirati in spodbuditi dijake k prijavi na tekmovanje za 3. Evropske statistične igre.

S tremi variacijami / različicami tipografsko enostavnega plakata z drznejšimi in zanimivimi trditvami v obliki statističnih podatkov, želimo ciljno skupino pritegniti k branju za njih relevantnih sporočil in posledično k prijavi. S premišljeno distribucijo, smo poiskali tudi vse interesne točke, kjer se skupine srednješolcev zadržujejo oz. družijo, da bi dvignili učinkovitost kampanje po Ljubljani in Mariboru.

Naročnik: SURS – Statistični urad republike Slovenije
Vsebina: 3. Evropske statistične igre
Koncept in oblikovanje: Blaž Krump
Medij: TAM-TAM mestni plakati