UGLJ // Hannah Koselj Marušič: LULAT ME!

Ulična galerija TAM-TAM, Vegova ul. Ljubljana,
31. 5.–27. 6. 2022

Projekt LULAT ME! avtorice Hannah Koselj Marušič opozarja na problematiko neenakosti med moškimi in ženskami v možnostih opravljanju ene najosnovnejših bioloških potreb v javnem prostoru.

Razlika med spoloma se je v času najstrožjih ukrepov zaradi pandemije tudi v tem primeru poglobila, saj so vrata javnih sanitarij – tako kavarn, restavracij, bencinskih postaj in drugih javnih toalet – ostala zaprta, posledično pa so se ženske v urbanih okoljih znašle v precej nelagodnem, kočljivem položaju.

Serija fotografij, na katerih ženske urinirajo na urbanih javnih površinah, odpira vprašanje o sprejemljivosti tovrstnega početja. Ima historično družbeno in kulturološko dodeljena vloga ženski prednost pred njeno biološko naravo?

Zavedanje o enakopravnosti spolov terja družbo na visoki ravni, ki se zaveda, da spolna klasifikacija in s tem diferencijacija obstajata. Dejstvo, da se stališče družbe do posameznega spola in s tem do družbenih razlik med moškim in žensko izvaja, se odraža na posameznih mikroravneh vsakdanjega življenja.

Razstava je nastala v produkciji študentov AVA – Akademija za vizualne umetnosti, ki v sezoni 2022/23 pripravljajo program Ulične galerije TAM-TAM na Vegovi. Cikel dvanajstih razstav  kurira Sanja Vatić.

Vabimo vas na druženje ob odprtju razstave, ki bo potekalo 31. maja ob 17. uri.