ALUO: Letterform Explorers

Projekt Letterform Explorers je odziv na aktualne raziskovalno-eksperimentalno naravnane tipografske prakse na področju izobraževanja o oblikovanju črkovnih vrst. V luči analognega ustvarjanja so avtorji prevpraševali konvencionalne črkovne oblike in z njimi povezane manifestacije alfabetov, ki bodo od 7. julija predstavljeni v Plakatni galeriji TAM-TAM, Figovec na razstavi plakatov Letterform Explorers.