Plaktivat GO! Poženi se v tek

TAM-TAM v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) objavlja osmi natečaj PLAKTIVAT za oblikovanje mestnega plakata na temo: POŽENI SE V TEK

Razvoj sodobne družbe in tehnološka revolucija omogočata ljudem življenje z manj vloženega telesnega napora pri opravljanju vsakodnevnih dejavnosti kot nekoč. Takšen življenjski stil pa ima pogosto negativne posledice za njihovo počutje in zdravje ter povečuje možnost kroničnih ne-nalezljivih bolezni, debelosti in psihičnih težav.

Pri spopadanju z vsemi temi problemi se ljudje raje zatekajo k jemanju farmacevtskih zdravil in odpravljanju posledic, namesto da bi »zdravili« vzrok. Pri tem pa imamo v Sloveniji na voljo učinkovito in popolnoma »naravno« zdravilo — izjemno pokrajino, ki večini Slovencev ponuja široke možnosti športnih dejavnosti, ne daleč od njihovih hišnih vrat in deluje preventivno. To je velika naravna danost, ki jo sicer izkorišča veliko Slovencev, saj sta hoja v naravi in tek med našimi najpogostejšimi športnimi aktivnostmi. Pa vendar se cca. 440.000 Slovencev nikoli ne ukvarja s športom. OKS-ZŠZ se je zato odločil, da bo čim več teh ljudi premaknil iz sedečega položaja in jih spravil v gibanje. Spomladi, ko nas še najbolj vleče ven, želi s komunikacijsko akcijo spodbuditi teh 22% prebivalcev Slovenije, ki se nikoli ne ukvarjajo s športom, k hoji in teku v naravi.

Predmet in cilj natečaja:

Kampanja naj aktivira neaktivne in jih po možnosti  izzove še na preizkus Cooperjevega testa s pomočjo aplikacije OKS-ZŠZ, ki je dostopna na naslovu www.olympic.si. Kreativna rešitev naj poziva oz. usmerja k akciji in ne samo prikazovanju problema!

Kdo lahko sodeluje:

Prijava na natečaj je brezplačna. Natečaj je namenjen vsem ustvarjalcem, tako posameznikom kot agencijam oz. pravnim osebam, ki želijo soustvarjati svoj življenjski prostor. Z oddajo plakata na natečaj ustvarjalci pristanejo na vsa njegova določila, tako tista, ki so razvidna iz natečaja kot tista, o katerih je mogoče sklepati.

Natečajna dokumentacija

Kreativna rešitev mora biti ustvarjena za format TAM-TAM plakatnih mest. Še posebej imejte v mislih, da so mestni plakati zunaj, na ulici, zato plakat oblikujte tako, da bo v množici vidnih stimulacij, ki jih srečamo na ulici, le-ta opazen, čitljiv in sporočilen. Razmislite, kaj pomeni, da mestne plakate običajno opazimo najprej z razdalje nekaj metrov (približamo se jim kasneje), koliko besedila plakat prenese, kako pritegniti pozornost, itd.

Prav tako je potrebno upoštevati celostno podobo projekta PLAKTIVAT ter na predviden način vključiti predpisane logotipe (Priloga: Grafični elementi za natečaj, navodila za pripravo datotek).

Plakat mora vključevati navedbo spletne strani WWW.OLYMPIC.SI, kjer bo dostopna aplikacija za Cooperjev test, ter navedbo Evropskega tedna športa z zapisom #BEACTIVE. Velikost pisave teh dveh napisov naj na formatu datoteke 27,6 × 40,2 cm znaša najmanj 17pt (torej 85pt na dejanskem, 5× večjem plakatu).

Priložene datoteke:

 • grafični elementi za natečaj, navodila za pripravo datotek,
 • komunikacijski brief za oblikovanje plakata, pravilnik o delu komisije.
 • Vsa dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh: http://tam-tam.si/slo/plaktivat.

Prijavna dokumentacija

Oddaja oblikovanih plakatov je hkrati prijava na natečaj in je možna izključno preko spleta v elektronski obliki na naslov: plaktivat@tam-tam.si z naslovom »Natečaj — PLAKTIVAT 8 – naslov ali šifra plakata«.

Hkrati z datoteko plakata za tisk (v formatu PDF — glej predlogo — navodila — tisk) je potrebno priložiti:

 • različico plakata v formatu JPG brez avtorskega podpisa (zaradi anonimnosti pri ocenjevanju — glej predlogo — navodila — žiriranje)
  naslov oz. šifro plakata,
 • ime in priimek prijavitelja, prijaviteljev – z naslovi in telefonskimi številkami (v primeru, da se na natečaj prijavlja skupina, seznam članov z naslovi …),
  izjavo o avtorstvu plakata.

Prijavitelj lahko odda tudi več plakatov.

Ocenjevalna komisija

7. člansko ocenjevalno komisijo sestavljajo:

 • Gal Erbežnik – Zavod za besede in misli – Jury President,
 • Ana Ivandić – Edition Digital,
 • Matija Kocbek – Pristop,
 • Miha Bevc – bPCS,
 • Tine Lugarič – LUNA \ TBWA,
 • Taja Škorc – OKS-ZŠZ,
 • Blaž Gregorin – TAM-TAM.

Merila za ocenjevanje

 • tehnična ustreznost (razpisne zahteve),
 • upoštevanje specifike TAM-TAM plakatnih mest,
 • izvirnost,
 • inovativnost,
 • komunikacijska jasnost,
 • pozitivnost sporočila.

Pravilnik o delu komisije je objavljen na spletnih straneh http://tam-tam.si/slo/plaktivat.

Roki in dodatne informacije

Natečaj se začne z objavo razpisa preko elektronske pošte, z objavo na: www.facebook.com/plakatiranje in https://twitter.com/TamTamSLO ter drugih podpornih institucij.

Rok za oddajo plakatov je 7. april 2017 do 24:00 ure. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo oddane v predpisanem roku. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so dosegljive preko elektronskega naslova plaktivat@tam-tam.si do vključno 31.3.2017.

Nagrade

 • zmagovalni plakat bo natisnjen in javno objavljen na 500 TAM-TAM plakatnih mestih po Sloveniji;
 • prijavljen bo v tekmovalne dele festivalov Slovenski oglaševalski festival SOF in Bienale vidnih sporočil Slovenije;
 • zmagovalec prejme Plaktivatov MEGAFON in zmagovalno plaketo;
 • vsi prijavitelji prejmejo plaketo o sodelovanju, ki jo podeli organizator Plaktivata, družba TAM-TAM.

Komisija si pridržuje pravico, da izbere tudi dve ali več zmagovalnih rešitev.

Rezultat natečaja bo objavljen v drugi polovici meseca aprila 2017 na www.facebook.com/plakatiranje in twitter.com/TamTamSLO.

Avtorske pravice

Avtorji in udeleženci natečaja ohranijo na svojih delih moralne avtorske pravice in se strinjajo, da se njihova prijavljena dela lahko uporabijo ob morebitnih predstavitvah projekta PLAKTIVAT (na medmrežju, konferencah, predavanjih, promocijskih dogodkih in gradivih ter drugih objavah v okviru projekta PLAKTIVAT). Avtorji plakatov soglašajo z morebitnimi objavami svojih imen in plakatov v medijih.