V procesu digitalne transformacije

V okviru projekta digitalne transformacije v TAM-TAMu načrtujemo obsežno investicijo v celovit povezan informacijski sistem za podporo operativnemu poslovanju.

Digitalna prenova bo zajemala modul za upravljanje s plakatnimi mesti, modul za upravljanje odnosa s strankami in analitični modul za podporo poslovnemu odločanju v realnem času. Izvedli bomo novo digitalno vstopno mesto za naročnike, ki bo bistveno izboljšalo tako izkušnje kupca kot učinkovitosti prodajnega procesa ter aktivnosti vezane na dvig digitalne kulture, digitalne varnosti in tehnološke opremljenosti v podjetju. Z investicijo bo podjetje izboljšalo učinkovitost poslovanja in izboljšalo nakupno izkušnjo naročnikov.

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru odziva Unije na pandemijo COVID – 19 z JR »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D React EU)«.

www.eu-skladi.si