Razstava filmskih plakatov na Muzejski ploščadi

Ulično razstavo plakatov, posvečeno stoletnici rojstva velikega filmskega mojstra Federica Fellinija, na Muzejski ploščadi si lahko ogledate med 24. avgustom in 18. septembrom 2020.

Foto: Asiana Jurca Avci

Slovenska kinoteka, nacionalni filmski muzej, vse od ustanovitve ni imela lastnih razstavnih prostorov, zato je svojo muzejsko zbirko predstavljala na razstavah v različnih galerijah, muzejih in drugih priložnostnih razstaviščih po Sloveniji.

Foto: Asiana Jurca Avci

Sedaj je ob dvorani na Miklošičevi cesti 28 pridobila nove razstavne prostore, kar ji bo v prihodnje omogočilo  predstavljanje filmske zbirke javnosti in izvajanje vzgojno-izobraževalnih in drugih aktivnosti. S tem se bo Slovenska kinoteka okrepila kot osrednja nacionalna inštitucija na področju ohranjanja in predstavljanja filmske dediščine.

Foto: Asiana Jurca Avci

Ob tej priložnosti smo na Muzejski ploščadi v Ljubljani pripravili začasno postavitev tristranih oglasnih panojev – ulično razstavo plakatov, posvečeno stoletnici rojstva velikega filmskega mojstra Federica Fellinija.

Foto: Asiana Jurca Avci