Razstava filmskih plakatov na Muzejski ploščadi

Foto: Asiana Jurca Avci

Ulično razstavo plakatov, posvečeno stoletnici rojstva velikega filmskega mojstra Federica Fellinija, na Muzejski ploščadi si lahko ogledate med 24. avgustom in 18. septembrom 2020.

Foto: Asiana Jurca Avci

Slovenska kinoteka, nacionalni filmski muzej, vse od ustanovitve ni imela lastnih razstavnih prostorov, zato je svojo muzejsko zbirko predstavljala na razstavah v različnih galerijah, muzejih in drugih priložnostnih razstaviščih po Sloveniji.

Foto: Asiana Jurca Avci

Sedaj je ob dvorani na Miklošičevi cesti 28 pridobila nove razstavne prostore, kar ji bo v prihodnje omogočilo  predstavljanje filmske zbirke javnosti in izvajanje vzgojno-izobraževalnih in drugih aktivnosti. S tem se bo Slovenska kinoteka okrepila kot osrednja nacionalna inštitucija na področju ohranjanja in predstavljanja filmske dediščine.

Foto: Asiana Jurca Avci

Ob tej priložnosti smo na Muzejski ploščadi v Ljubljani pripravili začasno postavitev tristranih oglasnih panojev – ulično razstavo plakatov, posvečeno stoletnici rojstva velikega filmskega mojstra Federica Fellinija.

Foto: Asiana Jurca Avci