Vrhnika: Navodila za oddajo plakatov ob predsedniških volitvah

Navodila organizatorjem volilnih kampanj ob predsedniških volitvah za oddajo plakatov, ki bodo nameščeni na brezplačnih plakatnih mestih v občini Vrhnika.

Predsedniške volitve 23. 10. 2022

PLAKATNA MESTA 70 x 100 cm (B1), pokončno
Oglaševalsko podjetje: TAM-TAM (v nadaljevanju izvajalec)

Navodila kandidatom:

1. Organizatorji volilne kampanje imajo izžrebana plakatna mesta rezervirana za uporabo od 10. 10. 2022 do vključno 23. 10. 2022 (14 dni).
2. Organizatorji volilne kampanje morajo plakate ter rezervno število plakatov (30 %) dostaviti na naslov Občinska uprava Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, v drugo nadstropje (ga. Tanja Kohne) najkasneje do petka 07. 10. 2022 do 12. ure.
3. Plakati morajo ustrezati tehničnim standardom izvajalca TAM-TAM in sicer:
a. stiskani morajo biti digitalno na papir BBS – blueback side 120 g/m2 končnih dimenzij 68 × 98 cm.
b. Plakati morajo biti 2x zgibani (ne v roli), video navodila za zgibanje:

 

c. Organizatorji volilne kampanje naj plakate ustrezno označijo (navedba organizatorja na vsakem zloženem plakatu zgoraj desno).
4. Vsi plakati morajo biti ustrezno oštevilčeni skladno z Zakonom o volilni in referendumski kampanji.
5. Lepljenje plakatov bo izvedeno v ponedeljek 10. 10. 2022.

Naslov ter kontaktna oseba za dodatne informacije:

TAM-TAM d.o.o.
Slovenčeva ulica 153
1000 Ljubljana

Kontaktna oseba:
Polona Černač, trženje in načrtovanje
T: 01 51 56 587
M: 051 62 61 64
E: polona@tam-tam.si