Fizične manifestacije: plesno-somatski raziskovalni projekt

Plakatna galerija TAM-TAM, Figovec, Ljubljana,
28. 10.–24. 11. 2022

Fizične manifestacije, ki jih je Snježana Premuš razvijala med leti 2012–2022, so večplastne. V njihovem okviru povabljeni umetniki, raziskovalci in gledalci razvijajo različne oblike delovanja, kot so laboratoriji, delavnice, instalacije, obratovalnice z različnimi možnimi rezultati, dokumenti, predstavami in interaktivnimi prostori (fizični ali virtualni).

Praznovanje 10 let projekta Fizične manifestacije, ki ga je konceptualno postavila in umetniško vodila Snježana Premuš s sodelavci: Sonio Pust, Hano Vodeb in Marcandreo, zajema dela, ki so nastala ob  vsebinskem in kronološkem pregledu umetniško dokumentarnega materiala. V 10 letih Fizičnih manifestacij je nastalo 5 predstav, 25 laboratorijev, 25 delavnic, 1 publikacija in 3 umetniško-dokumentarne razstave ter 2 kratka plesna filma. Sodelovalo je 50 umetnikov, teoretikov, strokovnjakov in organizacijskih sodelavcev.

Zaradi pestre narave beleženja (od avdio zapisov, vizualnih zapisov: fotografije, video, skice, teksti, refleksije in mnenja), ki so bili poglaviten element tega plesno raziskovalnega projekta, so nastali raznoliki formati predstavitev. Zavod Federacija pregled delovanja in poklon številnim sodelavcem, ki so sodelovali pri različnih procesih, obeležuje s publikacijo, filmom in fotografsko razstavo s skupnim naslovom Retrospektiva Fizične manifestacije 2012–2022, ki bo na ogled v plakatni galeriji.

Razstava Retrospektiva Fizične manifestacije spaja poetične podobe, ujete skozi objektiv kamere, z besedo, skozi kronološko razporejene procese in uprizoritve. Teksti so premišljujoči, predvsem pa poetični prostori, ki so nastajali skozi procese večletnega utelešanja principov in so nadalje oblikovani skozi različna uglaševanja skupine in izvajanja predstav. Podobe razstave so tako prostori doživljanja in prostori kontemplacije v večnem dialogu med akterjem in obiskovalcem, izvajalcem, opazovalcem, bralcem, izvajalcem, opazovalcem.

Veseli bomo druženja z vami ob prigrizku in pijači.

Razstava bo po zaključku, 24. 11. na voljo na spletni strani www.federacija.si.

Vsebinska zasnova razstave: Snježana Premuš
Oblikovanje plakatov: Sonia Pust

Organizacija razstave: TAM TAM Inštitut v sodelovanju z zavodom Federacija
Razstavišče omogoča: Mestna občina Ljubljana