Filmček z odprtja tretje sezone Ulične galerije!

Zakaj postaviti umetnost na ulice?

Zakaj postaviti umetnost na ulice? Umetnost omogoča izražanje čustev, prav tako pa želi čustva vzbuditi na drugi strani, pri opazovalcu, ki lahko isto sporočilo interpretira po svoje. Ko jo postavimo na ulico, med prebivalce, soustvarja mestni utrip in bogati podobo mest.

Ulično galerijo predstavljajo trije TAM-TAM plakatni panoji na Vegovi ulici v Ljubljani (nasproti Glasbene matice) in na Tomšičevi ulici v Kranju (pred pragom Layerjeve hiše).

Umetniški projekt v Ljubljani poteka že tretjo sezono – program vsako leto pripravi drug kurator. V Kranju vstopamo v drugo leto ustvarjanja – program pripravljamo v sodelovanju z lokalnim partnerjem – Layerjevo hišo. Na obeh lokacijah se mimoidoči mesečno srečujejo z novim ustvarjanjem in raznovrstnimi umetniki.

Ulična galerija umetnost postavlja v javni prostor, s čimer soustvarja in bogati podobo mest, ustvarjalcem ponuja prostor za izražanje na prostem, mimoidočim pa nenadejan umetniški utrinek. Gre za neodvisen in neprofiten umetniški projekt, katerega nosilec je družba TAM-TAM.

Korake v procesu priprave galerije na prostem prikazuje spodnji video z odprtja tretje sezone razstavljanja v Ljubljani, ko je kuratorstvo prevzel MGLC Ljubljana s ciklom Pazi, sveža grafika! Ob tej priložnosti smo predstavili tudi Katalog ljubljanske Ulične galerije za leto 2016, katerega kurator je bil Kino Šiška – Center urbane kulture.