Plaktivat GO! Diabetesa ni. Ampak je.

TAM-TAM v sodelovanju z Zavodom Diabetes objavlja 9. natečaj PLAKTIVAT za oblikovanje mestnega plakata na temo: DIABETESA NI. AMPAK JE.

V Sloveniji je najmanj 130.000 diagnosticiranih diabetikov, dodatnih 100.000 prebivalcev pa ta bolezen ogroža. Diabetes se predvsem zaradi nezdravega življenjskega sloga najpogosteje pojavi po 40. letu starosti. Nastanek spodbujajo štirje dejavniki tveganja: nezdrava prehrana, telesna neaktivnost, kajenje in alkohol.

Diabetes je zdravstvena grožnja svetovnih razsežnosti, ki jo je OZN leta 2006 razglasil za epidemijo.

Diabetes je:

 • eden glavnih vzrokov za odpoved ledvic,
 • eden glavnih vzrokov za slabovidnost,
 • eden glavnih vzrokov za amputacije nog (v razvitem svetu).

Ena tretjina diabetikov slabo spi, najpogostejša diabetična smrtna zapleta pa sta srčni infarkt in možganska kap.

Cilj natečaja:

Da se ljudje začnejo resno zavedati podcenjene nevarnosti, ki jo prinaša diabetes. Želimo, da širša javnost zazna tveganje diabetesa in da informacijo o bolezni dobi v svoje vidno polje. Pomembno je, da se zavemo, da se nam diabetes lahko zgodi, če:

 • ne zmanjšamo tveganja s prenehanjem ali zmanjšanjem škodljivih navad in
 • se ne zavedamo, da gre za tiho bolezen, ki je že zelo huda, ko postane vidna.

Kako vplivati na ljudi, da smrtno resno vzamejo nevarnost diabetesa, ki ga podcenjujejo, ker bolezni ne vidijo, ne čutijo in jih ne boli. Želimo, da ljudje bolezen vzamejo tako resno, da posledično spremenijo svoje življenjske navade.

Kreativna rešitev naj poziva oz. usmerja k akciji in ne samo prikazovanju problema!

Kdo lahko sodeluje:

Prijava na natečaj je brezplačna. Natečaj je namenjen vsem ustvarjalcem, tako posameznikom kot agencijam oz. pravnim osebam, ki želijo soustvarjati skupni življenjski prostor. Z oddajo plakata na natečaj ustvarjalci pristanejo na vsa njegova določila, tako tista, ki so razvidna iz natečaja kot tista, o katerih je mogoče sklepati.

Natečajna dokumentacija

Kreativna rešitev mora biti ustvarjena za format TAM-TAM mestnih plakatov. Še posebej imejte v mislih, da so mestni plakati zunaj, na ulici, zato plakat oblikujte tako, da bo v množici vidnih stimulacij, ki jih srečamo na ulici, vaš le-ta opazen, čitljiv in sporočilen. Razmislite, kaj pomeni, da mestne plakate običajno opazimo najprej z razdalje nekaj metrov (približamo se jim kasneje), koliko besedila plakat prenese, kako pritegniti pozornost, itd.

Prav tako je potrebno upoštevati celostno podobo projekta PLAKTIVAT ter na predviden način vključiti predpisane logotipe (Priloga: Grafični elementi za natečaj, navodila za pripravo datotek).

Priložene datoteke:

 • grafični elementi za natečaj, navodila za pripravo datotek,
 • komunikacijski brif za oblikovanje plakata,
 • pravilnik o delu komisije.

Prijavna dokumentacija

Oddaja oblikovanih plakatov je hkrati prijava na natečaj in je možna izključno preko spleta v elektronski obliki na naslov: plaktivat@tam-tam.si z naslovom »Natečaj – PLAKTIVAT 9 – naslov ali šifra plakata«.

Hkrati z datoteko plakata za tisk (v formatu PDF – glej predlogo – navodila – tisk) je potrebno priložiti:

 • različico plakata v formatu JPG brez avtorskega podpisa (zaradi anonimnosti pri ocenjevanju – glej predlogo – navodila – žiriranje)
 • naslov oz. šifro plakata,
 • ime in priimek prijavitelja, prijaviteljev – z naslovi in telefonskimi številkami (v primeru, da se na natečaj prijavlja skupina, seznam članov z naslovi …),
 • izjavo o avtorstvu plakata.

Prijavitelj lahko odda tudi več plakatov.

Ocenjevalna komisija

7. člansko ocenjevalno komisijo sestavljajo:

 • Gal Erbežnik – Zavod za besede in misli – predsednik ocenjevalne komisije,
 • Ana Ivandić – Edition Digital,
 • Matija Kocbek – Pristop,
 • Miha Bevc – bPCS,
 • Tine Lugarič – LUNA \ TBWA,
 • Darja Lovšin – Zavod Diabetes,
 • Blaž Gregorin – TAM-TAM.

Merila za ocenjevanje

 • tehnična ustreznost (razpisne zahteve),
 • upoštevanje specifike TAM-TAM mestnih plakatov,
 • izvirnost,
 • inovativnost,
 • komunikacijska jasnost (usmerjenost k akciji),
 • pozitivnost sporočila.

Pravilnik o delu komisije je objavljen na uradni spletni strani PLAKTIVATA.

Roki in dodatne informacije

Natečaj se začne z objavo razpisa preko elektronske pošte, z objavo na facebooku in twitterju ter preko drugih podpornih institucij.

Rok za oddajo plakatov je 3. november 2017 do 24:00 ure. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo oddane v predpisanem roku. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so dosegljive preko elektronskega naslova plaktivat@tam-tam.si do vključno 27.10.2017.

Nagrade

 • Zmagovalni plakat bo natisnjen in javno objavljen na 500 TAM-TAM plakatnih mestih po Sloveniji;
 • prijavljen bo v tekmovalne dele festivalov Slovenski oglaševalski festival SOF in Bienale vidnih sporočil Slovenije;
 • zmagovalec prejme Plaktivatov MEGAFON in zmagovalno plaketo;
 • vsi prijavitelji prejmejo plaketo o sodelovanju, ki jo podeli organizator Plaktivata, družba TAM-TAM.

Komisija si pridržuje pravico, da izbere tudi dve ali več zmagovalnih rešitev.

Rezultat natečaja bo objavljen v prvi polovici meseca novembra 2017 na družbenih omrežjih facebook in twitter ter  uradni spletni strani PLAKTIVATA.

Avtorske pravice

Avtorji in udeleženci natečaja ohranijo na svojih delih moralne avtorske pravice in se strinjajo, da se njihova prijavljena dela lahko uporabijo ob predstavitvah projekta PLAKTIVAT (na medmrežju, konferencah, predavanjih, promocijskih dogodkih in gradivih ter drugih objavah v okviru projekta PLAKTIVAT). Avtorji plakatov soglašajo z morebitnimi objavami svojih imen in plakatov v medijih.

Ljubljana, 09. 10. 2017

Razpisna dokumentacija in datoteke:

Kreativni brif
Grafični element in navodila
Graphic elements and guidelines
Pravilnik o delu ocenjevalne komisije
PDF različica objavljenega natečaja

(natečaj v angleškem jeziku)