ALUO: Triumf človeške neumnosti. Vojna žarišča, 2023

Plakatna galerija TAM-TAM, Figovec, Ljubljana,
2. 6.–6. 7. 2023

Razstava plakatov je rezultat študijskega projekta magistrskih študentk in študentov smeri Grafično oblikovanje na Oddelku za oblikovanje vizualnih komunikacij Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede (UL FDV).

Živimo v nevarnem svetu, državljanske vojne, vojne proti drogam, etnično nasilje, množično nekaznovano spolno nasilje nad ženskami in otroki, teroristični napadi in politično nasilje. Po letu 1995 je vojna spet na evropskih tleh. Rusko-Ukrajinska vojna je do sedaj zahtevala že več kot 350.000 žrtev. V zadnjem desetletju je bilo v oboroženih spopadih po svetu do dva milijona ubitih otrok. Trenutno dve milijardi ljudi živi na območjih, ki so jih prizadeli konflikti.  Si sploh lahko predstavljamo obseg in globino, ki jo dosega to neizmerno polje bolečine?

Projekt Triumf človeške neumnosti preko plakatov identificira in opozarja na nekatera vojna žarišča v svetu ter posledice, ki jih ti konflikti prinašajo ljudem; ne samo tistim na prizoriščih spopadov, temveč tudi nam, ki sicer živimo v miru.

Zaradi obsežnosti in kompleksnosti tematike se je študijska skupina povezala s kolegi na Fakulteti za družbene vede, kjer so se skozi tematsko predavanje doc. dr. Farisa Končana seznanili z metodologijo in možnimi vidiki vsebinske obravnave vojnih žarišč. Skupine so se osredotočile na 3 tematske sklope – evropski, afriški konflikt in vojno proti drogam v Mehiki. Ker gre za obsežno tematiko, ki jo je bilo treba predstaviti skozi 20  plakatov, kolikor jih razstavišče omogoča, je bilo sprva nepregledne količine podatkov treba sintetizirati v smiselne enote in izbrati vsebinske poudarke, ki bodo karseda dobro povzeli posamezen konflikt. Pri zbiranju podatkov sta bila študentom ALUO ves čas na voljo študentska kolega Zarja Velič in Patrik Marčetič s FDV.

Oblikovalski in likovni proces sta potekala pod vodstvom mentorjev ALUO profesorjev, Eduarda Čehovina in Radovana Jenka, ki sta študente pripravila na likovno analizo, sintezo konceptov ter izvedbene tehnike. Nastalo je 20 plakatov, ki obravnavane teme sporočajo skozi informacijske grafike ter metaforične plakate, ki preko emocionalne komponente poglabljajo razmislek o obravnavani temi.

Odprtje razstave se bo odvijalo 2. junija ob 16.00 uri ob druženju z ustvarjalci.

Avtorice in avtorji: Tina Dernovšek, Nia Gombač, Mojca Krivec, Patrik Marčetič, Maša Ornik, Eva Popit, Lucas Schwantes de Lima, Urban Šelj, Magdalena Štibohar, Žiga Vavričuk, Zarja Velič, Anže Zajc
Tematsko predavanje: doc. dr. Faris Končan
Mentorja: prof. Eduard Čehovin, prof. Radovan Jenko