Slovenski dan brez zavržene hrane: Natečaj za najboljše plakate za manj zavržene hrane

TAM-TAM Inštitut in Lidl Slovenija skupaj s partnerji Slovenskega dne brez zavržene hrane (24. april 2023) razpisujeta natečaj za družbeno odgovoren plakat z namenom ozaveščanja o problematiki prevelikih količin zavržene hrane in spodbujanja k spremembam v ravnanju s hrano, k spoštovanju hrane in varovanju okolja.

Zavržena hrana je danes eden večjih globalnih izzivov, ki se ga mnogi ne zavedajo, a s sabo nosi visoko finančno, etično in okoljsko ceno. Na svetovni ravni se približno tretjina vse hrane, ki se proizvede za ljudi, zavrže, skupno število zavrženih živil na svetu pa je doseglo že 2,3 milijarde ton. Ogromno hrane v razvitih državah zaradi različnih razlogov roma v smeti, še posebej v domačih gospodinjstvih, zato je čas, da skušamo temu narediti konec. Zavržena hrana prispeva tudi k povečevanju toplogrednih izpustov, saj z razgradnjo organskih odpadkov nastaja toplogredni plin metan, ki v primerjavi z ogljikovim dioksidom še intenzivneje vpliva na globalno segrevanje

24. APRIL, SLOVENSKI DAN BREZ ZAVRŽENE HRANE

Projekt Slovenski dan brez zavržene hrane je leta 2021 nastal na pobudo družbe Lidl Slovenija in programa Ekošola, ki so se mu do danes pridružili številni partnerji: Ekologi brez meja, Zveza prijateljev mladine Slovenije, TAM-TAM, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Etri skupina z Mini tovarno. S projektom želimo pobudniki svetu pokazati, da se resno zavedamo in tudi aktivno naslavljamo to globalno težavo. Hkrati pa s projektom ozaveščamo o pravilnem shranjevanju, recikliranju in odlaganju ostankov hrane, si prizadevamo preprečevati nastajanje odpadne in zavržene hrane ter spodbujamo ponovno uporabo ostankov hrane.

KREATIVNI IZZIV

Problematika prevelikih količin zavržene hrane je tematika, ki se nanaša na vse nas. Vsak posameznik je namreč lahko del spremembe in z majhnimi, a učinkovitimi koraki, pripomore k zmanjševanju količin zavržene hrane. Vabimo vas k zasnovi plakatov, ki bodo ozaveščali o problematiki zavržene hrane in spodbujali k pozitivnim spremembam.

Izhodišče plakatov naj bo zavržena hrana ter z njo povezani izzivi in rešitve. Sporočilo plakata naj prek izbranih elementov naslovnike, torej širšo javnost, poziva k ukrepanju za boljši jutri – k zmanjševanju in preprečevanju nastanka zavržene hrane. Naša naloga je, da z izvirnimi kreativnimi zasnovami plakatov povečamo prepoznavnost problematike zavržene hrane med širšo javnostjo ter ljudi spodbudimo k spremembam v ravnanju s hrano, spoštovanju hrane in varovanju okolja.

PRIJAVNI OBRAZEC >>

Prijavitelji morajo zaradi nalaganja datotek pred izpolnjevanjem obrazca biti prijavljeni z Google računom.

ROK

Rok za oddajo del je 10. marec 2023 do 24:00.

KDO LAHKO SODELUJE?

Poziv je namenjen vsem grafičnim ustvarjalcem, tako posameznikom, samostojnim oblikovalcem, študentom in dijakom kot agencijam oz. pravnim osebam, ki želijo soustvarjati skupni življenjski prostor.

NAGRADE

Nagrajeni bodo trije najboljši plakati.

  • Vsak nagrajenec prejme 1000 EUR.
  • Trije zmagovalni plakati bodo natisnjeni in javno objavljeni na plakatnih mestih TAM-TAM po Sloveniji.
  • Vsi prijavitelji prejmejo e-plaketo o sodelovanju, ki jo podelita organizatorja, TAM-TAM Inštitut in Lidl Slovenija.

Dela, ki ne bodo ustrezala tehničnim zahtevam razpisa, bodo izločena.

RAZGLASITEV

Rezultati tekmovanja in razglasitev zmagovalca bo objavljena do 3. aprila 2023 na spletnih in družbenih kanalih organizatorjev TAM-TAM in Lidl Slovenija. Prav tako bodo prijavitelji o rezultatih obveščeni preko e-naslova, ki bo zapisan v prijavnem obrazcu.

OCENJEVALNA KOMISIJA PLAKTIVAT

5-člansko ocenjevalno komisijo sestavljajo:

Sara Mekinc, vodja vsebinskega oddelka Bold.Group – predsednica komisije

Ljubo Bratina, Umetniški direktor Luna\TBWA

Tina Cipot, vodja korporativnega komuniciranja Lidl Slovenija

Petja Selan, ustanoviteljica in umetniška direktorica Artpump

Aljaž Vesel, oblikovalski studio AA

POGOJI SODELOVANJA IN TEHNIČNE ZAHTEVE

V kreativno rešitev je treba vključiti predpisano celostno podobo projekta Dan brez zavržene hrane, tj. vnaprej pripravljeno predlogo z nogo in logotipi (glej priloge). Kreativna rešitev mora slediti briefu ter mora biti ustvarjena za format mestnih plakatov TAM-TAM. Plakat naj bo oblikovan z mislijo na to, da bo v množici vidnih stimulacij, ki jih srečamo na ulici, opazen, berljiv in sporočilen.

TEHNIČNE ZAHTEVE

  1. Priložene grafične datoteke v prijavnici naj bodo oblikovane po navodilih za pripravo datotek. Vsaka datoteka naj bo oddana v pdf in jpg različici. Prijavitelj lahko odda največ 3 prijave, za vsak plakat mora izpolniti novo prijavnico. V primeru, da prijavitelj odda serijo več plakatov, ki predstavljajo vsebinsko celoto, se plakati oddajo skupaj kot en dokument in ena prijava.
  2. Prijava na natečaj je možna izključno preko e-prijavnega obrazca, ki je vstopna točka za vse udeležence. >>
  3. Z oddajo plakata na poziv ustvarjalci pristanejo na vsa njegova določila.
  4. Jezik

Zaradi 22. in 23. člena Zakona o rabi slovenščine mora biti besedilo na mestnem plakatu, ki je umeščen v javni prostor, napisano v slovenskem jeziku oz. različica v slovenščini ne sme biti manj poudarjena kot besedilo v tujem jeziku.

  1. Avtorske pravice

Z oddajo dela na poziv se avtorji in udeleženci poziva strinjajo, da ohranijo na svojih delih moralne avtorske pravice in da se njihova prijavljena dela lahko uporabijo ob morebitnih predstavitvah projekta (na medmrežju, konferencah, predavanjih, promocijskih dogodkih in gradivih ter drugih objavah v okviru projekta), v DASP – digitalnem arhivu slovenskega plakata (v nastajanju) ter da se materialne avtorske pravice neizključno prenašajo na razpisovalca poziva. Avtorji plakatov prav tako soglašajo z morebitnimi objavami svojih imen in plakatov v medijih.

INFO

Za dodatne informacije nam pišite na institut@tam-tam.si.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DATOTEKE

KORISTNE INFORMACIJE

www.danbrezzavrzenehrane.si