14. natečaj Plaktivat postavlja nov izziv

TAM-TAM Inštitut objavlja 14. mednarodni natečaj PLAKTIVAT za oblikovanje mestnega plakata z naslovom “DISKRIMINACIJA in jaz”.

Vsak človek se je vsaj enkrat v življenju že srečal s pojmom diskriminacije. Vprašanje pa je, ali diskriminacijo sploh znamo prepoznati? Skoraj vsi smo bili v življenju že diskriminirani, a tudi tisti, ki smo diskriminirali. Morda ste na razgovoru za službo dali prednost kandidatu pred kandidatko, zgolj zaradi spola? Ali pa mlajši, lepši gostji v lokalu postregli pred drugimi, ki so prišli prej.

Diskriminacija se pojavi, kadar so posamezniki ali skupine ljudi obravnavane manj ugodno kot druge osebe v primerljivem položaju samo zato, ker pripadajo določeni skupini ali kategoriji ljudi. Med glavne diskriminatorne osnove sodijo naslednji dejavniki: spol, starost, zakonski stan, družinski status, seksualna usmerjenost, spolna identiteta, invalidnost, rasa, izgled, kulturne razlike, versko prepričanje.

Diskriminacija se vedno znova pojavlja navkljub prizadevanjem za njeno izkoreninjenje, zato je potrebno javnost neprestano informirati in osveščati o tem, kaj diskriminacija sploh je. Žrtve prepogosto o diskriminaciji nočejo govoriti ali je sploh ne prepoznajo, jo opravičujejo in razumejo kot povsem običajno in splošno sprejeto ravnanje.

Cilj natečaja:

Namen kampanje je spodbuditi zavedanje, da je diskriminacija, kljub temu da je prepovedana, prisotna skoraj na vsakem koraku. Vsi smo soodgovorni, da ustvarimo pogoje za manj diskriminacije. Želimo si, da bi se posameznik ali posameznica ob pogledu na plakat morda prepoznala v kateri od situacij in v prihodnosti dvakrat premislil/a, ali s svojim dejanjem nekomu drugemu krati osnovne človekove pravice.

!Prijava na natečaj je možna izključno preko e-prijavnega obrazca, ki je vstopna točka za vse udeležence.

Roki:

Rok za oddajo del je vključno do 12. 12. 2021, do 24. ure. 

Nagrade:

 • Zmagovalni plakat bo natisnjen in javno objavljen na 500 TAM-TAM plakatnih mestih po Sloveniji,
 • prijavljen bo v tekmovalne dele festivalov Slovenski oglaševalski festival SOF in Bienale slovenskega oblikovanja Brumen,
 • zmagovalec prejme Plaktivatov MEGAFON in zmagovalno plaketo,
 • finalisti prejmejo srebrno plaketo,
 • vsi prijavitelji prejmejo e-plaketo o sodelovanju, ki jo podeli organizator Plaktivata, TAM-TAM Inštitut.

Ocenjevalna komisija:

7-člansko ocenjevalno komisijo sestavljajo:

 • Sašo Petek – Agencija 101 – predsednik ocenjevalne komisije,
 • Katja Petrin Dornik – Herman & partnerji,
 • Vasja Grabner – AV studio,
 • Domen Husu – Yin Young,
 • Martina Kokovnik Hakl,
 • Luka Bajs – Grey,
 • Tomaž Drozg – TAM-TAM

Kdo lahko sodeluje:

Poziv je namenjen vsem grafičnim ustvarjalcem, tako posameznikom, samostojnim oblikovalcem, študentom in dijakom kot agencijam oz. pravnim osebam, ki želijo soustvarjati skupni življenjski prostor. Posebno pozornost poziv namenja študentkam in študentom in sicer s kategorijo »Sveža kri«. Z oddajo plakata na poziv ustvarjalci pristanejo na vsa njegova določila, tako tista, ki so razvidna iz poziva kot tista, o katerih je mogoče sklepati.

Kategorija »SVEŽA KRI«:

Vsa študentska in dijaška dela bodo uvrščena tudi v posebno kategorijo »Sveža kri«, ki bo prav tako razglasila zmagovalca/ko.

Nagrade »SVEŽA KRI«:

 • Zmagovalni plakat bo natisnjen in javno objavljen na 20 TAM-TAM plakatnih mestih po Sloveniji,
 • Zmagovalec prejme kotizacijo za naslednji SOF – Slovenski oglaševalski festival,
 • Medijska izpostavljenost,
 • Zmagovalec in finalisti prejmejo Plaktivatovo plaketo.

Ocenjevalna komisija »SVEŽA KRI«:

 • Nejc Trampuž,
 • Alja Herlah,
 • Blaž Rat,
 • Alja Horvat,
 • Nejc Prah.

Objava del:

Zmagovalec in finalisti bodo objavljeni na spletni strani in na družbenih omrežjih TAM-TAM (FB, IG, TW).

Pogoji sodelovanja:

Kreativna rešitev mora biti ustvarjena za format TAM-TAM mestnih plakatov. Še posebej imejte v mislih, da bo mestni plakati zunaj, na ulici, zato plakat oblikujte tako, da bo v množici vidnih stimulacij, ki jih srečamo na ulici, le-ta opazen, čitljiv in sporočilen. Razmislite, kaj pomeni, da mestne plakate običajno opazimo najprej z razdalje nekaj metrov (približamo se jim kasneje) kako pritegniti pozornost, koliko besedila plakat prenese, itd.

Kreativna rešitev mora slediti brifu, zato preden se lotite, dobro preberite celotno natečajno dokumentacijo. Kreativne rešitve povezane s temo koronavirusa in z aktualnim političnim dogajanjem nista predmet objavljenega razpisa. Tovrstne kreativne rešitve ne bodo upoštevane v izboru del za žirijo.

Prijava na natečaj je možna izključno preko e-prijavnega obrazca, ki je vstopna točka za vse udeležence.

V kreativno rešitev je potrebno vključiti predpisano celostno podobo projekta PLAKTIVAT, tj. vnaprej pripravljeno podlago z nogo in logotipi.

Priložena datoteka:

 • grafični elementi za poziv z navodili za pripravo datotek (poslati je potrebno 2 datoteki, ena naj bo pripravljena za tisk – PDF format, druga pa prilagojena za žiriranje – JPG, format, brez podpisa avtorjev).

Prijavitelj lahko odda največ 3 plakate.

Zaradi 22. in 23. člena Zakona o rabi slovenščine mora biti besedilo na mestnem plakatu, ki je umeščen v javni prostor, napisano v slovenskem jeziku oz. različica v slovenščini ne sme biti manj poudarjena kot besedilo v tujem jeziku. (V primeru zmage in posledično objave plakata v slovenskem javnem prostoru se avtor zavezuje delo prevesti v slovenščino ali dostaviti odprto datoteko za potrebe prevoda v slovenski jezik).

V primeru vprašanj ali nejasnosti nam pišite na e-naslov plaktivat@tam-tam.si.

Avtorske pravice:

Z oddajo dela na poziv se avtorji in udeleženci poziva strinjajo, da ohranijo na svojih delih moralne avtorske pravice in da se njihova prijavljena dela lahko uporabijo ob morebitnih predstavitvah projekta PLAKTIVAT (na medmrežju, konferencah, predavanjih, promocijskih dogodkih in gradivih ter drugih objavah v okviru projekta PLAKTIVAT), v DASP – digitalnem arhivu slovenskega plakata (v nastajanju) ter da se materialne avtorske pravice neizključno prenašajo na razpisovalca poziva. Avtorji plakatov prav tako soglašajo z morebitnimi objavami svojih imen in plakatov v medijih.

Ljubljana, 11. 11. 2021

Razpisna dokumentacija in datoteke:

Kreativni brif
Grafični elementi in navodila
PDF različica objavljenega natečaja

(natečaj v angleškem jeziku)