SOTESKA / Festival odpornosti >> Oglaševanje in podoba mesta

Oglaševanje v zadnjih desetletjih grobo kolonizira podobo in izkušnjo mesta. Kakšna je njegova vloga pri procesih gentrifikacije in kaj v tem kontekstu pomeni družbeno odgovorno oglaševanje?

Oglaševanje v zadnjih desetletjih grobo kolonizira podobo in izkušnjo mesta. Oglasna mesta se množijo ne le v urbanem, temveč tudi v ruralenm okolju in postopoma naseljujejo vse dovolj dobičkonosne vedute. Ta proces nikakor ni ostal neopažen, nanj že nekaj časa opozarjajo tako strokovnjaki kot civilne iniciative. Koliko posluha za njihove glasove bo na pozicijah moči, se bo moralo še pokazati, a vzporedno z ugovori o količini vizualnih komunikacij je nujno tudi vprašanje o njihovi kakovosti. Slednje v glavnem ostaja nezastavljeno.

Vizualna kultura neke države ali naroda namreč ni omejena le na število slikarjev in kiparjev ter njihove dosežke v domačem in tujem prostoru. Nivo vizualne kulture, pozornost, ki ji jo namenjamo, in ugled, ki jo uživa v določenem prostoru izkazujejo tudi fasade trgovskih centrov, oglasi v časopisih in celostne grafične podobe institucij.

Na pogovoru »Oglaševanje in podoba mesta« se bomo zato teme pojavnosti vizualnih komunikacij v mestu lotili z obeh koncev – kvantitete in kvalitete. S predstavniki oblikovalske, urbanistične in oglaševalske skupnosti se bomo vprašali, kakšna je vloga oglaševanja pri procesih gentrifikacije. Kako je mogoče v te procese poseči? In kaj v tem kontekstu pomeni družbeno odgovorno oglaševanje?

Diskusija o oglaševanj in podobi mesta v okviru Festivala odpornosti – Soteska

>> Art hotel Soteska
>> 30. 5. 2022 ob 21 h

Sogovorniki: Zaš Brezar / Landezine,  Tomaž Drozg / TAM-TAM, Gašper Uršič / Studio Kruh
Moderiranje: Bor Pungerčič / Delavnica Levo