Navodila za pripravo za tisk

Vaš mestni plakat bo natisnjen v tehniki digitalnega tiska, za kar potrebujemo:

 • datoteko dimenzije 27,2 × 39,8 cm (dejanska dimenzija plakata bo 5× večja – 136 × 199 cm),
 • CMYK barvni model,
 • PDF ali JPG format (visokoresolucijski – rastrski elementi naj bodo v ločljivosti vsaj 300 DPI),
 • črkovne elemente v datoteki pretvorjene v krivulje,
 • 2 mm dodatka za porezavo.

Plakati se tiskajo v enem kosu na »blue back side« 120 g/m2 papir.

Za tisk lahko uporabimo tudi vašo obstoječo kreativo za B1 (70 × 100 cm) plakate, če je pripravljena dovolj kvalitetno za potrebno povečanje.

NASVET: Pri snovanju kreativne rešitve upoštevajte format in kontekst TAM-TAM mestnih plakatov.

Še posebej imejte v mislih, da so mestni plakati umeščeni v javni prostor, zato vaš plakat oblikujte tako, da bo v množici vidnih dražljajev, ki jih srečamo na ulici, opazen, čitljiv in sporočilen. Razmislite, kaj pomeni, da mestne plakate običajno opazimo najprej z razdalje nekaj metrov, približamo pa se jim kasneje, koliko besedila prenesejo, kako pritegniti pozornost itd.

Več koristnih napotkov za kakovostno oblikovanje lahko najdete tukaj.

NOVO: Ob oddaji datoteke za tisk vas prosimo za podatke o plakatu za namen vnosa plakata v Digitalni arhiv slovenskega plakata.

 • Avtor oblikovanja: Ime priimek oblikovalca
 • Organizacija: Agencija / Samostojni oblikovalec / Oblikovalski studio / Študent
 • Naziv organizacije: Agencija / Oblikovalski studio

Arhiv – DASP.si je spletni portal v nastajanju, ki bo omogočal javni dostop do plakatov v digitalni obliki, prav tako pa bodo na voljo informacije o naročnikih, avtorjih in podobno. Portal bo brezplačno dostopen javnosti na spletnem naslovu http://www.dasp.si.

Vzporedno z vnosom plakata v DASP bodo podatki samodejno posredovani tudi v digitalno zbirko Nacionalne univerzitetne knjižnice – dLib.si (Zakon o obveznem izvodu). Podatke o naslovu plakata, avtorjih in agenciji nam prosim pošljite na elektronski naslov z datoteko za tisk.

ENG: POSTER PRINTING

File preparation for digital print of a City poster:

 • advert dimension 27, 2 x 39, 8 cm (the actual poster will be five times larger – 136 x 199 cm);
 • CMYK color model;
 • high resolution .pdf or .jpg format;
 • resolution at least 300 dpi;
 • all texts have to be made in curves.

Posters are printed at once on the “blue back side” 120 grms paper.