Odprt Plaktivatov javni poziv na temo koronavirusa

TAM-TAM Inštitut v okviru projekta PLAKTIVAT objavlja javni poziv za oblikovanje mestnega plakata na temo “KORONAVIRUS”. Dela lahko oddate vključno do petka, 24. 4. 2020.

Ljudje se prvič v življenju soočamo z izbruhom/epidemijo. Še par dni nazaj se nam je zdelo grozno to, da bosta prvič odpadla Planica in SOF, da so odpovedani koncerti, pa smo se že soočili tudi s tem, da so prvič zaprte šole, lokali, javni promet, da se ne smemo družiti in da nam mora samo karantena postati način življenja. V zraku je strah pred virusom, skrb kaj bo s službami, mrzlična odvisnost od medijev in vedno več tudi jeze drug na drugega.

Ničesar od tega še nismo doživeli, na nič od tega nismo zares pripravljeni. Zato je težko vse to dojeti in sprejeti v tako kratkem času. Še teden nazaj bi tako skrajne ukrepe in obnašanje prej enačili s “paničarjenjem”, kot z odgovornim ravnanjem.  Ljudje se šele adaptiramo na novo realnost. Ni tako lahko doumeti, da je naše ravnanje lahko usodno ne le za nas, ampak za druge ljudi.

Tokrat odgovornosti ne moremo prelagati na državo, družbo in institucije, kot smo se to navadili pri vseh kriznih vprašanjih, ampak jo moramo sprejeti tudi sami. Pričakujemo, da bo tako kot pri vsaki krizni situaciji, na površje priplavalo tisto najboljše in tisto najslabše pri ljudeh.

Verjamemo v formulo: PLAKTIVAT + slovenski kreativni duh = zdrava pamet za zmanjševanje negativnih učinkov korone.

Kreativni izziv:

V posamezniku aktivirati odgovornost, solidarnost in človečnost v boju proti koroni.

Sporočila, ki so v tem času pomembna, niso samo ostani doma, umivaj si roke ter drži varnostno razdaljo v trgovini, ampak tudi bodi človek človeku na vseh ravneh.

Kdo lahko sodeluje:

Poziv je namenjen vsem grafičnim ustvarjalcem, tako posameznikom kot agencijam oz. pravnim osebam, ki želijo soustvarjati skupni življenjski prostor. Z oddajo plakata na poziv ustvarjalci pristanejo na vsa njegova določila, tako tista, ki so razvidna iz poziva kot tista, o katerih je mogoče sklepati.

Objava del:

Vsi plakati, ki bodo sledili kreativnemu izzivu in upoštevali tehnične zahteve, bodo objavljeni na družbenih omrežjih TAM-TAM (FB, IG, TW).

Rok za oddajo del:

Svoja dela lahko oddate do vključno petka, 24. 4. 2020.

Pogoji sodelovanja:

Kreativna rešitev mora biti ustvarjena za format TAM-TAM mestnih plakatov. Še posebej imejte v mislih, da bo mestni plakati zunaj, na ulici, zato plakat oblikujte tako, da bo v množici vidnih stimulacij, ki jih srečamo na ulici, le-ta opazen, čitljiv in sporočilen. Razmislite, kaj pomeni, da mestne plakate običajno opazimo najprej z razdalje nekaj metrov (približamo se jim kasneje) kako pritegniti pozornost, koliko besedila plakat prenese, itd. Zaradi 22. in 23. člena Zakona o rabi slovenščine mora biti besedilo na mestnem plakatu, ki je umeščen v javni prostor, napisano v slovenskem jeziku oz. različica v slovenščini ne sme biti manj poudarjena kot besedilo v tujem jeziku.

Kreativna rešitev plakata naj vključuje »call to action«.

V kreativno rešitev potrebno vključiti predpisano celostno podobo projekta PLAKTIVAT, tj. vnaprej pripravljeno podlago z nogo in logotipi.

Prijava dela na poziv se pošlje na E-naslov plaktivat@tam-tam.si. Da bo prijava veljavna, je v prijavnici potrebno navesti navedene podatke:

  • ime in priimek avtorja oz. avtorjev
  • morebitna agencija, studio, samostojni ustvarjalec/ka, študent/ka Aluo, dijak SŠOF, …

In pripeti pravilne formate in velikosti plakatov, torej datoteki:

1. naslov_plakat-tisk (v formatu PDF, glej grafični elemnti in navodila – tisk)
2. naslov_plakat-splet (v formatu JPG ali PNG, glej grafični elementi in navodila – splet)

Prijavitelj lahko odda največ 5 plakatov.

Avtorske pravice:

Z oddajo dela na poziv se avtorji in udeleženci poziva strinjajo, da ohranijo na svojih delih moralne avtorske pravice in da se njihova prijavljena dela lahko uporabijo ob morebitnih predstavitvah projekta PLAKTIVAT (na medmrežju, konferencah, predavanjih, promocijskih dogodkih in gradivih ter drugih objavah v okviru projekta PLAKTIVAT) ter da se materialne avtorske pravice neizključno prenašajo na razpisovalca poziva. Avtorji plakatov prav tako soglašajo z morebitnimi objavami svojih imen in plakatov v medijih.

Ljubljana, 26. 03. 2020