UGLJ 2022: Iva Suhadolnik Gregorin – Nosimo naš prostor

Ulične galerije TAM-TAM v Mariboru, Kranju in Ljubljani so neodvisen projekt inštituta TAM-TAM, ki mladim obetavnim umetnikom nudijo prostor za predstavitev najširšemu krogu občinstva, mimoidočim pa nenadejan umetniški utrinek, ki bogati javni prostor.

Preko raznolikih kreativnih in aktualnih vsebine, ki pri mimoidočih sprožijo pozitiven in angažiran odziv, želimo spodbuditi pozitivno percepcijo mestnega plakata ter diskusijo o pomenu kvalitetne umeščenosti plakatnih mest v prostor.

Z odprtjem razstave Ive Suhadolnik Gregorin 29. marca pričenjamo nov cikel dvanajstih razstav. Ulično galerijo na Vegovi v Ljubljani bodo v sezoni 2022/23 soustvarjali študenti diplomskega in podiplomskega študija AVE – Akademije za vizualne umetnosti, ki postavljajo na ogled produkcijo že obstoječih ter na novo realiziranih projektov, v svojem jedru pa tematizirajo in navsezadnje sooblikujejo javni prostor. Javni prostor v razširjenem smislu besede ne povzema prostora zgolj v njegovi fizični oziroma teritorialni obliki, temveč tudi v njegovi funkciji in smislu, tako družbenem, političnem kot ekonomskem vidiku.

Z dokumentarno fotografijo performansa Nosimo naš prostor enoletni cikel razstav pričenja Iva Suhadolnik Gregorin. 

Odprtje razstave: 29. marec ob 17. uri.

Foto dokumentacija performansa Nosimo naš prostor je opomnik na deložacijo uporabnikov Avtonomne Tovarne Rog, ki se je v času pandemije zgodila v ranih jutranjih urah, pozimi leta 2021. Akterji se z balo belega blaga odpravijo na različne lokacije mesta, kjer jo razprostrejo in umestijo na javne površine. Udeleženci performansa s stanjem na sami tkanini, ki materializira njihovo mesto, obenem pa jih od tega tudi izolira, z akcijo simbolično zavzamejo svoj prostor na javni površini z jasno postavitvijo meje.

Avtorica projekta Iva Suhadolnik Gregorin performans opiše kot »obliko tihega protesta«, kjer se udeleženci s subtilno, a pomenljivo gesto, zoperstavijo mehanizmom oblasti in njihovim kapitalističnim namenom, ki jih postavljajo pred dobrobit ljudi. Javni prostor je osrednjega pomena za politično in družbeno življenje v mestih. Koncept pravice do mesta predvideva dostop do javnega prostora in sodelovanje pri njegovem upravljanju. Ključna vprašanja v zvezi z javnim prostorom so odnosi vključenosti in izključenosti različnih skupin ljudi, tudi tistih, ki s strani družbe pogosto niso zaželeni.

Press >>