UGLJ // Nicola Biagetti: Črta, koda, točka

Ulična galerija TAM-TAM, Vegova ul., Ljubljana,
27. 09. – 24. 10. 2022

Razstavljeni triptih izhaja iz sprehoda ob delu reke Ljubljanice. Avtorjeve korake spremljala GPS naprava, ki kodira informacije, ki jih je neposredno posnel sledilnik, avtor pa zabeležil na različnih referenčnih točkah.

Telo je medij, skozi katerega kodiramo in hkrati dekodiramo zaznavni svet. Hoja je tako dejanje orientacije v prostoru in času, ki je značilna za zgodovino človeške vrste od njenega nastanka. S tem prvinskim dejanjem se telo-naprava poglobi v informacije realnosti ter jih poskuša urediti skozi identifikacijo orientacijskega sistema. Tako sta hoja in gibanje nasploh vedno pomenila sočasnost interpretacije in proizvodnje informacij. Z mapiranjem prostora in vzpostavljanjem referenčne točke tako jasno razlikujemo med tem, kaj je znotraj ali zunaj nas. Ljudje smo proizvajalci in potrošniki podatkov, zato se predčloveški svet vse bolj združuje z indikacijami, ki jih proizvajamo in izpeljemo od zunaj. Resničnost tako postane človeška interpretacija. Sodobne razmere samo še poudarjajo količino in točnost podatkov, ki jih oseba lahko zbere in proizvede v enem dnevu. Paradoks, ki se ustvari, je tako popolna dezorientacija, ki jo človek čuti med informacijami, ki jih je proizvedel.

Razstavljeni triptih izhaja iz sprehoda ob delu reke Ljubljanice. Avtorjeve korake spremljala GPS naprava, ki kodira informacije, ki jih je neposredno posnel sledilnik, avtor pa zabeležil na različnih referenčnih točkah. Rezultat je črta in z njo povezana koda ter posnetek ene od točk, po katerih je hodil avtor. Delo torej predlaga dejanje ozaveščanja o prostorski in časovni poziciji telesa ter o prisotnosti in poskus ustvarjanja reda in orientacije med že obstoječim referenčnim sistemom, bodisi fizičnim bodisi kodificiranim.

Razstava je nastala v produkciji študentov AVA – Akademija za vizualne umetnosti, ki v sezoni 2022/23 pripravljajo program Ulične galerije TAM-TAM na Vegovi. Cikel dvanajstih razstav  kurira Sanja Vatić.

Druženje ob odprtju razstave bo potekalo v torek, 27. septembra, ob 18. uri.