UGMB // Miha Horvat – DOKUMENT ŠT. 8 / POETIČNI ARHIVI

Ulična galerija TAM-TAM, Židovska ul., Maribor,
6. 5.–6. 6. 2022

Poetični arhivi so kolekcija, ki se neprestano razvija in dopolnjuje. V njih se arhivirajo različne institucije, materiali, umetniška dela, intimni predmeti, tuje gradivo, fotografije.

Predmete se arhivira in sestavlja v dokumente, kolekcije, kompozicije, družbene komentarje, katerih vsebino sestavljajo vse od umetniških konceptov pa do profanih elementov, kot so porabljene rolice papirja, pivske steklenice in uporabljene teniške žoge. V Ulični galeriji Židovska bodo Dokumenti št. 8 prvič od začetka zbiranja predstavljeni kot en kolaž v obliki plakata.

Miha Horvat (1976), ki živi in dela v Mariboru, je magister umetnosti – novih medijev (Univerza za uporabne umetnosti Dunaj) in diplomant oziroma trenutno doktorski študent etnologije in kulturni antropologije (FF Ljubljana).

Vsebina:  Kolaž fotografij prelepljenih prenosnikov Apple (2010–2022)
Kuratorji: 003 / Boštjan Čadež – Fšk

Ulična galerija na Židovski ulici v Mariboru

GT22 je za ulično galerijo v Mariboru razvil cikličen kuratorski princip, po katerem vsak umetnik, ki se samostojno predstavi v tekočem razstavnem letu, izbere poljubnega avtorja ter tako postane kustos razstave v prihajajočem letu. Prva se je v sezoni 2022/23 predstavlja Aphra Tesla z delom »Čigav je sendvič na ulici?«. Umetnico je izbral avtor iz pretekle edicije, vizualni umetnik in performer Mark Požlep. V maju po izboru 003 in Boštjan Čadež – Fšk  svoje delo na ogled postavlja multidisciplinarni ustvarjalec Miha Horvat.

Razstave v Ulični galeriji v Mariboru nastajajo v sodelovanju s TAM-TAM Inštitutom, Fundacijo Sonda, GT22, Mestno občino Maribor, Ministrstvom za kulturo, Alveola, d.o.o, Kulturno četrtjo Židovska.