Plaktivat #16: Stiske mladostnikov

TAM-TAM Inštitut v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenija in TOM telefonom razpisuje mednarodni natečaj za družbeno odgovoren plakat z namenom opogumiti mladostnike, da spregovorijo o svojih stiskah.

Idejna zasnova in izvedba: TAM-TAM INŠTITUT
Sodelujoči: Zveza prijateljev mladine Slovenija in TOM telefon
Medij: TAM-TAM mestni plakati
Rok za prijave: 17. november 2023
Projekt: Plaktivat 16 – Stiske mladih


Plaktivat je mednarodni družbeno odgovorni natečaj, aktivator družbene zavesti, ki vabi k ustvarjanju mestnih plakatov in spodbuja k pozitivnim premikom v družbi. Natečaj, ki je zaživel leta 2015, sedaj poteka enkrat letno in je namenjen oblikovalcem ter oblikovalskim skupinam z vsega sveta. Dijaki, študentke in študenti lahko na natečaju sodelujejo tudi v kategoriji Sveža kri. Prijavljena dela ocenjujeta strokovni komisiji, ki ju sestavljajo mednarodno priznani kreativci in oblikovalci.


Stiske mladostnikov so v zadnjih letih vse resnejše in zaskrbljujoče, spremlja pa jih nema tišina, saj podatki razkrivajo, da kar 40 % mladih svojih težav ne zaupa nikomur. Neizgovorjene težave lahko pripeljejo do postopnega poslabšanja zdravja in medosebnih odnosov. V ospredju kreativnega izziva 16. Plaktivata je tako spodbujanje k pogovoru, ki je morda resda najtežji, a izjemno pomemben prvi korak pri reševanju stiske.

Vseslovenska akcija “TOM potuje, otroke obiskuje” je na vzorcu več kot 10.000 anonimnih zapiskov razkrila, da zgolj 5 % učencev nima težav oziroma lahko svoje težave deli in rešuje s starši. Iz preostalih 95 % zapisov pa je moč razbrati, da svojih težav ne morejo zaupati staršem oziroma se z njimi ne upajo pogovoriti o tem, kar jih teži. Mlade pri iskanju pomoči pogosto ovirajo občutki osamljenosti, sramu in strahu pred negativnimi reakcijami njihove socialne mreže, vrstnikov in okolice ter dvomi o učinkovitosti strokovnjakov s področja duševnega zdravja.

Odraščanje je občutljivo in ranljivo obdobje, v katerem so mladi postavljeni pred številne možnosti, izzive in vplive, zaradi katerih se pogosto počutijo ranljive, zmedene, žalostne, jezne, neredko tudi izgubljene. Vsak otrok in mladostnik zato potrebuje priložnost, da se o svoji stiski sproščeno pogovori.

PRIJAVNI OBRAZEC >>

ROK ZA ODDAJO DEL

17. 11. 2023 do 24.00 ure. Prijava je brezplačna.

KDO LAHKO SODELUJE

Poziv je namenjen vsem grafičnim ustvarjalcem, tako posameznikom, samostojnim oblikovalcem, študentom in dijakom kot agencijam oz. pravnim osebam, ki želijo soustvarjati skupni življenjski prostor. Posebno pozornost poziv namenja dijakom, študentkam in študentom, ki bodo tekmovali v kategoriji Sveža kri, kjer bo prav tako razglašen zmagovalec. V to kategorijo bodo avtomatsko uvrščena vsa dela prijaviteljev, ki bodo v prijavnici označili “status študent, dijak”.

NAGRADE »PLAKTIVAT«

Žirija bo izmed vseh prijavljenih del izbrala zmagovalni plakat, ki bo natisnjen in javno objavljen na 500 plakatnih mestih TAM-TAM po Sloveniji. Prijavljen bo v tekmovalne dele festivalov Slovenski oglaševalski festival SOF in Bienale slovenskega oblikovanja Brumen. Zmagovalec prejme Plaktivatov MEGAFON in zmagovalno plaketo, finalisti prejmejo srebrno plaketo, vsi uvrščeni prijavitelji prejmejo e-plaketo o sodelovanju, ki jo podeli organizator Plaktivata TAM-TAM Inštitut.

OCENJEVALNA KOMISIJA »PLAKTIVAT«

7-člansko ocenjevalno komisijo sestavljajo:

Peter Zabret, snovalec, Pristop – predsednik ocenjevalne komisije
Julija Somrak, kreativna direktorica, DROM agency
David Fartek, umetniški direktor, ArnoldVuga
Nina Vrhovec, ilustratorka in oblikovalka, Multipraktik studio
Špela Drašlar, umetniška direktorica, Saatchi&Saatchi
Anja Delbello, oblikovalski studio AA
Tomaž Drozg, TAM-TAM

NAGRADE »SVEŽA KRI«

Žirija bo izmed vseh prijavljenih del študentov in dijakov izbrala zmagovalni plakat, ki bo natisnjen in javno objavljen na 20 plakatnih mestih TAM-TAM po Sloveniji. Zmagovalec prejme kotizacijo za naslednji SOF – Slovenski oglaševalski festival. Zmagovalcu zagotovimo izpostavitve v medijih. Zmagovalec in finalisti prejmejo Plaktivatovo plaketo »Sveža kri«, ki jo podeli organizator TAM-TAM Inštitut.

OCENJEVALNA KOMISIJA »SVEŽA KRI«

Tomato Košir, oblikovalec, – predsednik žirije Sveža kri
Sara Sešlar Naraks, DROM agency
Lucija Rosc, vizualna umetnica
Gašper Uršič, Studio Kruh
Mina Fina, Grupa Ee

RAZGLASITEV ZMAGOVALCA

Zmagovalec in finalisti bodo razglašeni v začetku januarja 2024 na spletni strani in družbenih omrežjih TAM-TAM ter po adremi naročnikov na novice TAM-TAM/Plaktivat. Vsi udeleženci natečaja bodo o rezultatih obveščeni po e-pošti. Na prejemanje novic o Plaktivatu in drugih oblikovalskih natečajih se naročite tukaj.

PRIJAVA NA NATEČAJ

Prijava na natečaj je možna izključno preko e-prijavnega obrazca, ki je vstopna točka za vse udeležence. >>

Pred prijavo si podrobno preberite pogoje sodelovanja in tehnične zahteve.

POGOJI SODELOVANJA

 • Prijavitelj lahko odda največ 3 prijave, za vsak plakat mora izpolniti novo prijavnico. V primeru, da prijavitelj odda serijo več plakatov, ki predstavljajo vsebinsko celoto, se plakati oddajo skupaj kot en dokument in ena prijava.
 • Prijavijo se lahko le dela, ki so bila ustvarjena posebej za sodelovanje na natečaju Plaktivat in še niso bila uporabljena v nobeni oglaševalski kampanji ali prijavljena na drugem natečaju.
 • Dela, ki ne bodo ustrezala vsebinskim in tehničnim zahtevam razpisa, bodo izločena.

TEHNIČNE ZAHTEVE

 • Kreativna rešitev mora slediti kreativnemu briefu (glej Priloga 1) ter mora biti ustvarjena za format mestnih plakatov TAM-TAM.
 • Plakat naj bo oblikovan z mislijo na to, da bo v množici vidnih stimulacij, ki jih srečamo na ulici, opazen, berljiv in sporočilen.
 • V kreativno rešitev je treba vključiti predpisano celostno podobo projekta PLAKTIVAT, tj. vnaprej pripravljeno podlago z nogo in logotipi (glej Priloga 2).
 • Priložene grafične datoteke v prijavnici naj bodo oblikovane po navodilih za pripravo datotek, kot opredeljeno v navodilih za oblikovanje (glej Priloga 2). Vsaka datoteka naj bo oddana v dveh različicah, tj. v pdf (pripravljen za tisk) in v jpg (brez podpisa avtorjev, prilagojen za žiriranje) različici.
 • Zaradi Zakona o rabi slovenščine (22. in 23. člen) mora biti besedilo na mestnem plakatu, ki je umeščen v javni prostor, napisano v slovenskem jeziku oz. različica v slovenščini ne sme biti manj poudarjena kot besedilo v tujem jeziku. Na natečaj se lahko prijavijo dela, ki vsebujejo besedilo v tujem jeziku, pri čemer se avtor zavezuje, da bo v primeru zmage (in posledično objave plakata v slovenskem javnem prostoru) delo prevedel v slovenščino ali dostavil odprto datoteko za potrebe prevoda, ki ga bo zagotovil TAM-TAM Inštitut.

AVTORSKE PRAVICE

Z oddajo dela na poziv se avtorji in udeleženci poziva strinjajo,

 • da ohranijo na svojih delih moralne avtorske pravice;
 • da se njihova prijavljena dela lahko uporabijo ob morebitnih predstavitvah projekta PLAKTIVAT (na medmrežju, konferencah, predavanjih, promocijskih dogodkih in gradivih ter drugih objavah v okviru projekta PLAKTIVAT) in v DASP – digitalnem arhivu slovenskega plakata (v nastajanju);
 • da se materialne avtorske pravice neizključno prenašajo na razpisovalca poziva.

Avtorji plakatov prav tako soglašajo z morebitnimi objavami svojih imen in plakatov v medijih.

INFORMACIJE

Za dodatne informacije in morebitno pomoč pri prijavi nam pišite na plaktivat@tam-tam.si.

PRILOGE

Priloga 1: Kreativni brief 
Priloga 2: Grafični elementi in navodila za oblikovanje
Priloga 3: Prijavni obrazec
Priloga 4: Pravilnik ocenjevanja

KORISTNE INFORMACIJE

https://www.zpms.si/2023/03/22/tom-potuje-otroke-obiskuje/
https://childhelplineinternational.org/