TAM-TAM v šolskih klopeh

Na pobudo založbe Mladinska knjiga smo Tamtamovci prispevali delček k ustvarjanju učbenika za državljansko in domovinsko vzgojo ter etiko v osmem razredu osnovne šole.

V lanskem letu smo namreč v sodelovanju s slovensko fundacijo za trajnostni razvoj – Umanotera – izpeljali plakatno akcijo ‘Voda = Ekologija = Varčevanje’, ki je pritegnila tudi pozornost snovalcev omenjenega učbenika. Plakat so izpostavili kot primer delovanja nevladnih oz. nestrankarskih združenj, ki državljane opozarjajo na različne – tudi okoljevarstvene – problematike.

Ker smo se Tamtamovci letos lotili novega okoljevarstvenega projekta ‘Plastične vrečke’, upamo, da bo tudi ta opažen s strani čim več tako vladnih kot nevladnih organizacij, še posebej pa potrošnikov, ki se jih problematika tudi najbolj dotika.

Naslovnica učbenika

Primer dobre prakse v učbeniku