UGLJ // Julija Brajnik Volčič: Okovi svobode

Ulična galerija TAM-TAM, Vegova ul., Ljubljana,
26. 10.–28. 11. 2022

Razstava je nastala v produkciji študentov AVA – Akademija za vizualne umetnosti, ki v sezoni 2022/23 pripravljajo program Ulične galerije TAM-TAM na Vegovi.

Lokalne oblasti so vedno urejale mestno življenje z uporabo predpisov, ki veljajo za standardno sredstvo urejanja reda v javnih prostorih, pri čemer so svoje odločitve večinoma utemeljevale na podlagi skrbi za javni ugled in varnost. Občinske uredbe na splošno urejajo načine, kot sta “uporaba” in “dejavnost” posameznika ali skupine v javnem prostoru. V večini primerov so tovrstne regulacije namenjene izboljšanju življenskega standarda v mestih, bodisi posredno bodisi neposredno. Občinske predstave o skupnem javnem dobrem in zaželenem življenjskem slogu pa se lahko razlikujejo od predstav posameznikov ali skupin, ki ne pristajajo na reduciranje na skupni imenovalec, na poenostavljanje in izenačevanje. Osrednja zamisel slediti vsesplošnemu konceptu dobrega življenja velja le pod pogojem, da drugim neposredno ne povzroči škode.

Selekcija izbranih fotografij prikazuje šest faz preoblačenja na šestih naključno izbranih lokacijah, ki predstavljajo širši javni prostor. Javni performans avtorica izvede pred mimoidočimi sprehajalci, kjer se iz svojih vsakodnevnih, karakterno obarvanih oblačil, preoblači v avtentično zaporniško obleko. Tako kot prehod iz visoko saturirane barvne fotografije postopoma prehaja v črno-belo fotografijo, umetnica s samim procesom preoblačenja nakazuje na izgubo lastne identitete, kjer se posameznik_ca pod težo pravil in regulacij izgublja v množici, se staplja z urbanim okoljem in tako postaja navidezno neviden_a, saj njen/njegov življenski slog v celoti ne sovpada s skupno predstavo o javnem dobrem. Zaporniška uniforma kot tudi sam naslov dela, Okovi svobode, sugerirata, da kljub prostosti nismo povsem svobodni tudi zunaj zaporniških meja.

Razstava je nastala v produkciji študentov AVA – Akademija za vizualne umetnosti, ki v sezoni 2022/23 pripravljajo program Ulične galerije TAM-TAM na Vegovi. Cikel dvanajstih razstav  kurira Sanja Vatić.