Poziv za prijavo umetniških del za razstavo v sklopu Ulične galerije TAM-TAM

V sklopu kuriranja Ulične galerija TAM-TAM kulturna četrt Soteska ponovno odpira razpis za vizualne umetnice_ke in grafične oblikovalke_ce z naslovom Skupnost in odpornost.

Soteska vabi vse ustvarjalce, ki želijo skozi formo javnega plakata odpreti sveže, provokativne in poglobljene razmisleke o tem, kako (ponovno) tkati prožno, a hkrati trpežno civilno družbo, javne prostore, ulično življenje in mikroskupnosti.

O KONCEPTU SKUPNOST IN ODPORNOST

Predlagani kuratorski koncept Ulične galerije TAM-TAM za leto 2023 prepleta dve rdeči niti, na katerih temelji tudi osrednja misel kulturne četrti in festivala Soteska – skupnost in odpornost.

SSKJ »resilience / odpornost« vzpostavlja kot »vzdržljivost, prožnost in trdoživost«. Označuje »način soočenja in prilagoditev posameznika ali sistema na negativne preizkušnje ali stres, zlasti bolezen, grožnje, naravne nesreče, izgubo varnosti, položaja, pri čemer se lahko posameznik ali sistem po koncu preizkušnje celo okrepi«. »Resilience« se pojavlja v več mednarodnih dokumentih, zlasti v povezavi z napovedanim načrtom okrevanja po covidu-19.

Jeff Schlegelmilch, poddirektor Državnega centra za pripravljenost na nesreče ZDA pa na to temo pove sledeče: »Raziskave preteklih nesreč kažejo, da so najpomembnejši faktor preživetja družbena povezanost in medsoseska pomoč. Pogovorite se s sosedom, organizirajte zabavo na ulici, spoznajte ljudi, s katerimi boste morda morali preživeti ujmo.«

O ULIČNI GALERIJI TAM-TAM

Ulična galerija TAM-TAM na Vegovi ulici je ena izmed galerij TAM-TAM Inštituta, ki mladim obetavnim umetnikom nudijo prostor za predstavitev najširšemu krogu občinstva, mimoidočim pa nenadejan umetniški utrinek, ki bogati javni prostor. Doslej so na ogled postavili dela več kot 200 umetnikov, ulične galerije pa so odličen primer, kako z izdelano vizijo plakatnim panojem na nepričakovani lokaciji vdihniti novo življenje ter v proces povezati ustvarjalce najrazličnejših umetniških praks.

O RAZPISU

Namen razpisa je izbor rešitve ali rešitev, ki bo_do vključena_e v razstavni program Ulične galerije TAM-TAM v sezoni 2023/24, pod kuratorstvom kulturne četrti Soteska.

Zaradi narave Ulične galerije – plakatna razstava pod sponzorstvom in v izvedbi TAM-TAM Inštituta – avtorje pozivamo, da se pri pripravljanju predlogov omejijo na dela, ki so izvedljiva v tiskanem mediju in so prilagojena formatu Ulične galerije: 3 plakati dimenzije 136x199cm – ležeče.

Vse prejete predloge bo obravnavala strokovna žirija v sestavi:

Tomato Košir
Primož Zorko
Tomaž Drozg
Bor Pungerčič

Ustvarjalci_ke bodo izbrani izključno na podlagi kakovosti poslanega dela. Prejete biografije in ostale podatke bo žirija pregledala, a ne bodo vplivale na izbor. Poglavitni kriteriji ocenjevanja bodo:

 • relevantnost in poglobljenost razmisleka o temah (skupnost in odpornost),
 • kakovost vizualne govorice dela,
 • tehnična izvedljivost.

Žirija lahko izbere eno ali več rešitev, odvisno od kakovosti in ustreznosti prejetih del. Žirija si obenem pridržuje pravico, da ne izbere nobenega dela.

Potek razpisa

 • rok za oddajo del: 10. 10. 2023
 • objava rezultatov: 20. 10. 2023

Vaša prijava naj vsebuje:

 • vizualni prikaz predlaganega dela (3 plakati dim. 136×199 cm – ležeče, JPG ali PDF)
 • kratko biografijo prijavitelja_ice,
 • status umetnika_ce oz. umetniške skupine (študent_ka, samozaposlen_a …),
 • informacijo, ali je bilo delo že javno objavljeno.

Nudimo:

 • mesec dni trajajočo razstavo v sklopu Ulične galerije TAM-TAM na Vegovi ulici,
 • simbolični honorar in kritje stroškov produkcije plakatov,
 • organizacijo promocijskega spremljevalnega dogodka in promocijo razstave.

Vse zainteresirane vabimo k prijavi svojih novih ali že obstoječih del, ki še niso bila objavljena in so lahko direktno ali posredno povezana s tematiko skupnosti in odpornosti. Razstavljena dela bodo na ogled mesec dni med novembrom 2023 in februarjem 2024 v sklopu Ulične galerije TAM-TAM na Vegovi ulici v Ljubljani in pospremljena s promocijskim dogodkom ob otvoritvi razstave.

Prijave sprejemamo do vključno 10. oktobra 2023 na e-mail poziv@glej.si.

Vse informacije so na voljo tudi na spletni strani www.glej.si in www.tam-tam.si.