12. Plaktivat odpira temo “Kriza medijev”

TAM-TAM Inštitut v sodelovanju z Radiem Študent objavlja 12. mednarodni natečaj PLAKTIVAT za oblikovanje mestnega plakata na temo “KRIZA MEDIJEV”.

Množični mediji so v resni krizi. Količina medijev narašča, vse več je površinskih razlag in nekakovostnih vsebin. Z digitalno revolucije je v ospredje stopilo spletno novinarstvo, ki prezentacijo postavlja na mesto pred vsebino. Čedalje večja odvisnost medijev od trga se zrcali v domiselnih inovacijah prikritega oglaševanja, ki z izpopolnjeno učinkovitostjo brišejo mejo med komercialnimi in uredniškimi vsebinami. Ker posamezniki novice vse bolj, v nekaterih primerih tudi izključno, spremljajo preko družbenih omrežij, je “kriza medijev” aktualna kot še nikoli.

S spremembo strukture medijev, se raven informiranosti zmanjšuje, vzporedno s tem pa se zmanjšuje tudi kritičnost do medijskih vsebin. Verjamemo vsemu, kar preberemo in zahtevamo hitre, površne razlage kompleksnih problemov. Vedno lahko najdemo razlago, ki se sklada z našim svetovnim nazorom. Do medijskih vsebin, ki degradirajo tudi novinarstvo, imamo nekritičen odnos. Brez angažirane javnosti pa ni potrebe po angažiranih medijih.

NOVOST: PRIJAVE SO MOŽNE IZKLJUČNO PREKO SPLETNEGA OBRAZCA

Cilj natečaja:

Z akcijo želimo posameznike spodbuditi k bolj kritičnemu spremljanju informacij, ki nam jih servirajo množični mediji.

Posameznike želimo spodbuditi k akciji, da z uporabo zapisa #fastfoodnovica označijo sporno medijsko vsebino na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter in tako prispevajo k večjemu zavedanju problematike.

Kdo lahko sodeluje:

Prijava na natečaj je brezplačna. Natečaj je namenjen vsem ustvarjalcem, tako posameznikom kot agencijam oz. pravnim osebam, ki želijo soustvarjati skupni življenjski prostor. Z oddajo plakata na natečaj ustvarjalci pristanejo na vsa njegova določila, tako tista, ki so razvidna iz natečaja kot tista, o katerih je mogoče sklepati.

Nagrade:

 • Zmagovalni plakat bo natisnjen in javno objavljen na 500 TAM-TAM plakatnih mestih po Sloveniji,
 • prijavljen bo v tekmovalne dele festivalov Slovenski oglaševalski festival SOF in Bienale slovenskega oblikovanja Brumen,
 • zmagovalec prejme Plaktivatov MEGAFON in zmagovalno plaketo,
 • vsi prijavitelji prejmejo plaketo o sodelovanju, ki jo podeli organizator Plaktivata, TAM-TAM Inštitut.

Komisija si pridržuje pravico, da izbere tudi dve ali več zmagovalnih rešitev.
Rezultat natečaja bo objavljen v začetku junija 2019 na družbenih omrežjih facebook.com/plakatiranje in twitter.com/TamTamSLO ter tam- tam.si/kategorija/plaktivat/.

Roki in dodatne informacije:

Natečaj se začne z objavo razpisa preko elektronske pošte, z objavo na: facebook.com/plakatiranje in twitter.com/TamTamSLO ter drugih podpornih institucij.
Rok za oddajo plakatov je petek, 10. maj 2019 do 24:00 ure. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo oddane v predpisanem roku. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so dosegljive preko elektronskega naslova plaktivat@tam-tam.si do vključno 3. maja 2019.

Ocenjevalna komisija:

7-člansko ocenjevalno komisijo sestavljajo:

 • Robert Bohinec – Futura DDB – predsednik ocenjevalne komisije,
 • Petja Montanez – Publicis,
 • Gregor Žakelj – VBG,
 • Kristijan Andoljšek – Innovatif,
 • Blaž Kocjančič – Internavti,
 • Jelena Ličanin – Radio Študent
 • Blaž Gregorin – TAM-TAM

Merila za ocenjevanje:

 • tehnična ustreznost (razpisne zahteve),
 • upoštevanje specifike TAM-TAM mestnih plakatov,
 • izvirnost,
 • inovativnost,
 • komunikacijska jasnost (usmerjenost k akciji),
 • pozitivnost sporočila.

Natečajna dokumentacija:

Kreativna rešitev plakata mora vključevati »call to action« povezan z aktivacijo preko zapisa #fastfoodnovica.

Kreativna rešitev mora biti ustvarjena za format TAM-TAM mestnih plakatov. Še posebej imejte v mislih, da so mestni plakati zunaj, na ulici, zato plakat oblikujte tako, da bo v množici vidnih stimulacij, ki jih srečamo na ulici, le-ta opazen, čitljiv in sporočilen. Razmislite, kaj pomeni, da mestne plakate običajno opazimo najprej z razdalje nekaj metrov (približamo se jim kasneje) kako pritegniti pozornost, koliko besedila plakat prenese, itd.

Zaradi 22. in 23. člena Zakona o rabi slovenščine mora biti besedilo na mestnem plakatu, ki je umeščen v javni prostor, napisano v slovenskem jeziku oz. različica v slovenščini ne sme biti manj poudarjena kot besedilo v tujem jeziku.

Prav tako je v kreativno rešitev potrebno vključiti predpisano celostno podobo projekta PLAKTIVAT, tj. vnaprej pripravljeno podlago z nogo in logotipi (Priloga: Grafični elementi za natečaj, navodila za pripravo datotek).

Priložene datoteke:

 • grafični elementi za natečaj, navodila za pripravo datotek,
 • komunikacijski brif za oblikovanje plakata,
 • pravilnik o delu komisije.

Prijavna dokumentacija:

Prijava na natečaj je možna izključno preko e-prijavnega obrazca, ki je vstopna točka za vse udeležence. Da bo prijava veljavna, je v prijavnici potrebno izpolniti vsa polja, označena z zvezdico, in pripeti pravilne formate in velikosti plakatov:

1. naslov_plakat-tisk (v formatu PDF, glej predlogo in navodila – tisk)
2. naslov_plakat-komisija (v formatu JPG, glej predlogo in navodila – komisija)

V primeru vprašanj ali nejasnosti nam pišite na e-naslov plaktivat@tam-tam.si.
*V primeru zmage se avtor zavezuje delo prevesti v slovenščino ali dostaviti odprto datoteko za potrebe prevoda v slovenski jezik.

Prijavitelj lahko odda največ 5 plakatov.

Avtorske pravice:

Avtorji in udeleženci natečaja ohranijo na svojih delih moralne avtorske pravice in se strinjajo, da se njihova prijavljena dela lahko uporabijo ob morebitnih predstavitvah projekta PLAKTIVAT (na medmrežju, konferencah, predavanjih, promocijskih dogodkih in gradivih ter drugih objavah v okviru projekta PLAKTIVAT). Avtorji plakatov soglašajo z morebitnimi objavami svojih imen in plakatov v medijih.

Ljubljana, 9. 4. 2019

Razpisna dokumentacija in datoteke:

Kreativni brif
Grafični element in navodila
Pravilnik o delu ocenjevalne komisije
PDF različica objavljenega natečaja

(natečaj v angleškem jeziku)