Prireditev DAN 202 uspela

Obširna plakatna kampanja je pripomogla k izredni obiskanosti dveh zaporednih koncertov skupine Dan D s filharmoniki in gosti v ljubljanskih Križankah.

V sodelovanju z organizatorjem VAL 202 smo na TAM-TAM City plakatna mesta v času od konca junija do koncerta namestili 450 City plakatov po vsej Sloveniji, kar smo dodatno obeležili s priložnostno postavitvijo tristranskega City panoja v ljubljanskih Križankah.
City pano s plakatom prireditve je hkrati služil tudi kot ozadje za številna fotografiranja protagonistov dogodka.

City pano v Križankah – Foto: Črt Majcen

City pano v Križankah – Foto: Črt Majcen