UGLJ // Manca Žitnik – Zunaj / Znotraj

Ulična galerija TAM-TAM, Vegova ul., Ljubljana,
28. 6.–25. 7. 2022

Koliko različnih ključev, izkaznic, kartic in vstopnic potrebujemo vsak dan, da lahko prosto prehajamo po javnem prostoru? Avtorica Manca Žitnik je v obdobju dveh mesecev opazovala in beležila vse ‘ločnice’ med javnim prostorom v zasebni lasti ter občim javnim prostorom.

Množica fotografij – ograj, zapor, ključavnic, znakov prepovedi ter video nadzorov – pričajo o njihovi neizogibnosti na naši vsakdanji poti.

S pričetkom v osemdesetih letih je erozija javnega prostora zaradi neoliberalnih praks, ki kompromitirajo družbene procese in javno dobro, postala stalnica na globalni ravni. Vključitev zasebnih akterjev v produkcijo in upravljanje javnih prostorov služi preglasitvi vrednot, kot so dostopnost, pravičnost, raznolikost in vključenost. Sistemi, ki so zaradi varčevanja s sredstvi za načrtovanje in upravljanje dovolili prevzem javnih površin zasebnim interesom, so razprodali skupno javno dobro. Zasebni javni prostori so tako javni le navidezno, saj so ti praviloma podvržen tržni logiki z namenom spodbujnja potrošnje. Njihova dostopnost je v teh primerih zgolj marketinška poteza, ki služi utrjevanju interesov kapitala.

Druženje ob odprtju razstave bo potekalo v torek, 28. 6., ob 17:00.

Razstava je nastala v produkciji študentov AVA – Akademija za vizualne umetnosti, ki v sezoni 2022/23 pripravljajo program Ulične galerije TAM-TAM na Vegovi. Cikel dvanajstih razstav  kurira Sanja Vatić.