TAM-TAMov družbeno odgovoren projekt Plaktivat

Plaktivat je natečaj za oblikovanje mestnega plakata na družbeno odgovorne teme.

S Plaktivatom želi družba TAM-TAM spodbujati k ustvarjanju in razmisleku o družbeno perečih temah ter k izražanju mnenja na inovativen način, ki je vsem na očeh. Plaktivat, aktivator kolektivne zavesti, poudarja družbeno vlogo in odgovornost mestnega plakata kot medija, ki zajema širšo javnost. Mestni plakat lahko poleg informiranja, osvešča o problematikah, ki so družbi premalokrat predstavljena.

TAM-TAM si izbere temo natečaja in za pripravo kreativnega briefa poišče kompetentnega partnerja, ki se z izbrano tematiko aktivno ukvarja.

K sodelovanju pri oblikovanju plakata so vabljeni tako posamezniki kot tudi agencije, neuveljavljeni ali uveljavljeni oblikovalci. Skratka vsi, ki bi želeli ustvarjati na predstavljeno temo. Teme in roki natečaja so objavljeni sproti. Zmagovalno delo izbere strokovna žirija, ki jo sestavljajo kreativci, grafični oblikovalci, umetniški direktorji in tekstopisci.

Zmagovalne rešitve vsakega natečaja so objavljene na TAM-TAMovih plakatnih mestih po Sloveniji in prijavljene na tekmovalni del Slovenskega oglaševalskega festivala (SOF) ter na Bienale vidnih sporočil Slovenije (Brumnov bienale).