10. natečaj Plaktivat na temo “Pusti knjigi, da te odpelje”

TAM-TAM v sodelovanju z institutom za neprofitno komunikacijo DIVJA MISEL objavlja deseti natečaj PLAKTIVAT za oblikovanje mestnega plakata na temo: “PUSTI KNJIGI, DA TE ODPELJE.”

Vsakdanja ujetost v ekrane, prehiter tempo življenja, poenostavljene slike realnosti prikazane skozi površne medijske reprezentacije, pogosto preglasijo glas knjig. Te nam lahko, če se jim pustimo zapeljati, dajo in prinesejo veliko lepega. In nam pomagajo v boju z nesmisli vsakdanjika.

Branje knjig prinaša vstopanje v druge svetove in odmike od lastnega, odprtost, mojstrenje misli in jezika. Vodi k avtonomnemu in kritičnemu razmisleku, prinaša večje razumevanje drugega in različnosti, napeljuje k vsesplošnemu reflektiranju sveta in naši aktivni vlogi v njem. Spodbuja miselno živost in s tem našo aktivno vlogo v svetu. Pomembno je za zdravo prihodnost družbe in posameznika.

Branje knjig je danes vedno bolj nekaj, kar se dojema kot (šolska) obveznost. Knjige so vir slabe vesti pri ljudeh, ki ne berejo ali ne berejo toliko, kot bi si želeli sami ali drugi. Starši in učitelji otroke spodbujajo, naj berejo knjige, a jih ne nagovarjajo dovolj z lastnim primerom.

V današnjih časih dominacije šumov, motenj, razpršenosti misli in pomanjkanja koncentracije, branje zahtevnejših knjig predstavlja pravi boj, ki zahteva napor in fizični postanek. Pa vendar so bralci, ki posegajo po zahtevnejših besedilih, nagrajeni z zmožnostjo abstraktnega razumevanja sveta, reflektiranjem nepoznanih sporočil, problemov in odnosov ter spoznavanjem načinov spoprijemanja z njimi.

Veliko se govori o posledicah slabe bralne kulture in o pozitivnih učinkih branja knjig za družbo, manj pa o užitku in dodani vrednosti branja knjig tako na osebni kot družbeni ravni.

PREDMET IN CILJ NATEČAJA:

Cilj komunikacije je ljudi spomniti, da je branje knjig pozabljeno zadovoljstvo. Želimo, da se ljudje znova pustijo odpeljati knjigam in jih doživljajo kot izjemno lepo in pomembno plat vsakdana.

KDO LAHKO SODELUJE:

Prijava na natečaj je brezplačna. Natečaj je namenjen vsem ustvarjalcem, tako posameznikom kot agencijam oz. pravnim osebam, ki želijo soustvarjati skupni življenjski prostor. Z oddajo plakata na natečaj ustvarjalci pristanejo na vsa njegova določila, tako tista, ki so razvidna iz natečaja kot tista, o katerih je mogoče sklepati.

NAGRADE:

– Zmagovalni plakat bo natisnjen in javno objavljen na 500 TAM-TAM plakatnih mestih po Sloveniji,
– prijavljen bo v tekmovalne dele festivalov Slovenski oglaševalski festival SOF in Bienale slovenskega oblikovanja Brumen,
– zmagovalec prejme Plaktivatov MEGAFON in zmagovalno plaketo,
– vsi prijavitelji prejmejo plaketo o sodelovanju, ki jo podeli organizator Plaktivata, družba TAM-TAM.

Komisija si pridržuje pravico, da izbere tudi dve ali več zmagovalnih rešitev.

Rezultat natečaja bo objavljen konec meseca junija 2018 na družbenih omrežjih facebook.com/plakatiranje in twitter.com/TamTamSLO ter tam-tam.si/kategorija/plaktivat/.

ROKI IN DODATNE INFORMACIJE

Natečaj se začne z objavo razpisa preko elektronske pošte, z objavo na: facebook.com/plakatiranje in twitter.com/TamTamSLO ter drugih podpornih institucij.

Rok za oddajo plakatov je 22. junij 2018 do 24:00 ure. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo oddane v predpisanem roku. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so dosegljive preko elektronskega naslova plaktivat@tam-tam.si do vključno 15. junija 2018.

OCENJEVALNA KOMISIJA:

7. člansko ocenjevalno komisijo sestavljajo:

– Robert Bohinec – Futura DDB – predsednik ocenjevalne komisije,
– Petja Montanez – Publicis,
– Gregor Žakelj — VBG,
– Kristijan Andoljšek — Innovatif,
– Blaž Kocjančič – Internavti,
– Tina Popovič — Divja misel,
– Blaž Gregorin – TAM-TAM.

MERILA ZA OCENJEVANJE:

– tehnična ustreznost (razpisne zahteve),
– upoštevanje specifike TAM-TAM mestnih plakatov,
– izvirnost,
– inovativnost,
– komunikacijska jasnost (usmerjenost k akciji),
– pozitivnost sporočila.

Pravilnik o delu komisije je objavljen na spletnih straneh tam-tam.si/plaktivat10/.

NATEČAJNA DOKUMENTACIJA:

Kreativna rešitev mora biti ustvarjena za format TAM-TAM mestnih plakatov. Še posebej imejte v mislih, da so mestni plakati zunaj, na ulici, zato plakat oblikujte tako, da bo v množici vidnih stimulacij, ki jih srečamo na ulici, vaš le-ta opazen, čitljiv in sporočilen. Razmislite, kaj pomeni, da mestne plakate običajno opazimo najprej z razdalje nekaj metrov (približamo se jim kasneje), kako pritegniti pozornost, koliko besedila plakat prenese, itd. Zaradi 22. in 23. člena Zakona o rabi slovenščine mora biti besedilo na mestnem plakatu, ki je umeščen v javni prostor, napisano v slovenskem jeziku oz. različica v slovenščini ne sme biti manj poudarjena kot besedilo v tujem jeziku.

Prav tako je potrebno na predviden način vključiti predpisano celostno podobo projekta PLAKTIVAT oz. vnaprej pripravljene logotipe (Priloga: Grafični elementi za natečaj, navodila za pripravo datotek).

Priložene datoteke:

– grafični elementi za natečaj, navodila za pripravo datotek,
– komunikacijski brif za oblikovanje plakata,
– pravilnik o delu komisije.

Vsa dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh: tam-tam.si/plaktivat10/.

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA:

Oddaja oblikovanih plakatov je hkrati prijava na natečaj in je možna izključno preko spleta v elektronski obliki na naslov: plaktivat@tam-tam.si z naslovom »Natečaj — PLAKTIVAT 10 – naslov ali šifra plakata«.

Hkrati z datoteko plakata za tisk (v formatu PDF — glej predlogo — navodila — tisk) je potrebno priložiti:

– različico plakata v formatu JPG brez avtorskega podpisa (zaradi anonimnosti pri ocenjevanju — glej predlogo — navodila — žiriranje)
– naslov oz. šifro plakata,
– ime in priimek prijavitelja, prijaviteljev – z naslovi in telefonskimi številkami (v primeru, da se na natečaj prijavlja skupina, seznam članov z naslovi …),
– izjavo o avtorstvu plakata.

*V primeru zmage se avtor zavezuje delo prevesti v slovenščino ali dostaviti odprto datoteko za potrebe prevoda v slovenski jezik.

Prijavitelj lahko odda tudi več plakatov.

AVTORSKE PRAVICE:

Avtorji in udeleženci natečaja ohranijo na svojih delih moralne avtorske pravice in se strinjajo, da se njihova prijavljena dela lahko uporabijo ob morebitnih predstavitvah projekta PLAKTIVAT (na medmrežju, konferencah, predavanjih, promocijskih dogodkih in gradivih ter drugih objavah v okviru projekta PLAKTIVAT). Avtorji plakatov soglašajo z morebitnimi objavami svojih imen in plakatov v medijih.

Ljubljana, 18. 5. 2018

Razpisna dokumentacija in datoteke:

Kreativni brif
Grafični elementi in navodila
Graphic elements and guidelines
Pravilnik o delu ocenjevalne komisije
PDF različica objavljenega natečaja