Razpisan je 13. natečaj Plaktivat

TAM-TAM Inštitut  objavlja 13. mednarodni natečaj PLAKTIVAT za oblikovanje mestnega plakata na temo “SOLIDARNOST”.

V času vse večjih konfliktov med različno mislečimi in živečimi, ki jih poglabljajo  populizmi, radikalizmi, mediji in algoritmi vseh vrst, je definicija solidarnosti, kot smo jo razumeli, na preizkušnji. S tem pa demokratične in civilizacijske vrednote, na katerih stoji Evropa in večina zahodnega sveta. Če k temu dodamo še izjemno individualizirano družbo, ki posameznika in njegovo osebno svobodo vse večkrat postavlja pred interese skupnosti, je družbeni konsenz, na katerem temelji solidarnost, ogrožen.

Pandemija je ta problem prignala do skrajnosti. Kaj je torej najmanjši skupni imenovalec, ki smo ga kot družba še sposobni sprejeti in ali je ta dovolj trden, da bo solidarnost, kot jo poznamo in pričakujemo, obstala? Verjamemo, da bi si vsi akterji, četudi iz nasprotujočih (sovražnih) taborov, morali za to prizadevati. Med njimi imajo posebno vlogo prav kreativne industrije, kultura in umetnost.

Cilj natečaja:

Namen akcije je spodbujanje in krepitev solidarnosti v družbi, odpiranje pogovora o temeljih solidarnostnih vrednot in refleksija o pomenu solidarnosti za oblikovanje boljše družbe v naši prihodnosti.

Kdo lahko sodeluje:

Prijava na natečaj je brezplačna. Poziv je namenjen vsem grafičnim ustvarjalcem, tako posameznikom, samostojnim oblikovalcem, študentom in dijakom kot agencijam oz. pravnim osebam, ki želijo soustvarjati skupni življenjski prostor. . Z oddajo plakata na natečaj ustvarjalci pristanejo na vsa njegova določila, tako tista, ki so razvidna iz natečaja kot tista, o katerih je mogoče sklepati.

Nagrade:

 • Zmagovalni plakat bo natisnjen in javno objavljen na 500 TAM-TAM plakatnih mestih po Sloveniji,
 • prijavljen bo v tekmovalne dele festivalov Slovenski oglaševalski festival SOF in Bienale slovenskega oblikovanja Brumen,
 • zmagovalec prejme Plaktivatov MEGAFON in zmagovalno plaketo,
 • vsi prijavitelji prejmejo e-plaketo o sodelovanju, ki jo podeli organizator Plaktivata, TAM-TAM Inštitut.

Strokovna komisija bo objavljena naknadno (tekom natečaja) in si pridržuje pravico, da izbere tudi dve ali več zmagovalnih rešitev.

Roki:

Rok za oddajo del je vključno do 9. 2. 2021, do 24. ure. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo oddane v predpisanem roku. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so dosegljive preko elektronskega naslova plaktivat@tam-tam.si.

Ocenjevalna komisija:

7-člansko ocenjevalno komisijo sestavljajo:

 • Sašo Petek – Agencija 101 – predsednik ocenjevalne komisije,
 • Katja Petrin Dornik – Grey,
 • Vasja Grabner – AV studio,
 • Domen Husu – Yin Young,
 • Martina Kokovnik Hakl,
 • Luka Bajs – Grey,
 • Tomaž Drozg – TAM-TAM

Objava del:

Plakati, ki bodo sledili kreativnemu izzivu in upoštevali tehnične zahteve, bodo objavljeni na družbenih omrežjih TAM-TAM (FB, IG, TW).

Pogoji sodelovanja:

Kreativna rešitev mora biti ustvarjena za format TAM-TAM mestnih plakatov. Še posebej imejte v mislih, da bo mestni plakati zunaj, na ulici, zato plakat oblikujte tako, da bo v množici vidnih stimulacij, ki jih srečamo na ulici, le-ta opazen, čitljiv in sporočilen. Razmislite, kaj pomeni, da mestne plakate običajno opazimo najprej z razdalje nekaj metrov (približamo se jim kasneje) kako pritegniti pozornost, koliko besedila plakat prenese, itd. Zaradi 22. in 23. člena Zakona o rabi slovenščine mora biti besedilo na mestnem plakatu, ki je umeščen v javni prostor, napisano v slovenskem jeziku oz. različica v slovenščini ne sme biti manj poudarjena kot besedilo v tujem jeziku. (V primeru zmage in posledično objave plakata v slovenskem javnem prostoru se avtor zavezuje delo prevesti v slovenščino ali dostaviti odprto datoteko za potrebe prevoda v slovenski jezik).

V kreativno rešitev je potrebno vključiti predpisano celostno podobo projekta PLAKTIVAT, tj. vnaprej pripravljeno podlago z nogo in logotipi.

Priložena datoteka:

 • grafični elementi za poziv, navodila za pripravo datotek.

Prijava dela na poziv se pošlje na e-naslov plaktivat@tam-tam.si. Da bo prijava veljavna, je v elektronskem sporočilu potrebno navesti navedene podatke in pripeti pravilne formate in velikosti plakatov:

 • ime in priimek avtorja oz. avtorjev
 • morebitna agencija, studio, samostojni ustvarjalec/ka, študent/ka (naziv fakultete ali akademije, smer), dijak/inja (naziv srednje šole)

Ter datoteke:

 1. naslov_plakat-tisk (v formatu PDF, glej predlogo in navodila – tisk)
 2. naslov_plakat-komisija (v formatu JPG brez avtorskega podpisa (zaradi anonimnosti pri ocenjevanju, glej predlogo in navodila – komisija)

Prijavitelj lahko odda največ 3 plakate.

Avtorske pravice:

Avtorji in udeleženci natečaja ohranijo na svojih delih moralne avtorske pravice in se strinjajo, da se njihova prijavljena dela lahko uporabijo ob morebitnih predstavitvah projekta PLAKTIVAT (na medmrežju, konferencah, predavanjih, promocijskih dogodkih in gradivih ter drugih objavah v okviru projekta PLAKTIVAT). Avtorji plakatov soglašajo z morebitnimi objavami svojih imen in plakatov v medijih.

Ljubljana, 13. 1. 2021

Razpisna dokumentacija in datoteke:

Kreativni brif
Grafični element in navodila