Plaktivat #15: Krvodajalstvo

TAM-TAM Inštitut v sodelovanju z Zavodom za transfuzijsko medicino in Rdečim križem Slovenije razpisuje 15. Plaktivat – natečaj za družbeno odgovoren plakat, z namenom spodbujanja in ozaveščanja o pomenu darovanja krvi kot temelju humanosti razvitih družb.

Idejna zasnova in izvedba: TAM-TAM INŠTITUT
Sodelujoči: Rdeči križ Slovenije in Zavod za transfuzijsko medicino
Medij: TAM-TAM mestni plakati
Rok za prijave: 1. december 2022
Projekt: Plaktivat 15 – Krvodajalstvo


Plaktivat je mednarodni družbeno odgovorni natečaj, aktivator družbene zavesti, ki vabi k ustvarjanju mestnih plakatov in spodbuja k pozitivnim premikom v družbi. Natečaj poteka dvakrat letno in je namenjen oblikovalcem ter oblikovalskim skupinam z vsega sveta. Študenti in študentke lahko na natečaju sodelujejo v kategoriji Sveža kri. Prijavljena dela ocenjuje strokovna komisija, ki jo sestavljajo mednarodno priznani kreativci in oblikovalci.


Večina med nami morda nikoli ne bo potrebovala krvi, vendar je za vse ključnega pomena, da imamo za ljudi, ki potrebujejo pomoč, na voljo zadostne zaloge varne življenjske tekočine.
Da zadostimo dnevnim potrebam zdravstva po krvi, potrebujemo vsak delovni dan 350 krvodajalcev. V Sloveniji daruje kri več kot 3 % prebivalcev, letno na krvodajalskih akcijah  sodeluje okoli 100.000 krvodajalcev. V razvitem svetu preskrba s krvjo temelji na brezplačnem, prostovoljnem in anonimnem krvodajalstvu, saj to zagotavlja varnost tako za bolnike kot tudi za krvodajalce. Slovenija sodi med države, ki vse potrebe po krvi pokrivajo same. Tako so samooskrbne tudi vse razvite države po svetu.

Prostovoljno, brezplačno in anonimno krvodajalstvo je temelj humanosti razvitih držav.

Organizirano krvodajalstvo v Sloveniji od leta 1953 izvaja Rdeči križ Slovenije, ki skupaj s transfuzijsko službo sodeluje pri zagotavljanju nemotene oskrbe zdravstvenega sistema z varno krvjo. Krvodajalstvo v Sloveniji in drugih državah po svetu je v desetletjih organiziranega delovanja postalo del nacionalnega izročila in ostaja najplemenitejša oblika solidarnosti, ki je kljub različnim socialnim in gospodarskim krizam ter spremembam, ki vplivajo tudi na krvodajalstvo, ostala najbolj razširjena oblika medsebojne pomoči. Kljub napredku na področje medicine si pri zdravljenju s krvjo lahko pomagamo le ljudje med seboj.

Poraba zalog krvi je nepredvidljiva, tako po količinah komponent krvi kot po krvnih skupinah. Uravnavanje zalog krvi je kompleksno, zato je potrebno stalno spremljanje in ukrepanje transfuzijske službe. Pri tem pa igrajo ključno vlogo krvodajalci, ki se odzivajo na vabila k darovanju.
Potrebujemo nove krvodajalce, čim večje število motiviranih posameznikov, ki so se pripravljeni odzvati, ko se pojavi potreba po njihovi krvni skupini! Zato je namen natečaja s kreativnimi zasnovami spodbuditi ljudi, posebej mlade, k darovanju in razumevanju pomena darovanja krvi kot nenadomestljive oblike medsebojne pomoči.

KREATIVNI IZZIV

Eden izmed temeljev napredne družbe je delujoč zdravstveni sistem, ki lahko obstaja samo ob prostovoljcih, pripravljenih na darovanje krvi. Zaradi dobro organiziranega krvodajalstva v razvitih državah po svetu ter številnih odgovornih, anonimnih posameznikov se ob najtežjih življenjskih situacijah lahko zanesemo, da bo za nas poskrbljeno. Tovrsten altruizem je visok družbeni uspeh, ki ga želimo s kampanjo postaviti v ospredje, proslaviti ter s pozitivnimi sporočili krvodajalstvo spodbujati še naprej.

Izhodišče plakatov naj bo krvodajalstvo, sporočilo pa naj pri naslovniku, posebej med mladimi, goji pripravljenost in navdihuje k darovanju krvi. Naša naloga je, da z izvirnimi kreativnimi zasnovami plakatov pomagamo h krvodajalstvu po vsem svetu navdihniti nove prostovoljce ter pomagati, da širša skupnost še bolje spozna in ceni ljudi iskrenega, humanega in odprtega srca, kot so krvodajalci. Anonimni heroji, ki rešujejo življenja.

PRIJAVNI OBRAZEC >>

ROK

Rok za oddajo del je do 1. 12. 2022 do 24:00.

KDO LAHKO SODELUJE?

Poziv je namenjen vsem grafičnim ustvarjalcem, tako posameznikom, samostojnim oblikovalcem, študentom in dijakom kot agencijam oz. pravnim osebam, ki želijo soustvarjati skupni življenjski prostor. Posebno pozornost poziv namenja študentkam in študentom, ki lahko svoja dela poleg splošnega razpisa prijavijo tudi pod kategorijo »Sveža kri«, kjer bo prav tako razglašen zmagovalec. V kategorijo bodo avtomatsko uvrščena vsa dela prijaviteljev, ki bodo v prijavnici označili »status študent, dijak«.

NAGRADE, PLAKTIVAT

Zmagovalni plakat bo natisnjen in javno objavljen na 500 plakatnih mestih TAM-TAM po Sloveniji. Prijavljen bo v tekmovalne dele festivalov Slovenski oglaševalski festival SOF in Bienale slovenskega oblikovanja Brumen. Zmagovalec prejme Plaktivatov MEGAFON in zmagovalno plaketo, finalisti prejmejo srebrno plaketo, vsi prijavitelji prejmejo e-plaketo o sodelovanju, ki jo podeli organizator Plaktivata, TAM-TAM Inštitut. Dela, ki ne bodo ustrezala tehničnim zahtevam razpisa, bodo izločena.

OCENJEVALNA KOMISIJA PLAKTIVAT

7-člansko ocenjevalno komisijo sestavljajo:

Sašo Petek – Agencija 101 – predsednik ocenjevalne komisije
Katja Petrin Dornik – Herman & partnerji
Vasja Grabner – AV studio
Domen Husu – Yin Young
Martina Kokovnik – umetniška direktorica
Luka Bajs – SHIFT
Tomaž Drozg – TAM-TAM

NAGRADE »SVEŽA KRI«

Zmagovalni plakat bo natisnjen in javno objavljen na 20 plakatnih mestih TAM-TAM po Sloveniji. Zmagovalec prejme kotizacijo za naslednji SOF – Slovenski oglaševalski festival. Zmagovalcu zagotovimo izpostavitve v medijih. Zmagovalec in finalisti prejmejo Plaktivatovo plaketo »Sveža kri«, ki jo podeli organizator, TAM-TAM Inštitut.

OCENJEVALNA KOMISIJA »SVEŽA KRI«

Nejc Trampuž,
Alja Herlah,
Blaž Rat,
Alja Horvat,
Nejc Prah.

RAZGLASITEV ZMAGOVALCA

Zmagovalec in finalisti bodo razglašeni v začetku januarja 2023 na spletni strani in družbenih omrežjih TAM-TAM. Obvestilo o zmagovalcu bomo poslali tudi po adremi naročnikov na novice TAM-TAM. Vsi udeleženci natečaja bodo o rezultatih obveščeni po e-pošti. Na prejemanje novic o Plaktivatu in drugih oblikovalskih natečajih se naročite tukaj.

POGOJI SODELOVANJA IN TEHNIČNE ZAHTEVE

1. V kreativno rešitev je treba vključiti predpisano celostno podobo projekta PLAKTIVAT, tj. vnaprej pripravljeno podlago z nogo in logotipi (glej priloge). Kreativna rešitev mora slediti brifu ter mora biti ustvarjena za format mestnih plakatov TAM-TAM. Plakat naj bo oblikovan z mislijo na to, da bo v množici vidnih stimulacij, ki jih srečamo na ulici, opazen, berljiv in sporočilen.

Priložene datoteke
Priložene grafične datoteke v prijavnici naj bodo oblikovane po navodilih za pripravo datotek. Vsaka datoteka naj bo oddana v pdf (pripravljen za tisk) in jpg (brez podpisa avtorjev, prilagojen za žiriranje) različici. Prijavitelj lahko odda največ 3 prijave, za vsak plakat mora izpolniti novo prijavnico. V primeru, da prijavitelj odda serijo več plakatov, ki predstavljajo vsebinsko celoto, se plakati oddajo skupaj kot en dokument in ena prijava.

2. Prijava na natečaj je možna izključno preko e-prijavnega obrazca, ki je vstopna točka za vse udeležence. >>

3. Z oddajo plakata na poziv ustvarjalci pristanejo na vsa njegova določila.

4. Jezik

Zaradi 22. in 23. člena Zakona o rabi slovenščine mora biti besedilo na mestnem plakatu, ki je umeščen v javni prostor, napisano v slovenskem jeziku oz. različica v slovenščini ne sme biti manj poudarjena kot besedilo v tujem jeziku. Na natečaj se lahko prijavijo dela, ki vsebujejo besedilo v tujem jeziku, vendar se avtor zavezuje, da bo v primeru zmage in posledično objave plakata v slovenskem javnem prostoru delo prevedel v slovenščino ali dostaviti odprto datoteko za potrebe prevoda, ki ga bo zagotovil TAM-TAM Inštitut.

5. Avtorske pravice

Z oddajo dela na poziv se avtorji in udeleženci poziva strinjajo, da ohranijo na svojih delih moralne avtorske pravice in da se njihova prijavljena dela lahko uporabijo ob morebitnih predstavitvah projekta PLAKTIVAT (na medmrežju, konferencah, predavanjih, promocijskih dogodkih in gradivih ter drugih objavah v okviru projekta PLAKTIVAT), v DASP – digitalnem arhivu slovenskega plakata (v nastajanju) ter da se materialne avtorske pravice neizključno prenašajo na razpisovalca poziva. Avtorji plakatov prav tako soglašajo z morebitnimi objavami svojih imen in plakatov v medijih.

INFO

Za dodatne informacije nam pišite na plaktivat@tam-tam.si.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DATOTEKE

KORISTNE INFORMACIJE

http://www.daruj-kri.si/
http://www.ztm.si
https://www.rks.si