Statistični urad s plakatno kampanjo v svojem slogu

Statistični urad Republike Slovenije je v okviru Evropskih statističnih iger ponovno pripravil hudomušno plakatno akcijo, ki nagovarja dijake in dijakinje.

Naročnik: SURS – Statistični urad republike Slovenije
Vsebina: Evropske statistične igre
Koncept in oblikovanje: Blaž Krump
Medij: TAM-TAM mestni plakati