UGKR // Marjan Šorli in Urška Ogorevc: Paviljon v Kranju, 1953

Ulična galerija TAM-TAM, Tomšičeva ul., Kranj,
7. 3.–27. 3. 2023 

Na Mergentalerjevi ulični galeriji Layerjeve hiše in Inštituta TAM-TAM odpiramo razstavo projekta šestih študentov Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani: Matica Barloviča, Tite Urh, Luka Tomažiča, Mihe Jereba, Joana Pérez Barriosa in Nicolása Gajón Marquésa, ki so pod mentorstvom prof. Jurija Sadarja in asistentke Ane Kreč pripravili študijo na temo Arhitektura in skupnost [O].

Arhitektura in skupnost [O] 
Detajl v arhitekturni kompoziciji  

Študenti Fakultete za arhitekturo so se pri izbirnem predmetu Detajl v arhitekturni kompoziciji seznanili z arhitekturo kranjskega arhitekta Marjana Šorlija. Največjo pozornost so namenili Paviljonu Hortikulturnega društva Kranj, ki leži neposredno ob Prešernovem gaju v Kranju. Na razstavi predstavljajo izsledke raziskave, ki so jo naredili v sklopu študija. Marjan Šorli je sodil je v generacijo arhitektov, ki je takoj po drugi svetovni vojni prevzela nase breme obnove mest in posegla po vsakovrstnih arhitekturnih in urbanističnih nalogah. Udejstvoval se je na področju arhitekture, urbanizma in oblikovanja, v Kranju imamo kar nekaj njegovih arhitekturnih dosežkov. Na razstavi lahko vidimo raziskavo detajlov Šorlijeve arhitekturne intervencije v Prešernovem gaju, kranjski nebotičnik, ki v bistvu z današnjo lekarno in stavbo za storitveno dejavnost predstavlja samostojno enoto, znotraj katere je trg, ter že omenjeni Paviljon Hortikulturnega društva Kranj; ob vseh treh pa odkrili nekatere izredne zanimivosti, predstavljene na razstavi.

Študenti so v sklopu izbirnega predmeta spoznavali objekte, preučevali dokumentacijo Zavoda za kulturno dediščino Slovenije in s tem odnos objektov s širšo okolico, v katero so umeščeni.
Razstava je prva faza projekta večletne revitalizacije, ki bo predvidoma zaključena ob 50. obletnici smrti kranjskega arhitekta Marjana Šorlija (2025). Projektna skupina, ki jo vodita Hortikulturno društvo in Zavod Carnica s strokovnimi partnerji (UL, Fakulteta za arhitekturo, Naravoslovnotehniška fakulteta, idr.) je s pomočjo Fakultete za arhitekturo izvedla prvo fazo projekta, ki vključuje posnetek obstoječega stanja. Projektna skupina sedaj pripravlja predloge programskih prenov paviljona ter spremljevalnih strokovnih, izobraževalnih, umetniških in promocijskih aktivnosti, s katerimi vas bomo seznanjali v naslednjih mesecih, predvsem pa preko umetniškega bienala BIEN, ki poteka med 31. majem in 10. avgustom 2023. Bienale, ki se v prvi vrsti ukvarja s tekstilno umetnostjo, pa v svoj program vključuje tudi projekte, ki reinterpretirajo dediščino prostora v našem mestu. Z opozarjanjem na arhitekturno dediščino Marjana Šorlija želi bienale pustiti pomemben prispevek v oblikovanju novih prostorov za skupnosti Kranja.
_____________
Mergentalerjeva ulična galerija je umetniški projekt Layerjeve hiše in TAM-TAM Inštituta. V sezoni 2023 predstavlja umetniška dela avtoric in avtorjev, ki nagovarjajo osrednjo temo Skupnost [O].