Oglaševanje in podoba mesta

Oglaševanje v zadnjih desetletjih grobo kolonizira podobo in izkušnjo mesta. Oglasna mesta se množijo ne le v urbanem, temveč tudi v ruralnem okolju in postopoma naseljujejo vse dovolj dobičkonosne vedute.